Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Anderson, Mette 1995. UDI's Konferanse om enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger.

2
Andersson, Mette
Ethnic Identity in Second Generation Immigrants. (Paper til Dr.Polit.kurs).
1995.

3
Andersson, Mette
Foredrag på UDI's konferanse om enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger. Høvik 1995-11-20. Konferanse om Enslige Mindreårige Asylsøkere
flykninger.

4
Birkeland, Gunn Elisabeth; Rosenfeld, Rachel A.
Women's Part-Time Work: A Cross-National Comparison. European Sociological
Review. 11: 2, 111-134 1995.

5
Birkelund, Gunn Elisabeth; Dahl, Espen
Health Inequalities in Later Life in a Socialdemocratic Welfare State.
Journal of Social Science Medicine. 1995.

6
Birkelund, Gunn Elisabeth
Klasser eller nye former for ulikhet? Den amerikanske debatten.
Sosiolog-nytt. Organ for Norsk Sosiologforening. Norsk Sosiologforening 9-12
1995. Ny ulikhet i det post-industrielle samfunnet?.

7
Birkelund, Gunn Elisabeth
Kvinner og ledelse - Norge en sinke. 1995-06-24.

8
Birkelund, Gunn Elisabeth
Maktens språk? (The Language of Power?) A Comment to Cabinet Minister Berge.
Dagbladet. 3 1995-04-20.

9
Birkelund, Gunn Elisabeth; Wright, Erik Olin; Baxter, Janeen
The Gender Gap in Workplace Authority: A Cross-National Study. American
Sociological Review. Red. England, Paula. American Sociological Association
60: 407-435 1995. ISSN 0003-1224

10
Birkelund, Gunn Elisabeth; Goodman, Leo A.; Rose, David
The Latent Structure of Job-characteristics of Men and Women. Zürich 1995.
ISA - RC28 meeting.

11
Birkelund, Gunn Elisabeth
Valg av klassebegrep. Tidsskrift for samfunnsforskning. Red. Gjestland, Dag.
Universitetsforlaget 37 37: 3, 425-429 1995. ISSN 0040-716x

12
Christensen, Karen
Forandringer i den åbne omsorg. Forandringer i den åbne omsorg. Helsinki
1995-09-07. 18. nordiske sociologikongress.

13
Grønmo, Sigmund
Assessing the Centrality of Banks in Intercorporate Networks: An Overview
of Research on Interlocking Directorates. - Research on Banking, Capital and
Society. - Norges Forskningsråd 63: tot.65s. 1995. ISBN 82-12-00430-9

14
Grønmo, Sigmund
De usynlige bånd: Noen trekk ved bankenes nettverk. Sosiologisk tidsskrift.
Red. Martinussen, Willy. Universitetsforlaget 3 2, 129-147 1995. ISSN
0804-0486

15
Grønmo, Sigmund
Economic Conditions, Political Reforms, and Bank Centrality: The
Norwegian Intercorporate Network 1975-1994. - Research on Banking, Capital
and Society. - Norges Forskningsråd tot.47s. 1995.

16
Grønmo, Sigmund
Faglig profil og samarbeid: Noen utfordringer for sosiologien i
Bergen. - Sosiologisk institutt, UiB tot.13s. 1995.

17
Grønmo, Sigmund
Structural Change During Deregulation and Crisis: The Position of     Banks
in the Norwegian Intercorporate Network. International Conference on Social
Networks, vol.I. London 1995. ISBN 1 874529 71 International Conference on
Social Networks.

18
Hansen, Kåre
Kredittformidling og næringsutvikling. Om bankene og kommunenes rolle i
næringsutviklingen i Sunnhordland. - Det nye pengesamfunnet. - Norges
Forskningsråd 1-86 1995. ISBN 82-12-00556-9

19
Hjelbrekke, Johs.; Bøyum, Bjug
Universitetstudentar og sosialstønad i Bergen 1994. - Studentsamskipnaden i
Bergen 31 1995.

20
Isaksen, Lise Widding
Den tabubelagte kroppen. Kropp, kjønn og tabuer i dagens omsorgsarbeid. -
dr.polit. Skriftserien. - Sosiologisk inst., UiB 170 s. 1995. ISBN
82-578-0136-4

21
Korsnes, Olav
Teknologi som dimensjon i den sosiale konstruksjon av arbeidslivets
aktører. Vitenskapelig konferanse: Invitert foredrag, ingen
konferanserapport. Senter for teknologi og samfunn, Univ.i Trondheim/ NFR
1-14 Trondheim 1995. Norske posisjoner i studiet av teknologi og vitenskap.

22
Maurice, Marc
For en sosiologi om foretaket i samfunnnet. Kritisk blikk på en debatt og et
framlegg til forskning. - AHS serie B 1989-95 38 s. 1995.

23
Møen, Atle
Det frisatte og framandgjorte mennesket - George Simmel som moderne
klassikar. Replikk. Red. Molven, Frode tot.14s. 1995. ISSN 1

24
Møen, Atle
Samtale om individualiseringsprosessar. 1995.

25
Møen, Atle
Val og utryggleik i dagleglivet. Bergens Tidende. 1995-07-26.

26
Nilsen, Ann
Bokanmeldelse:"Lie Susanne, Lynda Malik og Duncan Harris (red.) The
Gender Gap in Higher Education. Tidsskrift for Samfunnsforskning.
Universitetsforlaget 133-137 1995. ISSN 0040-716x

27
Nilsen, Ann; Skarsbø, Anne Marit
Likestilling ved fem utdanningskontorer. Rapport fra en spørreundersøkelse.
1995.

28
Nilsen, Ann
Refleksjoner over kjønnsforskning og kvinneforskning. - Kjønn og samfunn i
endring. - Norges Forskningsråd 393-396 1995. ISBN 82-12-00440-6

29
Nilsen, Ann
Stories of Life - Stories of Living. Form and Substance in Women's
Biographical Acounts. 31 Budapest 1995-09. 2nd European Conference on
Sociology.

30
Næss, Sturle; Wærness, Kari
Fra pasient til bruker. Utvilklingen fra tradisjonll kommunal eldreomsorg
til rehabiliteringsorienterte hjemmetjenester i Hurum kommune. - SEFOS Notat.
- SEFOS 115, 69 s. 1995.

31
Sundback, Susan
Att vara tillsammans. Ideell finlandssvensk gemenskap i Esbo,
Helsingfors, Korsholm och Vasa. Finlandssvenska kulturindikationer.
Institutionen för offentlig förvaltning. Åbo Akademi. tot.30s. Åbo, Finland
1995. Kultursymposium.

32
Sundback, Susan
Den sociologiska sekulariseringstesen-från utopi till fakta. Fundamentalisme
på norsk. Norges kristelige studentforbund Bergen 1995-03-30.
Fundamentalisme på norsk.

33
Sundback, Susan
Sekularism ifrågasatt. Temenos 30/1994. 30: 243-246 1995. ISBN 951-95235.8-8

34
Sundback, Susan
Tradition and Change in the Nordic Countries. The Post War-Generation &
Establishment Religion. Cross-cultural Perspectives. Red. Roof, Wade Clark;
Carroll, Jackson W.; Roozen, David A. Westview Press, Boulder, San
Fransisco, Oxford. 87-111 1995. ISBN 0-8133-8914-3

35
Sundback, Susan
Utträdet ur de nordiska folkkyrkorna. Utmelding av statskyrka. Teologiska
fakultetet, UiO Oslo 1995-02-17. Utmelding av statskyrka.

36
Sundback, Susan
Ärkebiskopen och Pandoras Ask. Åbo Underrättelser. 1995-02-09.

37
Syltevik, Liv Johanne; Solli, Ingeborg
Alenemødre under press. Dagbladet. 1995-06-29.

38
Syltevik, Liv Johanne
Images of lone mothers. "Paper". tot.19 sider Bergen 1995-05-26. Family,
sexuality and labour markets: The role of symbolic     politics in the
assault on the welfare state.

39
Syltevik, Liv
Myten om alenemødre og den oversette dimensjon i velferdsmeldingen.
Trondheim 1995-11-28. Trygdeforskerseminar.

40
Sæbøe, Randi
Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse
av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
Fackspråk i olika kontexter. Forskning i Nordenkontexter. Forskning i
Norden. Vasa: Vaasan Yliopiston julkaisuja.Selvityksiä ja raportteja
13.kontexter. Forskning i Norden. Vasa: Vaasan Yliopiston
julkaisuja.Selvityksiä ja raportteja 13. Red. Laurén, C.; Nordman, M. Vasa
1995-10. Minisymposium i fackspråksforskning.

41
Sæbøe, Randi
Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse
av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
Fackspråk i olika kontexter. Forskning i Nordenkontexter. Forskning i
Norden. Vasa: Vaasan Yliopiston julkaisuja.Selvityksiä ja raportteja
13.kontexter. Forskning i Norden. Vasa: Vaasan Yliopiston
julkaisuja.Selvityksiä ja raportteja 13. Red. Laurén, C.; Nordman, M. Vasa
1995-10. Minisymposium i fackspråksforskning.

42
Sæbøe, Randi
Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse
av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
Fackspråk i olika kontexter. Forskning i Nordenkontexter. Forskning i
Norden. Vasa: Vaasan Yliopiston julkaisuja.Selvityksiä ja raportteja
13.kontexter. Forskning i Norden. Vasa: Vaasan Yliopiston
julkaisuja.Selvityksiä ja raportteja 13. Red. Laurén, C.; Nordman, M. Vasa
1995-10. Minisymposium i fackspråksforskning.

43
Ve, Hildur
Action Research and User Participation. User Participation in the Working of
Education. Konferanse rapport. UNICOM, Tromsø universitet Tromsø universitet
1995. User Participation in the Working of Education.

44
Ve, Hildur
Kunnskap og utvikling i et sosiologisk perspektiv. Kunnskap og utvikling. Red.
Haavelsrud, Magnus. Tromsøprodukt 1995.

45
Ve, Hildur
On Gender and Equality in Schools in late Modernity. What can Curriculum
Studies and Pedagogy learn from  Sociology to-day? Didaktiske Studier.
Studies in           Educational Theory and Curriculum. Red. Reisley,
Kirsten; Schnach, Karsten. Royal Danish School of Educational Studies 16:
1995. ISBN 87-7701-444-8 ISSN 09081437

46
Ve, Hildur
Rationality and Identity. Nordic Feminist Thought. Red. Fehr, Drude v.d.;
Jonarsdottir, Anna; Rosenbeck, Bente. Universitetsforlaget, Oslo 1995.


<- forrigeinnholdneste ->