Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialantropologi

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Asaduzzaman, A
Tittel: Holism and cultural complexity: Hinduism, Christian conversion and Isl
     amic fundamentalism in Bangladesh.
År:   1994
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Local realities- global connectins: Challenging dichotomies.
Språk:  eng
PublID: r95005733
StatKat: f

2
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Asaduzzaman, A
Tittel: Sweepers communities strategies for social mobility, cultural constrai
     nt and the religious ideology in contemporary Bangladesh.
År:   1994
UtgSted: Amsterdam
Konfer: The Fourth Workshop of the Europian Network of Bangladesh Studi
     es on Social mobilisation, Cultural Changes and Sustainable Dev
     elopment.
Språk:  eng
PublID: r95005736
StatKat: f

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Berentzen, Sigurd
Tittel: Barns virkelighetsoppfatning og voksnes virkelighetoppfatning: En
     studie av voksnes grensesetting og de læringsmessige konsekvenser for
     barn og voksne.
Tidskr: Kosmologi og riter.
År:   1994
UtgSted: Røros
Konfer: Årsmøte i Norsk antropologisk forening
Språk:  nor
PublID: r95005605
StatKat: f

4
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Berentzen, Sigurd
Tittel: Discourse and creativity: The construction of moral models in child
     socialization.
Tidskr: Perspectives on Moralities knowledge and Power.
År:   1994
UtgSted: Oslo
Konfer: 3rd EASA conference
Språk:  eng
PublID: r95005603
StatKat: f

5
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Berentzen, Sigurd
Tittel: Staff discourse and classroom discourses. The construction of
     cultural models in child socialization.
Tidskr: Research and implications.
År:   1994
UtgSted: Gøteborg
Konfer: Fourth Annual conference og the EECERA on settings in
     Interaction.
Språk:  eng
PublID: r95005604
StatKat: f

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Berentzen, Sigurd
Tittel: Utdannelsesinstitusjoner, oppvekstmiljø- og barns jevnalderkultur :
     kulturell læring og de voksnes moralske og pedagogiske ansvar i en
     barnehage.
Tidskr: Barn
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005443
StatKat: f

7
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
Tittel: Det antropologiske prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005529
StatKat: f

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
Tittel: Eldreomsorg og sosialpolitikk
År:   1994
UtgSted: Sogn og Fjordane, D.H.
Språk:  nor
PublID: r95005654
StatKat: f

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
Tittel: Hvor lenge skal vi vente? Vi må på banen og markere oss!
Serie:  Samhandlingsprosjektet,Prosjekt Psykososial Samhandling
År:   1994
Side(r): 22
Språk:  nor
PublID: r95005477
StatKat: f

10
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
Tittel: Life Course, identity and residence environment. Social
     Anthropological Persectives on Community Development among Elderly in
     Urban Norway.
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95005506
StatKat: f

11
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
Tittel: Prosjektsamling i Lom
Serie:  Sogneprosjektets gruppearbeid
År:   1994
PublID: r95005479
StatKat: f

12
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
Tittel: Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i
     Samhandlingsprosjektet.
Serie:  Prosjekt Psykosososial Samhandling i Indre Sogn.
År:   1994
Side(r): 54 s.
Språk:  nor
PublID: r95005501
StatKat: f

13
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
Tittel: Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandling
     sprosjektet.
Serie:  Prosjekt Psykososial Samhandling i Indre Sogn.
År:   1994
Side(r): 72 s.
Språk:  nor
PublID: r95005504
StatKat: f

14
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Blom, Jan Petter
Tittel: Antropologien og studiet av materiell kultur.
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005531
StatKat: f

15
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Blom, Jan Petter
Tittel: Rhythm - Crosscultural Aspects of Structure and Significance in Music
     and Dance.
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95005530
StatKat: f

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Blystad, Astrid
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Medforf: Rekdal, Ole Bjørn
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Culture and Change in Mbulu and Hanang District.
År:   1994
Sted:  Haydom, Tanzania
Språk:  eng
PublID: r95005617
StatKat: f

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Brendbekken, Marit
Tittel: Lederskap, konflikthåndtering og sosiokulturelle forutsetninger.
År:   1994
Konfer: Arbetsgruppen for Landsbygdsutveckling
Sted:  Jarna, Sverige
Språk:  nor
PublID: r95005618
StatKat: f

18
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Brendbekken, Marit
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Vi vil heller dø stående enn leve på kne: Om vodun og politiske proses
     ser på Haiti.
Tidskr: Klassekampen
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005640
StatKat: f

19
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringa, Tone
Tittel: Bløffen i media - krigen i det tidligere Jugoslavia.
År:   1994
UtgSted: Den norske nasjonalkomiteen for UNESCO, Bergen.
Språk:  nor
PublID: r95005626
StatKat: f

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringa, Tone
Tittel: Etniske konflikter i det tidligere øst-europa.
År:   1994
UtgSted: Kirkefestspillene i Kristiansand
Språk:  nor
PublID: r95005625
StatKat: f

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringa, Tone
Tittel: Flyktningene fra det tidligere Jugoslavia.
År:   1994
UtgSted: Den pedagogiske høyskolen i Bergen.
Språk:  nor
PublID: r95005624
StatKat: f

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringa, Tone
Tittel: Når kultur og politikk kolliderer
År:   1994
UtgSted: Den norske nasjonalkomiteen for UNESCO, Bergen.
Språk:  nor
PublID: r95005623
StatKat: f

23
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringslid, Mary Bente
Tittel: Anna - ein bygdenorsk kulturpersonlegdom med eit paradoksalt
     identitetsprosjekt.
År:   1994
UtgSted: Leangkollen
Konfer: NFRs avrundingskonferanse for Bygdeutviklingsprogrammet
Språk:  nno
PublID: r95005614
StatKat: f

24
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringslid, Mary Bente
Tittel: Kultur og KULTUR
År:   1994
UtgSted: Hardanger
Konfer: Norsk kulturforums landskonferanse
Språk:  nor
PublID: r95005615
StatKat: f

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Grønhaug, Reidar
Tittel: Endring i migrasjonsstrømmer - prosesser og mønstre.
År:   1994
UtgSted: Høgskolen i Finnmark, Alta
Språk:  nor
PublID: r95005655
StatKat: f

26
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Grønhaug, Reidar
Tittel: Felteori i dagens samfunnsvitenskap.
År:   1994
UtgSted: Høgskolen i Finnmark, Alta
Språk:  nor
PublID: r95005658
StatKat: f

27
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Grønhaug, Reidar
Tittel: Lifeworlds and micro-macro relations.
År:   1994
UtgSted: Bergen
Konfer: Nasjonalt forskerkurs i sosialantropologi
Språk:  eng
PublID: r95005657
StatKat: f

28
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Grønhaug, Reidar
Tittel: Stat og politikk - aktuelle problemstillinger.
År:   1994
UtgSted: Universitetet i Tromsø, ISV
Konfer: KKU-seminaret
Språk:  nor
PublID: r95005656
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Gulbrandsen, Ørnulf
Tittel: Det sørlige Afrika
Tidskr: Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens
     samfunn og kulturer.
Red:   Howell, S.
Red:   Melhuus, M.
År:   1994
Utgiver: A Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r95005401
StatKat: f

30
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Gulbrandsen, Ørnulf
Tittel: On the transformation of Tswana "Custom" and "Law" in a Colonial
     Situation: The Northern Tswana kingdoms under British indirect rule.
Tidskr: Inside and outside the law.
År:   1994
UtgSted: Oslo
Konfer: 3rd Biannual Conference
Språk:  eng
PublID: r95005606
StatKat: f

31
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Haram, Liv
Tittel: Young Meru women entering the sexual arena
År:   1994
UtgSted: Granavollen
Konfer: Workshop on reproductive health research in developing
     countries: Bio-medical and cultural perspectives on
     reproduction and the health situation of women and children.
Språk:  eng
PublID: r95005616
StatKat: f

32
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Haukanes, Haldis
Tittel: Om utviklinga i Lipina, ein tsjekkisk landsby, etter 1989,
År:   1994
UtgSted: USF-Verftet i Bergen
Konfer: Tsjekkisk veke
Språk:  nno
PublID: r95005622
StatKat: f

33
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
Tittel: Det sirkumpolare område
Tidskr: Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens
     samfunn og kulturer.
Red:   Howell, S.
Red:   Melhuus, M.
År:   1994
Utgiver: A Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r95005402
StatKat: f

34
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
Tittel: From Wardship to Self-Determination? The Fate of Indigenous Peoples
     Within the First World.
År:   1994
UtgSted: Istanbul
Konfer: The Harry Frank Guggenheim Foundation conference on Peripheral
     Societies and the State.
Språk:  eng
PublID: r95005608
StatKat: f

35
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
Tittel: The Mushuau Innu of Labrador: Self-Government, Innovation and
     SocioCultural Continuity.
Tidskr: Proactive
År:   1994
Volum:  13
Hefte:  1
Side(r): 2-22
Språk:  eng
PublID: r95005403
StatKat: f

36
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
Medforf: Baines, G.B.K.
Tittel: Community-based fisheries management, tradition and the challenges of
     development in Marovo, Solomon Islands
Tidskr: Development and Change
ISSN:  0012-155x
År:   1994
Volum:  25
Hefte:  1
Side(r): 13-39
Språk:  eng
PublID: r95005406
StatKat: f

37
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Medforf: Baines, Graham B.K.
Tittel: Community-based fisheries management, tradition and the challenges of
     development in Marovo, Solomon Islands.
Tidskr: Development and Environment: Sustaining People and Nature.
Red:   Ghai, Dharam
ISBN:  0-631-19394-4
År:   1994
Side(r): 13-39
Utgiver: Blackwell Publishers, Oxford
Språk:  eng
PublID: r95005601
StatKat: f

38
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
Tittel: "Community-based management of coral reef resource systems: South Paci
     fic experiences"
Tidskr: The Management of Coral Reef Resource Systems
Red:   Munro, J.
Red:   L.,
Red:   Munro, P.E.
ISBN:  971-8709-55-x
År:   1994
Side(r): 82-84
UtgSted: Manila, International Center for Living Aquatic Resources Mangeme
Konfer: ICLARM Conference Proceedings 44, Manila
Språk:  eng
PublID: r96006053
StatKat: f
LokalK: D94119494

39
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
Tittel: Hawai`i - Return to Nationhood.
Tidskr: Tidsskriftet Antropologi.
ISSN:  0906-3201
År:   1994
Side(r): 156-159
SamNor: Anmeldelse av Hawai`i - Return to Nationhood, U.Hasager & J. Friedman
     (red.), 1994.
Språk:  nor
PublID: r95006370
StatKat: f

40
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
Tittel: Traditional marine tenure and management : Challenges, experiences, an
     d prospects.
Tidskr: Traditional Marine Tenure and the Sustainable Management of
     Marine Resources in Asia and the Pacific.
Red:   South, G.R.
Red:   Goulet, D.
Red:   Tuqiri, S.
Red:   Church, M.
ISBN:  982-01-0241-3
År:   1994
Side(r): s. 88-100
Utgiver: Suva:University of the South Pacific/International Ocean Institute
Språk:  eng
PublID: r96003130
StatKat: f

41
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Håland, Gunnar
Tittel: Khimti Khola Hydroelectric Project - an Evaluation of Socioeconomic
     consequenses.
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95005611
StatKat: f

42
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Jacobsen, Frode
Tittel: Local knowledge, global connections: folk medicine in the Red Sea Hill
     s, Sudan.
År:   1994
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Local realities-global connections: Challenging Dichotomies.
Språk:  eng
PublID: r95005734
StatKat: f

43
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Jacobsen, Frode
Tittel: Talk, contexts, meaning and the problem of comparison.
År:   1994
UtgSted: Universitetet i Bergen
Språk:  eng
PublID: r95005735
StatKat: f

44
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Kanaaneh, Moslih
Tittel: Daily life in a Palestinian Village in Israel.
År:   1994
UtgSted: Universitetet i Bergen, Sosiologisk institutt
Språk:  eng
PublID: r95005661
StatKat: f

45
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Eksilets mysterier. Refleksjoner med og omkring unge flyktninger i Nor
     ge.
Tidskr: Velferdssamfunnets barn.
Red:   Dalland, Tordis Evans
Red:   Frønes, Ivar
Red:   Kjølsrød, Lise
ISBN:  82-147-03201-
År:   1994
Side(r): 133-148
Utgiver: Ad Notam forlag, Oslo
Språk:  nor
PublID: r97007606
StatKat: f

46
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Innvandrerbarns situasjon og oppvekstvilkår i Norge
Tidskr: Barn i Velferdssamfunnet 1988-1993
ISBN:  82-12-00329-9
År:   1994
Side(r): 114-118
Utgiver: Norges forskningsråd
Emneord: Prosjektsammendrag
Språk:  nor
PublID: r97007609
StatKat: f

47
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Tale, taushet og tango
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Red:   Eriksen, Thomas Hylland
ISSN:  0802-7285
ISBN:  xxx
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): 75-81
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97007607
StatKat: f

48
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Korvald, Tordis
Tittel: Barn og kultur
År:   1994
Konfer: Barn og kultur
Språk:  nor
PublID: r95005653
StatKat: f

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Korvalv, Tordis
Tittel: Gudommelige masker
År:   1994
UtgSted: Museet i Bergen
Konfer: Museets søndagsforedrag.
Språk:  nor
PublID: r95005638
StatKat: f

50
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif Ole
Tittel: From the Mountains to the Plains: the integration of the Lafofa Nuba
     into Sudanese society
År:   1994
Utgiver: Uppsala : Scandinavian Institute for African Studies
Språk:  eng
PublID: r95005404
StatKat: f

51
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif Ole
Tittel: Jemen i Krise
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005652
StatKat: f

52
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif Ole
Tittel: Survival on Meagre Resources: Hadendowa pastoralism in the Red Sea Hil
     ls. Final report The Red Sea Area Programme.
Red:   Manger, Leif Ole
Red:   Abd el Ati, Hassan
Red:   Harir, Sherif
Red:   Krzywinski, Knut
Red:   Vetaas, Ole Reidar
År:   1994
Side(r): 200 s.
Utgiver: Senter for utviklingsstudier
Språk:  eng
PublID: r95005612
StatKat: f

53
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif Ole
Tittel: The Future of Red Sea Hills Pastoralism
År:   1994
UtgSted: Erkowit
Konfer: The Red Sea Province Development Conference.
Språk:  eng
PublID: r95005613
StatKat: f

54
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Metodologija antropolokega raziskovanja (a revised curriculum)
År:   1994
Side(r): 6
Utgiver: School of Sciences, University of Ljubljana
Tilgang: Faculty and students of the University of Ljubljana.
Emneord: A course syllabus adopted by the Social Faculty, University of Ljublj
     ana, for the Master Degree program in anthropology, revised in 1996
Språk:  slo
PublID: r97002052
StatKat: f

55
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Wie man in den Randlagen moderner Staaten zu Bürgern wird: Einige Über
     legungen zur politischen Implikation der Ethnizität, wie sie von mehrs
     prachigen Dorfbewohnern im "Dreiländereck" erlebt wird.
Tidskr: Steirische Slowenen: Mehrsprachigkeit zwischen Graz und Mar
     ibor.
Red:   Stenner, Christian
ISBN:  not available
År:   1994-06-07
Side(r): 91-111
Utgiver: Graz: Alpen Adria Alternativ
UtgSted: Graz, Austria
Konfer: Zweisprachigkeit zwischen Graz und Maribor
Emneord: Organized by: die österrischische Liga für Menschenrechte, der Artike
     l VII Kulturverein, der Alpen Adria Alternativ Verein.
Språk:  ger
PublID: r97004787
StatKat: f

56
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert
Tittel: Citizenship and the politicization of ethnicity as aspects of state-ma
     king in marginal Southcentral European communities.
Tidskr: Teorija in praksa : revija za drubena vpraanje
ISSN:  0040-3598
År:   1994
Volum:  31
Hefte:  3-4
Side(r): 267-283
Emneord: Utgiver: Social Science Faculty, University of Ljubljana
Språk:  eng
PublID: r95005440
StatKat: f

57
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert
Tittel: Etnisk nasjonalisme mht. opprettelsen og forfall av den jugoslaviske
     stat.
År:   1994
UtgSted: Høgskolen i Finnmark.
Språk:  nor
PublID: r95005659
StatKat: f

58
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert
Tittel: Statsborgerskap, politisert etnisitet og dannelsen av moderne stater i
     den sørlige Sentral-Europa.
År:   1994
UtgSted: Høgskolen i Finnmark.
Konfer: Stabsseminar.
Språk:  nor
PublID: r95005660
StatKat: f

59
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Rekdal, Ole Bjørn
Tittel: Kulturell kontinuitet og sosial endring. En studie blant iraqw-folket
     i det nordlige Tanzania.
Tidskr: Bergen Studies in Sosial Anthropology
ISSN:  0332-8147
År:   1994
Volum:  48
Side(r): 204 s.
Språk:  nor
PublID: r98021794
StatKat: f
LokalK: KAT 3

60
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Siverts, Henning
Tittel: Campesino Time and Space in mesbilja, Chiapas.
Tidskr: FOLK - Journal of the Danish Ethnographic Society.
År:   1994
Volum:  36
Språk:  eng
PublID: r95005602
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->