Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for utviklingsstudier

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Non-governmental organisations in four developing countries. Red. Tvedt,
Terje. - Senter for utviklingsstudier, Universitetet i Bergen 1995.

2
Barkved, E.; Tvedt, T.
Forskning om vann. Prosjektkatalog og litteraturoversikt. - Norges
Forskningsråd, Oslo 381 s. 1995. ISBN 82-12-00419-8

3
Blystad, Astrid
Peril or Penalty: AIDS in the context of social change among the Barabaig.
Young People at Risk: fighting AIDS in Northern Tanzania. Red. Klepp,
Knut-Inge; Biswalo, Paul M.; Talle, Aud. Universitetsforlaget 86-106 1995.
ISBN 82-00-22698-0

4
Manger, Leif
"hema" - Arabisk institusjon for ressursutnyttelse. SFU 1995-09-18.
Programseminar for Ressursprogrammet - komparative og regionale
perspektiver.

5
Manger, Leif
Human Life in East African Drylands: Regional and Comparative Perspectives.
Addis Ababa 1995-08-24. Seminar "Human Adaption in the East African
Drylands".

6
Manger, Leif
Land Tenure and Pastoral Planning in the Red Sea Hills. Addis Ababa
1995-08-24. Seminar "Human Adaption in the East African Drylands".

7
Manger, Leif
On Becoming Muslim: the construction of identity among the Lafofa Nuba of
the Sudan. Kairo 1995-04-01. Symposium on Cultural Diversity and
Nationbuilding in the Sudan.

8
Manger, Leif; Abd el Ati, Hassan; Sharif, Harir; Krywinski, Knut; Vetaas,
Ole Reidar
Survival on Meagre Resources - Hadendowa Pastoralism in the Red Sea Hills.
Final Report on The Red Sea Programme. - Senter for utviklingsstudieer,
Universitetet i Bergen 200 1995.

9
Manger, Leif
Vannforvaltning i Jemen: gamle system og moderne problem. Bergen 1995-03-22.
Norsk vannettverk - samfunnsvitenskapelig vannforskning.

10
Overå, Ragnhild
Entrepreneurial women in Ghanaian canoe fisheries. The case of the Fante
fishing town Moree. - Centre for Development Studies 1, 17 s. 1995-12.

11
Sharif, Harir
Bistand og handel: Eksemplet kjøp av korn fra Sudan. Stjørdal 1995.
Senterparties studieforbund, Nord-Sør seminar.

12
Sharif, Harir
Management of Scarce Resources: Dryland Pastoralism among the Zaghawa of
Chad and the Crisis of the Eighties. Addis Ababa 1995. OSSREA.

13
Tvedt, Terje
Bistand og vestliggjøring. Utenrikspolitiske utfordringer og norsk
utviklingshjelp. Utredning for UD. 18 1995.

14
Tvedt, Terje
Den norske samaritan. Ritualer, selvbilder og utviklingshjelp. - Gyldendal
1995. ISBN 82-05-23189-3

15
Tvedt, Terje; Barkved, Einar
Forskning om vann. Prosjektkatalog og litteraturoversikt. - Norsk
forskningsråd, Oslo 1995. ISBN 82-12-00419-8

16
Tvedt, Terje
Frivillige organisasjoner i bistanden. Evalueringsrapport 3a.95: Rapport fra
presentasjonsmøte av "Evaluering av de frivillige organisasjoner", april
1995, Utenriksdepartementet, Oslo. Utenriksdepartementet, Oslo 1995.
Presentasjonsmøte av "Evaluering av de frivillige organisasjoner" April
1995.

17
Tvedt, Terje
NGOs as a channel in development aid. The Norwegian system. Evaluation
Report 3/95. - Utenriksdepartementet, Oslo 3: 1995.

18
Tvedt, Terje
NGOs in development aid. A critical analysis. - Stensil SFU. - Senter for
utviklingsstudier (SFU), Universitetet i Bergen 1995.

19
Tvedt, Terje
Norsk utenrikspolitikk og de frivilige organisasjonene. Norges
utenrikspolitikk. Red. Knutsen,; Sørbø,; Gjerdåker, Svein. Cappelen
Akademiske forlag A.S. 238-260 1995.

20
Tvedt, Terje
Victor Prompt and the race to Fashoda. Sudan Studies Association, USA. 1995.


<- forrigeinnholdneste ->