Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sammenliknende politikk

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Den norske velferdsstaten
Red:   Hatland, Aksel
Red:   Kuhnle, Stein
Red:   Romøren, Tor Inge
ISBN:  82-417-0322-8
År:   1994
Side(r): 244 s.
Utgiver: AdNotam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003976
StatKat: f

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Dyrvik, Ståle: Den demografiske overgangen
Tidskr: Lov og struktur
Red:   Larsen, Stein Ugelvik
År:   1994
Hefte:  48
Språk:  nor
PublID: r95003969
StatKat: f

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Hansteen, Johannes M: Kvanteteorien
Tidskr: Lov og struktur
Red:   Larsen, Stein Ugelvik
År:   1994
Hefte:  61
Språk:  nor
PublID: r95003971
StatKat: f

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Hines, Kjell: Band-wagon effekten
Tidskr: Lov og struktur
Red:   Larsen, Stein Ugelvik
År:   1994
Hefte:  43
Språk:  nor
PublID: r95003968
StatKat: f

5
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: I balansepunktet. Sunnmøre Eldste historie fra ca 800 til 1660
Red:   Larsen, Stein Ugelvik
Red:   Sulebust, Jarle
ISBN:  82-91450-00-5
År:   1994
Side(r): 576 s.
Utgiver: Sunnmørsposten Forlag, Ålesund
Språk:  nor
PublID: r95003996
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Jensen, Thor Øyvind: Harts omvendte helsetjenestelov
Tidskr: Lov og struktur
Red:   Larsen, Stein Ugelvik
År:   1994
Hefte:  59
Språk:  nor
PublID: r95003966
StatKat: f

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Lærum, Ole Didrik: Ulysses-syndromet
Tidskr: Lov og struktur
Red:   Larsen, Stein Ugelvik
År:   1994
Hefte:  57
Språk:  nor
PublID: r95003967
StatKat: f

8
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Partiene i en brytningstid
Red:   Heidar, Knut
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  82-419-0153-4
År:   1994
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  nor
PublID: r95003988
StatKat: f

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Siverts, Henning: Kulturkretslæren
Tidskr: Lov og struktur
Red:   Larsen, Stein Ugelvik
År:   1994
Hefte:  60
Språk:  nor
PublID: r95003970
StatKat: f

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Sletten, Einar: DNAolekylet.
Tidskr: Lov og struktur
Red:   Larsen, Stein Ugelvik
År:   1994
Hefte:  62
Språk:  nor
PublID: r95003972
StatKat: f

11
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Smalll States Compared: Politics of Norway and Slovenia
Red:   Bucar, Bojko
Red:   Kuhnle, Stein
ISBN:  82-419-0161-5
År:   1994
Side(r): 276 s.
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  eng
PublID: r95003980
StatKat: f

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Berntzen, Einar
Tittel: Integrasjon i Nord- og Sør-Amerika?
Tidskr: Nasjonalstaten under press?
Red:   Gjerdåker, Svein
Red:   Skålnes, Tor
Red:   Tvedt, Terje
ISBN:  82-02-14139-7
År:   1994
Utgiver: Chr. Michelsens Institutt, Bergen/J. W. Cappelens forlag, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003910
StatKat: f

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Berntzen, Einar
Tittel: The Emergence of Party Systems in East Central Europe: Socio-Economic
     Clevages vs. Autonomy of the Political: The Cases of Hungary and Slove
     nia Compared
Tidskr: Small States Compared: Politics of Norway and Slovenia
Red:   Bucar, Bojko
Red:   Kuhnle, Stein
ISBN:  82-419-0161-5
År:   1994
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  eng
PublID: r95003909
StatKat: f

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christensen, Dag Arne
Tittel: Fornyinga av bondepartia i Noreg og Sverige
Tidskr: Partiene i en brytningstid
Red:   Heidar, Knut
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  82-419-0153-4
År:   1994
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  nno
PublID: r95003911
StatKat: f

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christensen, Dag Arne
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Fornyinga av bondepartia i Noreg og Sverige
Tidskr: Partiene i en brytningstid
Red:   Heidar, Knut
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  82-419-0153-4
År:   1994
Side(r): 327-357
Utgiver: Alma Mater
Emneord: Bondeparti
Språk:  nno
PublID: r97008879
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Engene, Jan Oskar
Tittel: Europeisk terroriske: Vold, stat og legitimitet
ISBN:  82-518-3190-3
År:   1994
Utgiver: Tano, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003973
StatKat: f

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Engene, Jan Oskar
Tittel: Fortid og framtid i europeisk terrorisme: Noen mønstre og utviklingstr
     ekk
Tidskr: Internasjonal politikk
ISSN:  0020-577x
År:   1994
Volum:  52
Hefte:  4
Side(r): s. 453-477
Språk:  nor
PublID: r95003912
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Engene, Jan Oskar
Tittel: Politisk terrorisme: En trussel mot sikkerhet og demokrati
Tidskr: Kriminalitet i Norge 1994
Red:   Jørgensen, Jørn-Kr.
ISBN:  82-7738-001-1
År:   1994
Side(r): s. 311-327
Utgiver: Kriminalteknisk Forum, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003914
StatKat: f

19
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Engene, Jan Oskar
Tittel: Sviktende kunnskap eller umoral? - Karl Poppers kunnskapsteoretiske fo
     rklaring på kommunismens fall
Tidskr: Nordisk Øst-forum
ISSN:  0801-7220
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 52-62
Språk:  nor
PublID: r95003915
StatKat: f

20
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Ervik, Rune
Tittel: Usynlige veier til velferd: Fradragsordningens betydning for velferdso
     ppnåelse i Norge
Tidskr: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
ISSN:  0801-1745
År:   1994
Volum:  10
Hefte:  1
Side(r): s. 3-24
Språk:  nor
PublID: r95003916
StatKat: f

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Gloppen, Siri
Tittel: John Rawls rettferdighetsteori og Den norske grunnlov av 1814
Tidskr: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
ISSN:  0801-1745
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 153-172
Språk:  nor
PublID: r95003917
StatKat: f

22
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Gloppen, Siri
Tittel: Kortidsansettelser i elektrobransjen
Serie:  FAFO-rapport
År:   1994
Hefte:  163
Utgiver: Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003979
StatKat: f

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Grindheim, Jan Erik
Tittel: Towards a "New State" i Social Policy?: Changing Perceptions of the No
     rwegian Welfare State
Tidskr: Small States Compared: Politics of Norway and Slovenia
Red:   Bucar, Bojko
Red:   Kuhnle, Stein
ISBN:  82-419-0161-5
År:   1994
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  eng
PublID: r95003918
StatKat: f

24
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Haukanes, Haldis
Tittel: Kvar går tsjekkisk landbruk ?
Tidskr: Jordvett
År:   1994
Språk:  nno
PublID: r96003623
StatKat: f

25
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Haukanes, Haldis
Medforf: Leivstad, Endre
Tittel: Zábiaka - griseslakt med tradisjonar.
Tidskr: Jordvett
År:   1994
Språk:  nno
PublID: r96003624
StatKat: f

26
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Hjellum, Torstein
Tittel: Kina: Mot supermakt eller indre oppløsning?
Tidskr: Internasjonal politikk
ISSN:  0020-577x
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): 349-361
Språk:  nor
PublID: r96009168
StatKat: f

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Innvær, Simon
Tittel: Førebygging i kampen mot HIV og AIDS - tvang eller opplysning?
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning, Tradisjoner, institusjoner og p
     olitikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvebakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
År:   1994-11
Side(r): 180-190
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Emneord: tvang, førebygging, stigmatisering, risiko, AIDS
SamNor: Stigmatiserte grupper, ein uhelbredeleg sjukdom og usemje om smitteve
     gar er ingrediensar i diskusjonen om ulike tvangstiltak i førebygging
     a av AIDS tvang vera eit hensiktsmessig virkemiddel i førebygging, og
     kva er avgjerande for om tvang vert tatt i bruk? I Noreg har samarbe
     idet mellom den sentrale helseforvaltninga og fleire interessegrupper
     til no hindra inn føring av tvang som virkemiddel i førebygging av A
     IDS.
Språk:  nno
PublID: r97000679
StatKat: f

28
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kalnes, Øyvind
Tittel: Neo-korporatisme og forskningsprogram (vitenskapsteoretisk innlegg)
År:   1994
UtgSted: Bergen: Det samfunnsvitenskapelige fakultet/Senter for vitenskaps
Språk:  nor
PublID: r95004032
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kalnes, Øyvind
Tittel: Norway: Between Corporalism and Pluralism
Tidskr: Small States Compared: Politics of Norway and Slovenia
Red:   Bucar, Bojko
Red:   Kuhnle, Stein
ISBN:  82-419-0161-5
År:   1994
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  eng
PublID: r95003919
StatKat: f

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kalnes, Øyvind
Tittel: Undervisning og interaktiv læring
Tidskr: Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen, UPED-skri
     ft
Red:   Guldbrandsen, Arild
År:   1994
Utgiver: Program for læringsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r95003991
StatKat: f

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
Tittel: Christian Parties in Scandinavia: Victory over the Windmills
Tidskr: Christian Democracy in Europe. A Comparative Perspective
Red:   Hanley, David
År:   1994
Side(r): s. 121-141
Utgiver: Pinter Publishers, London
Språk:  eng
PublID: r95003993
StatKat: f

32
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
Tittel: Diffutionsproblemet i studiet av jämförande politik
Tidskr: Politiikka
År:   1994
Volum:  2
Side(r): s. 109-115
Språk:  swe
PublID: r95003992
StatKat: f

33
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
Tittel: Finsk politik i dag
Tidskr: Europaprogrammet
ISSN:  0804-3485
År:   1994
Volum:  1
Side(r): 14 s.
Språk:  swe
PublID: r95003995
StatKat: f

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
Medforf: Sundelius, Bengt
Tittel: Från nej til ja: Finland och den europeiska integrationen
Tidskr: Nordisk skjebnevalg
Red:   Bingen, Jon
Red:   Lindahl, Rutger
År:   1994
Side(r): s. 40-70
Utgiver: Europaprogrammet, Oslo
Språk:  swe
PublID: r95003994
StatKat: f

35
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
Tittel: Norge i møte med Europa
Tidskr: Den norske velferdsstaten
Red:   Hatland, Aksel
Red:   Kuhnle, Stein
Red:   Romøren, Tor Inge
ISBN:  82-417-0322-8
År:   1994
Side(r): 27 s.
Utgiver: AdNotam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003984
StatKat: f

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
Medforf: Brinar, Irene
Tittel: Perspectives on European Integration in Smaller Democracies: Norway an
     d Slovenia Compared
Tidskr: Small States Compared: Politics of Norway and Slovenia
Red:   Bucar, Bojko
Red:   Kuhnle, Stein
ISBN:  82-419-0161-5
År:   1994
Side(r): 28 s.
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  eng
PublID: r95003920
StatKat: f

37
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
Tittel: Velferdsstatens idegrunnlag i perspektiv
Tidskr: Den norske velferdsstaten
Red:   Hatland, Aksel
Red:   Kuhnle, Stein
Red:   Romøren, Tor Inge
ISBN:  82-417-0322-8
År:   1994
Side(r): 20 s.
Utgiver: AdNotam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003982
StatKat: f

38
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
Tittel: Velferdsstatens politiske grunnlag.
Tidskr: Den norske velferdsstaten
Red:   Hatland, Aksel
Red:   Kuhnle, Stein
Red:   Romøren, Tor Inge
ISBN:  82-417-0322-8
År:   1994
Side(r): 17 s.
Utgiver: AdNotam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003983
StatKat: f

39
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
Tittel: Velferdsstatens utvikling: Den norske modell, publisert på russisk
År:   1994
Side(r): 304 s.
Utgiver: Progress Publishers, Moskva
Språk:  rus
PublID: r95004031
StatKat: f

40
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
Medforf: Selle, Per
Tittel: Voluntary Associations and the Welfare State: The Case of Norway
Tidskr: Civil Society, Political Society, Democracy
Red:   Binic, Adolf
Red:   Graziano, Gigi
ISBN:  961-609-501-3
År:   1994
Utgiver: Slovenian Politacal Science Association, Lubljana
Språk:  eng
PublID: r95003981
StatKat: f

41
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Larsen, Stein Ugelvik
Tittel: Forord
Tidskr: Spesialnummer om John Rawls. Norsk Statvitenskapelig Tidssk
     rift
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 97-103
Språk:  nor
PublID: r95003998
StatKat: f

42
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Larsen, Stein Ugelvik
Tittel: Il Concetto de Collaborazionismo in Norvegia e el fonti archvistiche p
     ar la reicerva empirica
Tidskr: Un certa Europa. Il collaborazionismo con le potenze dell'A
     sse 1939-1945. Le Fonti. Annali della Fondbazione "Luigi Mi
     cheletti"
Red:   Cajani, Luigi
Red:   Mantelli, Brunello
År:   1994
Side(r): s. 361-383
Utgiver: Brescia
Språk:  ita
PublID: r95003997
StatKat: f

43
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Larsen, Stein Ugelvik
Tittel: John Rawls' teori som utfordring til statsvitenskapen
Tidskr: Spesialnummer om John Rawls. Norsk Statvitenskapelig Tidssk
     rift
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 241-260
Språk:  nor
PublID: r95003999
StatKat: f

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Midtbø, Tor
Tittel: Partier, regjeringer og økonomisk utvikling
Tidskr: Partiene i en brytningstid
Red:   Heidar, Knut
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  82-419-0153-4
År:   1994
Side(r): s. 80-103
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  nor
PublID: r95003985
StatKat: f

45
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Midtbø, Tor
Tittel: Tolking av fraksjonsmjerknader: Noen merknader
Tidskr: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
ISSN:  0801-1745
År:   1994
Volum:  1
Side(r): s. 51-65
Språk:  nor
PublID: r95004000
StatKat: f

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
Tittel: Der norwegische Bergbau in der frühen Neuzeit
Tidskr: Mitteilungen des Chemnitzer Geschichtsvereins, Jahrbuch 64,
     Neue Folge III, Georgius-Agricola-Jahr
År:   1994
Språk:  ger
PublID: r95004002
StatKat: f

47
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
Tittel: Norwegian Mining in the Early Modern Period
Tidskr: GeoJournal
ISSN:  0343-2521
År:   1994
Volum:  32
Hefte:  2
Utgiver: Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers
Språk:  eng
PublID: r95004001
StatKat: f

48
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Pamir, Mete
     UiB-SV: Institutt for sammenlignende politikk
Tittel: Visjoner for Tyrkia: Osmansk Ideal mot Europeisk Nasjonalstat
Tidskr: Internasjonal Politikk
Red:   Neumann, Iver B.
ISSN:  0020-577X
Hefte:  2
Side(r): 3
Utgiver: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Emneord: Osmanske Riket, Tyrkia, Sentral-Asia, Nasjonalisme
SamNor: Dette bidraget er en kommentar til artikkel av Isil Kazan og Ole Wæve
     r i det samme hefte. I motsetning til Kazan og Wævers tese at dannels
     e av tyrkisktalende uavhengige stater i post-sovjetisk Sentral-Asia v
     il forårsake en forandret nasjonal selvforståelse i Tyrkia, kommentar
     en argumenterer at krisen i kemalistisk nasjonsoppfatning først og fr
     emst ble synlig i og med framveksten av konkurrerende kurdisk nasjona
     lisme. Ytre forhold som i Sentral-Asia bare vil ha en supplerende rol
     le i transformasjonen av tyrkisk nasjonalisme, intern maktbalanse mel
     lom tyrkiske politiske institusjoner, kurdiske nasjonalister og den k
     emalistiske hæren kan spille en mer avgjørende rolle i Tyrkias fremti
     d.
Språk:  nor
PublID: r95007460
StatKat: f

49
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
Tittel: Det tradisjonellle og det høgmoderne
Tidskr: Tilbake til fremtiden
Red:   Langhelle, J.
År:   1994
Utgiver: Alternativ framtid, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004005
StatKat: f

50
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
Tittel: Frivillige organisasjonar som etterkrigshistorisk forskningsfelt
Tidskr: Etterkrigshistorisk register
Red:   Grønlie, Tore
ISBN:  82-91027-05-6
År:   1994
Utgiver: LOS-senteret, Bergen/NFR, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004007
StatKat: f

51
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
Medforf: Grendstad, Gunnar
Tittel: Kultur som levemåte
Tidskr: Politika
ISSN:  0554-5358
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r95004003
StatKat: f

52
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
Tittel: Marginalisert eller kvinnemakt
Tidskr: Syn & segn
ISSN:  0039-7717
År:   1994
Hefte:  3
Språk:  nor
PublID: r95004006
StatKat: f

53
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
Tittel: Privatization in Four European Countries (Bokanmeldelse)
Tidskr: Tidsskrift for samfunnsforskning
ISSN:  0040-716x
År:   1994
Hefte:  2
PublID: r95004008
StatKat: f

54
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
Medforf: Morken, Kristin
Tittel: The Women's Shelter Movement (Kap. 8)
Tidskr: Women and Social Change
Red:   Perlmutter, F.
År:   1994
Utgiver: NASW Press, Washington DC
Språk:  eng
PublID: r95004004
StatKat: f

55
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Surazska, Wieslawa
Tittel: Inwestycje w duzych miastrach i w malych giminach. (Investment in larg
     e and small municipalities)
Tidskr: Finanse Kommunalne
År:   1994
Hefte:  5
PublID: r95004010
StatKat: f

56
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Surazska, Wieslawa
Tittel: Local elections in Poland of June 1994
Tidskr: Municipium, Wspolnota (Community)
År:   1994
Volum:  Nov
Språk:  eng
PublID: r95004013
StatKat: f

57
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Surazska, Wieslawa
Tittel: The geography of parliamentary elections in Poland of November 1993
Tidskr: Municipium, Wspolnota (Community)
År:   1994
Volum:  May
Språk:  eng
PublID: r95004011
StatKat: f

58
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Surazska, Wieslawa
Tittel: The Impact of Democratic Transition on Territorial Systems in Central
     Europe
Tidskr: Regional Organizations and Administartive Performance
Red:   Surazska, Wieslawa
Red:   Baldersheim, Harald
Red:   Illner, Michal
År:   1994
Utgiver: Czech Academy of Science
Språk:  eng
PublID: r95004009
StatKat: f

59
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Surazska, Wieslawa
Tittel: Three years of independent budgeting in the Polish municipalities
Tidskr: Municipium, Wspolnota (Community)
År:   1994
Volum:  July
Språk:  eng
PublID: r95004012
StatKat: f

60
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
Tittel: Change and adaption in Norwegian party organisations
Tidskr: Comparative parties organizations
Red:   Katz, Richard
Red:   Mair, Peter
År:   1994
Side(r): 304-331
Utgiver: London: Sage
Språk:  eng
PublID: r96009167
StatKat: f

61
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
Tittel: Die Konservative partei und die Christliche Volkspartei Norwegens: Enb
     equeme Nachbarn in Burgerlichen Lager
Tidskr: Christlich-democratische und konservative parteien in Weste
     uropa
Red:   Veen, Hans-Joachim
ISBN:  3-506-79321-7
År:   1994
Side(r): s. 133-227
Utgiver: Pederborn, Shoningen, 22
Språk:  ger
PublID: r95003989
StatKat: f

62
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
Tittel: Partienes finansieringsmønstre: fra medlemmenes lommebøker til statsbu
     dsjettet. (Kap 7)
Tidskr: Partiene i en brytningstid
Red:   Heidar, Knut
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  82-419-0153-4
År:   1994
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  nor
PublID: r95003987
StatKat: f

63
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
Tittel: Partienes organsiasjoner: fra mangfold til standardisering (Kap. 4)
Tidskr: Partiene i en brytningstid
Red:   Heidar, Knut
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  82-419-0153-4
År:   1994
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  nor
PublID: r95003986
StatKat: f

64
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
Medforf: Fink-Haffner, Danica
Tittel: The Status of Political parites in Old and New democracies
Tidskr: Small States Compared: Politics of Norway and Slovenia
Red:   Bucar, Bojko
Red:   Kuhnle, Stein
ISBN:  82-419-0161-5
År:   1994
Side(r): 28 s.
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  eng
PublID: r95003921
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->