Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for helse- og sosialpolitiske studier

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for helse- og sosialpolitiske studier
Forf:  Øyen, Else
Tittel: Eu og den norske velferdsstaten
Tidskr: Nei til EU
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95006793
StatKat: f

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for helse- og sosialpolitiske studier
Forf:  Øyen, Else
Tittel: EU og velferden. Private sykehus har blitt industri
Tidskr: Fontene
År:   1994
Hefte:  5
Språk:  nor
PublID: r95006795
StatKat: f

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for helse- og sosialpolitiske studier
Forf:  Øyen, Else
Tittel: Hvor robust er trygdesystemet?
Tidskr: Sosial trygd
År:   1994
Hefte:  10
Språk:  nor
PublID: r95006796
StatKat: f

4
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for helse- og sosialpolitiske studier
Forf:  Øyen, Else
Tittel: Statsministerens paradoks
Tidskr: Kvinnejournalen
ISSN:  0800-6563
År:   1994
Hefte:  6
Språk:  nor
PublID: r95007164
StatKat: f

5
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for helse- og sosialpolitiske studier
Forf:  Øyen, Else
Tittel: Statsministerens paradoks
Tidskr: Kompendium 1994. Om Norges forhold til Den Europeiske union
År:   1994
Utgiver: Studenter mot EU
Språk:  nor
PublID: r95007165
StatKat: f

6
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for helse- og sosialpolitiske studier
Forf:  Øyen, Else
Tittel: Statsministerens paradoks (kronikk)
Tidskr: Aftenposten
År:   1994-06-12
Språk:  nor
PublID: r95007163
StatKat: f

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for helse- og sosialpolitiske studier
Forf:  Øyen, Else
Tittel: Velferdsstat eller velferdssamfunn?
Tidskr: Stat og styring
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95006794
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->