Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medievitenskap

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Tittel: Metodebok for mediestudenter
Red:   Østbye, Helge
ISBN:  82-578-0320-0
År:   1994
Side(r): 217 s.
Utgiver: Institutt for massekommunikasjon, Universitetet i Bergen
Tilgang: Institutt for massekommunikasjon
Emneord: metode, metodologi, vitenskaps-teori
Språk:  nor
PublID: r95000123
StatKat: f

2
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Bakke, Marit
Tittel: Anmeldelse av fem rapporter og en bok om dansk kulturpolitikk
Tidskr: Politica
Red:   Christiansen, Peter Munk
ISSN:  0105-0710
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): s. 355-359
Emneord: kultur-politikk
Språk:  nor
PublID: r95000203
StatKat: f

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Bakke, Marit
Tittel: Centralized Decentralization in Norwegian Cultural Policy
Tidskr: The Journal of Arts Management, Law and Society
Red:   Balfe, Judith H.
Red:   Morris, Valerie B.
Red:   Betsalel, Kenneth A.
ISSN:  1063-2921
År:   1994
Volum:  24
Hefte:  2
Side(r): s. 111-127
Utgiver: Heldref Publications
Emneord: kultur-politikk, desentralisering, kultur-institusjoner, kino
SamNor: Artikkelen viser hvordan opprettelsen av fire turnerende
     kulturinstitusjoner i Norge ble begrunnet med at kulturtilbudene
     burde nå ut til områder og steder som ikke kunne ha glede av de faste
     institusjonene. Forfatteren drøfter hvordan en statlig kulturpolitikk
     kan bidra til desentralisering.
Språk:  eng
PublID: r95000204
StatKat: f

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Bakke, Marit
Tittel: Kulturårboka
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 170-172
Emneord: kultur-politikk, kultur-institusjoner
SamNor: Bokmelding av Georg Arnestad (red.): Kulturårboka, Det Norske
     Samlaget, 1994.
Språk:  nor
PublID: r95000205
StatKat: f

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
Tittel: Politikk som kampsport
Tidskr: Media og samfunnsstyring
Red:   Edvardsen, Terje Steen
ISBN:  82-7674-051-0
År:   1994
Side(r): side 53-63
Utgiver: Fagbokforlaget
Emneord: politikk, språk, makt, metaforer
Språk:  nor
PublID: r94008024
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
Tittel: Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark :
     struktureringsteoriens posisjon og potensial
Tidskr: Sosiologi i dag
Red:   Rasmussen, Terje
ISSN:  0332-6330
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): side 53-65
Utgiver: Novus
Emneord: sosiologi, samfunns-forsking, strukturerings-teori, meta-teori
Språk:  nor
PublID: r94007972
StatKat: f

7
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Goodnow, Katherine Judith
     Universitetet i Bergen Institutt for massekommunikasjon
Tittel: Kristeva in focus : from theory to film analysis
År:   1994
Side(r): 266 + app.
Tilgang: Katherine Goodnow, Institutt for massekommunikasjon
Emneord: Kristeva, film-analyse, grøssere, New Zealand
Språk:  eng
PublID: r94008028
StatKat: f

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Helland, Knut
     Universitetet i Bergen Institutt for massekommunikasjon
Tittel: Nyhetskonvensjoner i fjernsyn : om å få nyheter til å se ut som nyhete
     r
Tidskr: Norsk medietidsskrift
ISSN:  0804-8452
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): side 29-41
Emneord: fjernsyn, nyheter, nyhetsbildet, sjanger, nyhetsproduksjon
SamNor: Forfatteren bruker intervju og observasjon fra to nyhetsstudio som ut
     gangspunkt for ei drøfting av hvordan fjernsynsnyheter blir produsert
     og presentert.
Språk:  nor
PublID: r94007968
StatKat: f

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Knapskog, Karl
Tittel: Forståing og forklaring i mediesosiologien
Tidskr: Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ
     metode
Red:   Østbye, Helge
ISBN:  82-578-0320-0
År:   1994
Side(r): side 9-33
Utgiver: Institutt for massekommunikasjon
Emneord: metode, metodologi, vitskaps-teori
Språk:  nor
PublID: r94007969
StatKat: f

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Knapskog, Karl
Tittel: Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark :
     struktureringsteoriens posisjon og potensial
Tidskr: Sosiologi i dag
Red:   Rasmussen, Terje
ISSN:  0332-6330
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): side 53-65
Utgiver: Novus
Emneord: sosiologi, samfunns-forsking, strukturerings-teori, meta-teori
Språk:  nor
PublID: r94007971
StatKat: f

11
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Nærø, Gry Scholz
Tittel: Mediemoguler og maktesløse myndigheter.
Tidskr: Dagspressen
Red:   Degnes, Trond
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 18-21
Emneord: medie-konsentrasjon, eier-skap, eier-forhold, regulering
Språk:  nor
PublID: r95000091
StatKat: f

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Nærø, Gry Scholz
Tittel: Presse og journalister i 1990-årene.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-11-16
Emneord: medie-konsentrasjon, eierskaps-utvalg, eierforhold, EU
Språk:  nor
PublID: r95000092
StatKat: f

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Ramirez-Ospina, Alvaro
     UiB-SV: Institutt for massekommunikasjon Seksjon for fjernsynsfag
Tittel: Garcia Márquez and cine
År:   1994-05-05
Utgiver: Spansk avdeling - Romansk institutt, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Konfer: Nordisk forskningssymposium om film, litteratur og populærkultu
     r i Latin-Amerika
Emneord: manus-skriving, Gabriel Garcia Marquez, film
Språk:  spa
PublID: r95000153
StatKat: f

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Ramirez-Ospina, Alvaro
Tittel: The Carnivalesque and fiction TV comedies in Colombia
År:   1994-06-09
UtgSted: Bergen
Konfer: Nordiske TV-dager
Emneord: fjernsyn, komedie, Colombia
SamNor: By drawing on Bakthin's cathegories and Robert Stams's arguments
     about the presence of Carnival in Latin American film production, the
     paper analyzes the presence and the importance of humour and
     television comedies in Colombia in the 80's.
Språk:  eng
PublID: r94008020
StatKat: f

15
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
     Universitetet i Bergen Institutt for massekommunikasjon
Tittel: Avisene på nye veier
Tidskr: Dagspressen
År:   1994
Hefte:  10
Side(r): 31
Emneord: presse, innovasjon, teknologi
Språk:  nor
PublID: r94008017
StatKat: f

16
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: Bank, finans og reklamekostnader i 80- og 90-årene : om bankenes
     konkurransesituasjon før og etter dereguleringen
År:   1994
Side(r): 96
Utgiver: Institutt for massekommunikasjon
Tilgang: Institutt for massekommunikasjon
Emneord: banker, de-regulering, finans, reklame-kostnader, strategi
Språk:  nor
PublID: r94008013
StatKat: f

17
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: Hyperfoto
Tidskr: Norsk medietidsskrift
ISSN:  0804-8452
År:   1994
Hefte:  2
Emneord: teknologi, fotografi, presse
Språk:  nor
PublID: r94008016
StatKat: f

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: Mer enn en fisketur : om databaser som empiri
År:   1994-04-13
UtgSted: Geilo
Konfer: IR og informasjonsformidling. Utviklingen av elektroniske
     informasjonstjenester
Emneord: informasjons-formidling, teknologi, data-baser
Språk:  nor
PublID: r94008010
StatKat: f

19
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: Norske pressefotos : en kort historikk
År:   1994
Utgiver: Institutt for journalistikk
Emneord: presse-fotografi, presse-fotograf, foto-journalistikk, historie
Språk:  nor
PublID: r94008014
StatKat: f

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: Nyhetsmediene som med- og motspiller på den helsepolitiske arena
År:   1994-04-11
UtgSted: Voss
Konfer: Colloquium Medicus
Emneord: helse-politikk, nyheter, media, spørretime, Stortinget
Språk:  nor
PublID: r94008011
StatKat: f

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: Om bruk av databasen NTBtekst i forskningsbasert og -sentrert
     undervisning
Tidskr: Program for læringsforskning
År:   1994
Emneord: NTB-tekst, læremiddel, data-baser, pedagogikk
Språk:  nor
PublID: r94008012
StatKat: f

22
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: Originalitet i nyhetsbildet
Tidskr: Dagspressen
År:   1994
Hefte:  5
Side(r): side 30-31
Emneord: journalistikk, nyhets-bildet, presse
Språk:  nor
PublID: r94008018
StatKat: f

23
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: Sentrum, periferi og nyhetsbildet
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-05-16
Emneord: journalistikk, nyheter, dagsorden, presse
Språk:  nor
PublID: r94008019
StatKat: f

24
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Sivertsen, Erling
Tittel: WWW : verden som en vid vev
Tidskr: Tidens Tegn
ISSN:  0804-2284
År:   1994
Hefte:  8
Side(r): side 6-7
Emneord: teknologi, samfunn, data-nettverk, informasjon
Språk:  nor
PublID: r94008015
StatKat: f

25
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
Tittel: En penn i nøden : bemerkninger til en debatt om ytringsfrihet,
     globalisering og journalistikk
Tidskr: Alternativ framtid
Red:   Malkenes, Runar I.
ISSN:  0803-7655
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 56-69
Emneord: medie-forskning, journalistikk, globalisering, ytrings-frihet
Språk:  nor
PublID: r95000124
StatKat: f

26
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
Tittel: Fjorten forfattere om dagens og gårsdagens medievitenskap
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 172-176
Emneord: medie-forskning, differensiering, fortelling, kunnskap
SamNor: Bokmelding av: David Crowley/David Mitchell (reds.): Communication
     Theory Today, Polity Press 1994.
Språk:  nor
PublID: r95000128
StatKat: f

27
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
Tittel: Forestillingen om virkeligheten
Tidskr: Norsk medietidsskrift
ISSN:  0804-8452
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): side 114-116
Emneord: nyheter, fjernsyn
SamNor: Bokmelding av Hagen/Helland (reds.): Verda på skjermen : om nyheiter
     og fjernsyn
Språk:  nor
PublID: r94007974
StatKat: f

28
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
Tittel: Futures Caught between the Past and Present
År:   1994
Utgiver: IAMCR
UtgSted: Hawaii
Konfer: Sixth MacBride Roundtable
Emneord: alternativ journalistikk, bærekraftig utvikling, globalisering
Språk:  eng
PublID: r95000125
StatKat: f

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
Tittel: I limousin til slummen
Tidskr: Fædrelandsvennen
År:   1994
SamNor: Bokmelding av: Bruce Ritch: Med verden i pant, Universitetsforlaget
     1994.
Språk:  nor
PublID: r95000127
StatKat: f

30
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     Universitetet i Bergen Institutt for massekommunikasjon
Tittel: Just say no : ideological counterpoints in US media coverage of the ge
     neral elections in Nicaragua, 1990
ISBN:  82-578-0329-4
År:   1994
Side(r): 316
Utgiver: Institutt for massekommunikasjon
Tilgang: Institutt for massekommunikasjon
Emneord: nyheter, nyhets-bilde, journalisme, Nicaragua, USA
SamNor: The author analyses how the 1990 election in Nicaragua were construct
     ed into a developing news story, how "news" and "views" complemented
     each other in the media, and the consequence of this for public disco
     urse. He asks if news reporting on such international conflicts as th
     e US-Nicaragua instance follows an interpretive framework of developm
     ent which is rooted in the idea of modernization. The case analysis i
     s based on coverage in New York Times and Washington Post, reporting
     from UPI, and several US magazines
Språk:  eng
PublID: r94008025
StatKat: f

31
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
Tittel: Lokal-global kultur
Tidskr: Fædrelandsvennen
År:   1994
Emneord: global, lokal, kultur
SamNor: Bokmelding av: Thomas Hylland Eriksen: Kulturelle veikryss,
     Universitetsforlaget 1994.
Språk:  nor
PublID: r95000126
StatKat: f

32
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
Tittel: Das Mediensystem Norwegens
Tidskr: Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernsehen
     1994/95
År:   1994
Side(r): side 155-160
Utgiver: Nomos Verlagsgesellschaft
Emneord: medie-system, fjernsyn, presse, radio
Språk:  ger
PublID: r94008022
StatKat: f

33
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
Tittel: Eierforhold i mediene
Tidskr: Media og samfunnsstyring
Red:   Edvardsen, Steen
Red:   Terje,
ISBN:  82-7674-051-0
År:   1994
Side(r): side 37-53
Utgiver: Fagbokforlaget
Emneord: eier-forhold, medie-system, eier-grupper, eier-konsentrasjon
Språk:  nor
PublID: r94008023
StatKat: f

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
Tittel: Forståing og forklaring i mediesosiologien
Tidskr: Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ
     metode
Red:   Østbye, Helge
ISBN:  82-578-0320-0
År:   1994
Side(r): side 9-33
Utgiver: Institutt for massekommunikasjon
Emneord: metode, metodologi, vitenskaps-teori
Språk:  nor
PublID: r94007970
StatKat: f

35
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
Tittel: Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode
Red:   Østbye, Helge
ISBN:  82-578-0320-0
År:   1994
Utgiver: Institutt for massekommunikasjon
Emneord: metode, metodologi, vitenskaps-teori
Språk:  nor
PublID: r94007973
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->