Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Havik, T.; Rød, P.A.
Erfaringer fra møterekke for foreldre, fosterforeldre, saksbehandlere og
tilsynsførere. - Rapport. - Barnevernets kompetansesenter på Vestlandet
2/1995, 40 s. 1995.

2
Havik, Toril; Rød, Per Arne
Ett fosterbarn - mange voksne Erfaringer fra møterekke for foreldre,
fosterforeldre, saksbehandlere og tilsynsførere. - Skriftserien Red. Havik,
Toril. - Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet 2, 40 s. 1995.

3
Karlsen, B.R.
For dum til å være mor eller far? En risikovurdering av psykisk
utviklingshemmete som foreldre. - Rapport. - Barnevernets kompetansesenter
på Vestlandet 1/1995, 75 s. 1995.

4
Karlsen, Bjørn Reidar
For dum til å være mor eller far? En tilnærming og risikovurdering av
psykisk utviklingshemmede som foreldre. - Skriftserien Red. Karlsen, Bjørn
Reidar. - Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet 1, 75 s. 1995.

5
Voll, I.
Avgjørelse, angst og ansvar - barnevernsarbeideres vudering av
omsorgsovertakelse. - Rapport. - Barnevernets kompetansesenter på Vestlandet
3/1995, 107 sider 1995.


<- forrigeinnholdneste ->