Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for helse- og sosialpolitiske studier

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Øyen, Else
Dimensions of extreme poverty. Extreme Poverty and the Denial of Human
Rights (I serien: Proceedings from ECOSOC). United Nations Economic and
Social Council 4-6 New York, FN-bygningen 1995. Commission on Human Rights.
Fifty-first session.

2
Øyen, Else
Frivillige organisasjoner og det offentlige - et spenningsfelt med nye
utfordringer. Rapport. Red. Thorsrud, Orvar. Samordningsrådet 41: 5, 18-26
1995.

3
Øyen, Else
How Robust is the Nordic Social Security System in Comparison with    other
Social Security Systems? European Institute for Social Security. Yearbook
1995. 1995.

4
Øyen, Else
Med krykker i drosjene. Bergens Tidende. 1995.

5
Øyen, Else
Organizing for the Social Sciences. Int Soc Sc Council Newsletter. 68:
1995-06.

6
Øyen, Else
Reclaiming Civil Society. Reclaiming Civil Society in the Global South, 1995
No.13. Center for the Study of the Global South 93-95 Danmark 1995.
Rundebordskonferanse ved UN Social Summit on Development.

7
Øyen, Else
Velferdsstaten som kulturinstitusjon. Myten om velferdsstaten. Red. Lingås,
Lars Gunnar. Pax Forlag 1995. ISBN 82-530-1733-2


<- forrigeinnholdneste ->