Publikasjoner ved UiB 1995

Kortformat

Sortering    : S1
Antall poster  : 4293
Produksjonsdato : 2001-01-31

Publikasjonsoversikten er generert fra FORSKPUB (BIBSYS). Vennligst gjør oppmerksom på evt. feil.
Til hjemmesiden for Avd. for forskningsdokumentasjon.


Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten                  23
Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten               50
Engelsk institutt                            48
Filosofisk institutt                          31
Germanistisk institutt                         27
Historisk institutt                           85
HIT-senteret, Wittgensteinarkivet                    9
Humanistisk datasenter                          2
IKK                                   1
IKK, Seksjon for etnologi                        19
IKK, Seksjon for folkloristikk                     14
IKK, Seksjon for kunsthistorie                     41
IKK, Seksjon for teatervitenskap                    13
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi              19
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  34
IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur              8
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon             31
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              43
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                   13
Midtøstens språk og kultur                        5
Nordisk institutt                            88
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  33
Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier     16
Seksjon for humanistisk informatikk                   1
Senter for europeiske kulturstudier                   3
Senter for vitskapsteori                        54

Det juridiske fakultet

Institutt for offentlig rett                      46
Institutt for privatrett                        14

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                           82
Fysisk institutt                            158
Geofysisk institutt                           37
Geologisk institutt                          155
Institutt for den faste jords fysikk                  95
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 161
Institutt for informatikk                        71
Institutt for mikrobiologi                       40
Kjemisk institutt                            84
Matematisk institutt                          43
Senter for miljø- og ressursstudier                   13
Zoologisk institutt                          117

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt        69
Avdeling for patologi, Gades institutt                 57
Felleslaboratorium for bioteknologi                   28
Fysiologisk institutt                          84
Hudavdelingen                              7
Institutt for anatomi og cellebiologi                  45
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               54
Institutt for farmakologi                        20
Institutt for indremedisin                        1
Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi            40
Institutt for klinisk biokjemi                     48
Institutt for klinisk biologi, Endokrinologisk seksjon          8
Institutt for nevrologi                         37
Institutt for samfunnsmedisinske fag                   1
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    48
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin    42
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 45
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap 41
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri        7
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk 63
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     12
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap  52
Kirurgisk institutt                           99
Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon                18
Medisinsk avdeling A                          107
Medisinsk avdeling B                          45
Medisinsk fødselsregister                        47
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                   59
Pediatrisk institutt                          120
Pediatrisk institutt, Senter for klinisk molekylærmedisin        1
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus            20
Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus             5
Senter for internasjonal helse                     58
Øre-nese-halsavdelingen                         22
Øyeavdelingen                              9

Det odontologiske fakultet

Institutt for kariologi og endodonti                   9
Odontologisk institutt, Kjeveortopedi                  14
Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning     22
Odontologisk institutt, Odontologiske biomaterialer           15
Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin           2
Odontologisk institutt, Oral mikrobiologi                11
Odontologisk institutt, oral patologi og rettsodontologi         8
Odontologisk institutt, Pedodonti                    6
Odontologisk institutt, Periodonti                    2
Odontologisk institutt, Protetikk                    4
Odontologisk institutt, Røntgendiagnostikk                1
Odontologisk institutt, Samfunnsodontologi                6
Oral anatomi, Inst. for anatomi og cellebiologi             6

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap         93
Institutt for geografi                         77
Institutt for informasjonsvitenskap                   62
Institutt for medievitenskap                      41
Institutt for sammenliknende politikk                  80
Institutt for sosialantropologi                     71
Institutt for økonomi                          38
LOS-senteret                               1
SEFOS - Senter for samfunnsforskning                  17
Senter for helse- og sosialpolitiske studier               7
Senter for MidtØsten- og islamske studier                9
Senter for utviklingsstudier                      20
Sosiologisk institutt                          46

Enheter uten fakultetstilknytning

Bergen Museum                              1
Nansen senter for Miljø og Fjernmåling                  1
Stiftelsen Bryggens Museum                        1
Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)            2
Universitetsbiblioteket i Bergen                    18

Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet               5
HEMIL-senteret                             83
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             67
Institutt for klinisk psykologi                     47
Institutt for praktisk pedagogikk                    11
Institutt for samfunnspsykologi                    140
Program for læringsforskning                       6