Psykologisk fakultet

Program for læringsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Anderssen, N.; Johnston, M.; Laberg, J.C.; Maes, S.; McGee, H.; Rise, J.;
Rodriguez-Marin, J.; Raaheim, A.
Programme and Abstract Book, the 9th Conference of the European Health
Psychology Society, Bergen, August 28-30. - UiB 1995.

2
Dysthe, Olga
Det flerstemmige klasserommet. Skriving og samtale for å lære. - Ad
Notam/Gyldendal 246 1995. ISBN 82-417-0394-5

3
Dysthe, Olga
Om problempunkt og høgdepunkt i hovudoppgåveskriving. Replikk. Red. Molven,
Frode 1: 1995.

4
Dysthe, Olga
Skrivegrupper - kva, kvifor, korleis. Rettleiing til studentar. - UiB 1995.

5
Dysthe, Olga
The Role of Writing at University: The Case of Norway. Writing in Academic
Contexts. In series: Text- och fackspråkstudier. 11. Forskningsgruppen för
text- och fackstudier, Uppsala universitet 68-83 Uppsala universitet 1995.
ISSN 1102-9633 Writing in Academic Contexts.

6
Raaheim, A.; Manger, Terje
Problem solving and academic achievement. Problem solving and cognitive
processes: a festschrift in honour of Kjell Raaheim. Red. Kaufman, G.;
Helstrup, T.; Teigen, K.H. Fagbokforlaget, Bergen 1995. ISBN 82-7674-206-8