Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for folkloristikk

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Alver, Bente Gullveig
Bjergtagningsmyten - glimt af menneskets inderste rum? Mellom sagn og
virkelighet i nordnorsk tradisjon. Red. Hauan, Marit Anne; Skjelbred, Ann
Helene Bolstad. Vett & Viten 85-100 1995. ISBN 82-412-0267-9

2
Alver, Bente Gullveig
El diabolo y su reputación. Hechos y ficción en la narración popular.
Revista de Investigaciones Folklóricas. Red. Blache, Martha. Fundación
Argentina de Antropologia 10, 9-13 1995. ISSN 0327-0734

3
Alver, Bente Gullveig
På stram line mellem etiske forskningsidealer og praksis. Nord Nytt. Red.
Kjær, Bjørg. Nordisk Etnologisk Folkloristisk Arbeidsgruppe (NEFA) 60, 5-23
1995. ISBN 87-87824-15-9 ISSN 0008-1345

4
Alver, Bente Gullveig
The Bearing of Folk Belief on Cure and Healing. Journal of Folklore Research.
Red. Brown, Mary Ellen. Indiana University Folklore Institute 32: 1, 21-33
1995. ISSN 0737-7037

5
Fjell, Tove Ingebjørg
Drømmen om den involverte far. Tidsskrift for jordmødre. Red. Uhre, Karin.
Den norske jordmorforening 5: 5

6
Heggli, Gry
On a magazine and its readers, and the relevance of orality. Lafayette,
Louisiana 1995-10. American Folklore Society Annual Meeting 1995.

7
Selberg, Torunn
Faith Healing and Miracles: Narratives about Folk Medicine. Journal of
Folklore Research. 32, 13 1995. ISSN 0737 7037

8
Selberg, Torunn
Fjernsyn - flukt fra hverdagen? Flykten från vardagen: Föredrag vid
seminariet...25.-26. augusti i Mariehamn. Mariehamn 77-88 Mariehamn, Åland
1995. ISBN 9652 9735 05

9
Selberg, Torunn
Fjernsynsvirkelighet og hverdagsvirkelighet. Om bruk av fjernsyn i den
norske hverdagen. Nostalgi og sensasjoner. (NIF Publications 27). Red.
Selberg, Torunn. NIF 32 1995.

10
Selberg, Torunn
Folklore og massekommunikasjon - folkelig kultur og populærkultur. Nostalgi
og sensasjoner. (NIF Publications 27). Red. Selberg, Torunn. NIF 30 1995.

11
Selberg, Torunn
Folkloristikk, fortellingene om folkekulturen. Tradisjon. 2, 8 1995. ISSN
0332 5997

12
Selberg, Torunn
Fortellinger om helbredelse. Norveg. 2, 9 1995. ISSN 0029 3601

13
Selberg, Torunn
Naturens eget apotek. Extractum. 400 år med apotek. Red. Thune, Bjarne.
Svaneapoteket, Bergen 68-73 1995.

14
Selberg, Torunn
The Life Histories of a Male and a Female Folk Healer. Papers presented at
the 10th ISFNR Congress in Innsbruck. Innsbruck 757-763 Innsbruck 1995. 10th
ISFNR Congress.


<- forrigeinnholdneste ->