Enheter uten fakultetstilknytning

Universitetsbiblioteket i Bergen

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Legal primary sources and journals in non-Scandinavian languages at the Law
Library. Red. Kongshavn, Halvor. - Universitetsbiblioteket/Det juridiske
fakultetsbibliotek, Bergen 21 s. 1995.

2
Om oppgaveskriving og Publiserte eksamensbesvarelser 1980-1993/1995 : en
bibliografi. Red. Kongshavn, Halvor. - Universitetsbiblioteket/Det juridiske
fakultetsbibliotek, Bergen 19 s. 1995.

3
Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver i 4. avdeling jus 1980-1995 2. utg.,
redigert og med litteraturtips av Halvor Kongshavn. Red. Kongshavn, Halvor. -
Oslo 141 s. 1995.

4
Aas, Olav
Registrering av sopp i kalkrike grasmarker i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Prosjektrapport. - Botanisk instittutt, UiB, Bergen 1995.

5
Arnesen, Erik
Biological Abstracts. - Diverse hefter til kursbruk. - UBB 1995.

6
Arnesen, Erik
Bruk av PC - en kort innføring i fil- og katalogbehandling. - Diverse hefter
til kursbruk. - UBB 1995.

7
Arnesen, Erik
Current Contents. - Diverse hefter til kursbruk. - UBB 1995.

8
Arnesen, Erik
Geological Reference. - Diverse hefter til kursbruk. - UBB 1995.

9
Arnesen, Erik
Science Citation Index. - Diverse hefter til kursbruk. - UBB 1995.

10
Arnesen, Erik
World Wide Web - en kort innføring i bruk av Netscape. - Diverse hefter til
kursbruk. - UBB 1995.

11
Gatland, Jan Olav
Enn om vi kledde fjellet. Bjørnson og mannleg vennskap. Edda. 1, 24-39 1995.
ISSN 0013-0818

12
Greve, Solveig
Hun jobbet i hermetikken. Eksempler fra et fotografisk arkiv. Museumsnytt.
1, 1995. ISSN 0027-4186

13
Kongshavn, Halvor (red.)
Det juridiske fakultetsbibliotek: Ubbjur [web-sider]. -
Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek Bergen 1995.

14
Kongshavn, Halvor
"Den gule serie" - brosjyrer om Ubbjur hver på 4 sider, forfatter/satt
sammen av HK, i 1995 med 10 brosjyrer som jevnlig kommer i nye utgaver. -
Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek 1995.

15
Kongshavn, Halvor
Nye bøker [kort omtale av aktuelle bøker 1994-95, fast spalte]. Kritisk Juss.
1-4, 1995. ISSN 0800-4099

16
Lein, Regina K.
Marinbiologiske strandundersøkelser i Leikanger kommune. - Prosjektrapport. -
Leikanger kommune (oppdragsgiver) 28 s. 1995.

17
Reiakvam, Oddlaug
Bilderøyndom - Røyndomsbilde. Fotografi i kulturanalytisk perspektiv. -
dr.art. - IKK, Seksjon for etnologi, Universitetet i Bergen 323 s. Bergen
1995. ISBN 82-521-5032-2

18
Ullern, Ragnhild
Comment trouvez...? En oversikt over håndbøker og bibliografiske
hjelpemidler til bruk for studenter i fransk språk og litteratur. -
Universitetet i Bergen Bergen 1995.


<- forrigeinnholdneste ->