Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Bergsvik, Knut Andreas
Arkeologiske prosjekter. Skatestraum-prosjektet. Vern og Virke.
Riksantikvaren 1994 64-66 1995. ISSN 0332-5989

2
Bergsvik, Knut Andreas
Bosetningsmønstre på kysten av Nordhordland i Steinalder. En geografisk
innfallsvinkel. - Arkeologiske Skrifter, Steinalderkonferansen i Bergen 1993
Red. Bergsvik, A.; Nygård, S.; Nærøy, A. J. - Arkeologisk Institutt, Bergen
Museum 8: 111-130 1995.

3
Dommasnes, Liv Helga
Arkeologifaget ved Arkeologisk institutt/Bergen Museum. En flerfaglig
disiplin? Årbok for Bergen Museum 1995. 28-40 1995.

4
Hoftun, Oddgeir
Hvor ble det av Tor og Tors hov? Arkeo, nytt fra Arkeologisk institutt,
Universitetet i Bergen. Red. Larsen, A. J. Arkeologisk institutt,
Universitetet i Bergen 1: s. 5-11 1995. ISSN 0333-4104

5
Hoftun, Oddgeir
Tor med hamaren og torshamarar. Arkeo, nytt fra Arkeologisk institutt,
Universitetet i Bergen. Red. Larsen, A. J. Arkeologisk institutt,
Universitetet i Bergen 1: s. 32 1995. ISSN 0333-4104

6
Indrelid, Svein
Arnvid Lillehammer: Fra jeger til bonde - inntil 800 e.Kr. (Bokmelding).
Heimen, Lokalhistorisk Tidsskrift. Red. Døssland, Atle XXXII: 2, s. 91-96
1995. ISSN 0017-9841

7
Indrelid, Svein; Pavlov, Pavel
Nytt om mammut og istidsfolk i Nordvest-Russland. Naturen. Red. Jørgensen,
P. M. 6, 6 s. 1995. ISSN 0028-0887

8
Indrelid, Svein; Kristoffersen, Kari; Warren, Elisabeth J.
Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Årsmelding 1994. - Arkeologisk institutt,
Universitetet i Bergen 96 s. 1995.

9
Indrelid, Svein
Oppdragsverksemda ved Bergen Museum. - Unimus, Internblad for Bergen Museum
Red. Ådland, Einar. - Arkeologisk institutt, Bergen Museum 2, 1 s. 1995.

10
Indrelid, Svein
PECHORA-prosjektet. - Unimus, Internblad for Bergen Museum Red. Ådland,
Einar. - Arkeologisk institutt, Bergen Museum 1, 1 s. 1995.

11
Indrelid, Svein
Pechora-prosjektet: Ny kunnskap om gamal tid. Museumsnytt. 4, 2-3 1995. ISSN
0027-4186

12
Indrelid, Svein
Trekantsambandet. Vern og virke, Årsberretning fra Riksantikvaren 1994. 3 s.
1995. ISSN 0332-5989

13
Innselset, Sonja
Skålgropa - kvinnesymbolet i bergkunsten? K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge.
19-20, 1995. ISSN 0800-868x

14
Johnson, Trine
Gravfeltet i Baldershagen. Arkeologiske undersøkelser på Husabø 1992  og
1994. - Leikanger kommune / Arkeologisk institutt, UiB 1995.

15
Kaland, Sigrid
De gode hjelperne. Arkeo. 2, 29-31 1995. ISSN 0333-4104

16
Kaland, Sigrid
Fra hedendom til kristendom. Årbok for Sogn. 1995. ISSN 0800-0891

17
Kaland, Sigrid
Fra hedensk til kristen religion. Arkeo. 1, 12-16 1995. ISSN 0333-4104

18
Kleppe, Else Johansen
To blow trade. Medieval Zanzibar and the Indian Ocean trade. AmS-Varia. 24:
65-70 1995. ISSN 0332-6306

19
Kristoffersen, Kari Klæboe
De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-94. - Arkeologiske Rapporter. -
Arkeologisk institutt, Bergen Museum 20, 154 s. 1995. ISBN 82-90273-59-2

20
Mortensen, Mona; Jensen, Marit Adelsten
"Gamlerektoren" på Stend jorsbruksskole. Ein samtale med Asbjørn Øye. Frå
Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og midthordland Sogelag. 1995. ISSN 0333-3167

21
Mortensen, Mona
'No skal det bygges naust over skipet'. Spor etter forhistoriske naust på
Stend i Fana. Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og midthordland Sogelag.
1995. ISSN 0333-3167

22
Olsen, Asle B.
Fangstsedentisme og tidlig jordbrukspraksis i vestnorsk steinalder belyst
ved undersøkelsene i Kotedalen, Radøy, Hordaland. - Arkeologiske Skrifter,
Steinalderkonferansen i Bergen 1993 Red. Bergsvik, A.; Nygård, S.; Nærøy, A.
J. - Arkeologisk Institutt, Bergen Museum 8: s. 131-150 1995.

23
Warren, Elisabeth J.
Fra sandlinsen til 'syndfloden'. Arkeo. 2, 10-17 1995. ISSN 0333-4104


<- forrigeinnholdneste ->