Publikasjoner ved UiB 1994

Fullformat

Sortering    : S1
Antall poster  : 4203
Produksjonsdato : 2001-02-02

Publikasjonsoversikten er generert fra FORSKPUB (BIBSYS). Vennligst gjør oppmerksom på evt. feil.
Til hjemmesiden for Avd. for forskningsdokumentasjon.


Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten               40
Engelsk institutt                            26
Filosofisk institutt                          31
Germanistisk institutt                         23
Historisk institutt                           54
HIT-senteret, Wittgensteinarkivet                    5
IKK, Seksjon for etnologi                        23
IKK, Seksjon for folkloristikk                     10
IKK, Seksjon for kunsthistorie                     31
IKK, Seksjon for teatervitenskap                    22
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi              16
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  11
IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur              15
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon             28
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              34
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                    9
Midtøstens språk og kultur                        1
Nordisk institutt                            93
Romansk institutt                            1
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  22
Romansk institutt, Seksjon for italiensk                 5
Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier     7
Senter for europeiske kulturstudier                   10
Senter for kvinne- og kjønnsforskning                  4
Senter for vitskapsteori                        28

Det juridiske fakultet

Institutt for offentlig rett                       5

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                           96
Fysisk institutt                            256
Geofysisk institutt                           61
Geologisk institutt                          265
Institutt for den faste jords fysikk                  77
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 167
Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.    1
Institutt for informatikk                       122
Institutt for mikrobiologi                       64
Kjemisk institutt                           116
Matematisk institutt                          59
Senter for miljø- og ressursstudier                   11
Zoologisk institutt                          111

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt        89
Avdeling for patologi, Gades institutt                 80
Broegelmanns Forskningslaboratorium                   1
Felleslaboratorium for bioteknologi                   34
Fysiologisk institutt                          65
Hudavdelingen                              14
Institutt for anatomi og cellebiologi                  50
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               39
Institutt for farmakologi                        24
Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi            31
Institutt for klinisk biokjemi                     40
Institutt for klinisk biologi, Endokrinologisk seksjon          9
Institutt for klinisk biologi, Fysiologisk seksjon            1
Institutt for nevrologi                         42
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    70
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin    18
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 34
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri        8
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk 46
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     7
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap  29
Kirurgisk institutt                           88
Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon                11
Medisinsk avdeling A                          117
Medisinsk avdeling B                          75
Medisinsk fødselsregister                        51
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                   59
Pediatrisk institutt                          30
Pediatrisk institutt, Senter for klinisk molekylærmedisin        7
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus            29
Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus             6
Senter for internasjonal helse                     51
Øre-nese-halsavdelingen                         15
Øyeavdelingen                              10

Det odontologiske fakultet

Institutt for kariologi og endodonti                   8
Odontologisk institutt, Kjeveortopedi                  8
Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning     21
Odontologisk institutt, Odontologiske biomaterialer           7
Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin           5
Odontologisk institutt, Oral mikrobiologi                15
Odontologisk institutt, oral patologi og rettsodontologi        35
Odontologisk institutt, Pedodonti                    5
Odontologisk institutt, Periodonti                    4
Odontologisk institutt, Protetikk                    3
Odontologisk institutt, Røntgendiagnostikk                5
Odontologisk institutt, Samfunnsodontologi                3
Oral anatomi, Inst. for anatomi og cellebiologi             1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap         78
Institutt for geografi                         59
Institutt for informasjonsvitenskap                   34
Institutt for medievitenskap                      35
Institutt for sammenliknende politikk                  64
Institutt for sosialantropologi                     60
Institutt for økonomi                          41
LOS-senteret                               2
SEFOS - Senter for samfunnsforskning                  18
Senter for helse- og sosialpolitiske studier               7
Senter for MidtØsten- og islamske studier                3
Senter for utviklingsstudier                      18
Sosiologisk institutt                          60

Enheter uten fakultetstilknytning

Universitetsbiblioteket i Bergen                    22

Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet               2
HEMIL-senteret                             62
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             71
Institutt for klinisk psykologi                     42
Institutt for praktisk pedagogikk                    1
Institutt for samfunnspsykologi                     74
Program for læringsforskning                      17