Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for informasjonsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Andersen, Erling S.
Tittel: IT og Virksomheten år 2000
Tidskr: Økonomistyring & informatik
ISSN:  0900-8322
År:   1994
Volum:  2
Språk:  nor
PublID: r95007225
StatKat: f

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Andersen, Erling S.
Medforf: Baustad, Ingeborg
Medforf: Sørseen, Åge
Tittel: Ledelse på norsk. Prinsipper, arbeidsmåter og resultater
ISBN:  82-417-0377-5
År:   1994
Side(r): 240 s.
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95007179
StatKat: f

3
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Andersen, Erling S.
Tittel: Systemutveckling. Principer, metoder og tekniker (Orginaltittel: Syste
     mutvikling)
År:   1994
Utgiver: Studentlitteratur, Lund
Språk:  swe
PublID: r95007178
StatKat: f

4
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Andersen, Erling S.
Tittel: Systemutvikling, 2. utgave
ISBN:  82-562-3266-8
År:   1994
Side(r): 436 s.
Utgiver: NKI Forlaget, Bekkestua
Språk:  nor
PublID: r95007177
StatKat: f

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Bjørnestad, Solveig
Tittel: A research programme for object-orientation
Tidskr: European journal of information systems
ISSN:  0960-085X
År:   1994
Volum:  3
Hefte:  1
Side(r): s. 13-27
Språk:  eng
PublID: r95007226
StatKat: f

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Bjørnestad, Solveig
Tittel: The framework for EPOQ - an extensible object-oriented query optimizer
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  17
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004784
StatKat: f

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Bjørnestad, Solveig
Tittel: The framework for EPOQ - an extensible object-oriented query optimizer
Serie:  Technical Report
ISSN:  02912-1910
År:   1994
Hefte:  94-4
Utgiver: Dept. of Computer Science, Brown University, Rhode Island
Språk:  eng
PublID: r95007224
StatKat: f

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Bjørnestad, Solveig
Medforf: Tessem, Bjørnar
Medforf: Tornes, Knut M.
Medforf: Steine-Eriksen, Gorm
Tittel: Useful characteristics for identifying analogous specifications
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  24
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004785
StatKat: f

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Davidsen, Pål I.
Tittel: The System Dynamics Approach to Computer-Based Management Learning Env
     ironments
Tidskr: Modeling for learning Organizations
Red:   Morecroft, John D. W.
Red:   Sterman, John D.
År:   1994
Side(r): Kap. 13
Språk:  eng
PublID: r95007236
StatKat: f

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Ellingsen, Barry
Tittel: A comparative analysis of bavkpropagation and counterpropagation neura
     l network
Tidskr: Neural Network World
År:   1994
Volum:  4
Hefte:  6
Språk:  eng
PublID: r96002999
StatKat: f
LokalK: KAT 1

11
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Ellingsen, Barry
Tittel: The epistemology of learning in artificial neural networks
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  29
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004772
StatKat: f

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Fuglseth, Anna Mette
     UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Medforf: Grønhaug, Kjell
     Norges Handelshøyskole
Tittel: Information Systems as a Secondary Strategic Resource: The Case of Ban
     k Credit Evaluations
Tidskr: International Journal of Information Management
År:   1994-08
Volum:  14
Hefte:  4
Side(r): 269-280
Emneord: information system, strategic resource, bank credit evaluation
SamNor: This paper argues that information systems can attain the status of b
     eing an important, secondary strategic resource. The focus here is o
     n how information systems can
Språk:  eng
PublID: r96004047
StatKat: f

13
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Grünhan, Atilla E.
Tittel: Perceptive and Cognitive Abilities of Pattern Classifier Algorithm
Tidskr: Proceedings of the Norwegian Artificial Neural Network Symp
     osium
År:   1994-12-01
UtgSted: Oslo
Konfer: Norwegian Artificial Neural Netwiork Symposium ( Dept. of Infor
     matics, University of Oslo)
Språk:  eng
PublID: r95007233
StatKat: f

14
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Gunhan, Atilla E.
Tittel: Neural networks based retrieval of information from data base systems.
     State of the art and future trends. Lecture notes
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  25
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004792
StatKat: f

15
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Günhan, Atilla E.
Tittel: Development of A New Model for Unsupervised Neural Networks and Invest
     igation of the Pattern Recognition Abilities. Pdh. thesis
Serie:  dr.polit. Dissertations in information science
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): 1 b.
Utgiver: Institutt for informasjonsvitenskap, Univ. i Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/704001/
Språk:  eng
PublID: r95007234
StatKat: f

16
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Hagesæther, Tom
     UiB, Institutt for informasjonsvitenskap
Tittel: En datamaskin som katalysator for erfaringsoverføring, kommunikasjon o
     g læring.
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1994
Side(r): XIV, 106 bl. : i
Tilgang: UBBSV
URL:   http://www.fou.uib.no/fd/1996/h/704002/
Språk:  nor
PublID: r97006431
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Indome, Frank
Tittel: The EORA Project Report
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  19
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004789
StatKat: f

18
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Knudsen, Joh Helge
Medforf: Børresen, Jan Aske
Tittel: Wave height and total available offshore working hours on the Norwegia
     n Continental Shelf
Tidskr: Proceedings - Environmental Modelling Seminar (Organized by
     SINTEF Environmental Modelling Working Group)
År:   1994-08-17
Side(r): s. 45-47
UtgSted: Trondheim
Konfer: Environmental Modelling Seminar
Språk:  eng
PublID: r95007176
StatKat: f

19
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Knudsen, Jon Helge
Tittel: Kvantil-kvantil plott av varighetsfordeling for bølger på stasjon M i
     Norskehavet
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  21
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r95004783
StatKat: f

20
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Knudsen, Jon Helge
Tittel: Quantifying catching avoidance in the length distribution of herring l
     arvae
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  18
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004781
StatKat: f

21
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Knudsen, Jon Helge
Tittel: Rekursive ligninger for bestemmelse av sannsynlighetsfordelingen for v
     arighet (working hours) av operative betingelser til havs
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  20
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r95004782
StatKat: f

22
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Nordbotten, Joan C.
Tittel: Graphic data model perception. An experiment
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  27
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004768
StatKat: f

23
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Nordbotten, Joan C.
Medforf: Bjørge, Erlend
Medforf: Bø, Per Birger
Medforf: Fagerheim, Alf I.
Medforf: Lugenga, Nazir
Medforf: Tande, Else Karin
Tittel: The management of multi database systems. A research seminar report
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  28
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004771
StatKat: f

24
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Nordbotten, Joan C.
Medforf: Crosby, M. E.
Tittel: Viewing patterns of graphic data models
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  26
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004769
StatKat: f

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Nordbotten, Svein
Medforf: Nordbotten, Joan C.
Tittel: Department of Information Science 1972-1993
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  15
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004767
StatKat: f

26
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Nordbotten, Svein
Medforf: Nordbotten, Joan
Tittel: SIS Statistical Information Systems
År:   1994-03
Side(r): 8
Emneord: information systems, statistics
URL:   http://129.177.34.238/sis/sis.html-ssi
Språk:  eng
PublID: r96004051
StatKat: f

27
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Opdahl, Andreas L.
Tittel: A Target-Independent Dataflow Diagram Approach to Visual Programming
Tidskr: Proceedings of NWPER'94 - Nordic Workshop on Programming En
     vironment Research
År:   1994-06-01
UtgSted: Lund, Sweden
Konfer: NWPER'94 - Nordic Workshop on Programming Environment Research
Språk:  eng
PublID: r95007183
StatKat: f

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Opdahl, Andreas L.
Medforf: Sindre, Guttorm
Tittel: A taxonomy for real-world modelling concepts
Tidskr: Information systems
ISSN:  0306-4379
År:   1994-04
Volum:  19
Hefte:  3
Side(r): s. 229-241
Språk:  eng
PublID: r95007180
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Opdahl, Andreas L.
Medforf: Tessem, Bjørnar
Tittel: Long-Term Planning in Computer Chess
Tidskr: Advances in computer chess 7
Red:   Herik, H. J. van der
Red:   Herschberg, I. S.
Red:   Uiterwijk, J. W. M.
År:   1994
Utgiver: University of Limburg, Maastricht, The Netherlands
Språk:  eng
PublID: r95007181
StatKat: f

30
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Opdahl, Andreas L.
Tittel: RAISA: Representation and assessment of information systems architectu
     re, prosjektstatus 1/9-94
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  23
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004790
StatKat: f

31
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Opdahl, Andreas L.
Tittel: Rapport fra evaluering av semesteroppgaven i I.21 Høsten 1993 med spes
     iell vekt på case-verktøyet SSADM engineer
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  22
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r95004791
StatKat: f

32
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Opdahl, Andreas L.
Tittel: Requirement Engineering gor Software Performance
Tidskr: Proceedings of REFSQ'94 - Requirements Engineering: Foundat
     ions for Software Quality
Red:   Pohl, K.
Red:   Strake, G.
Red:   Peters, P.
År:   1994
Utgiver: Aachener Beiträge zur Informatikk
UtgSted: Utrecht, The Netherlands
Konfer: REFSQ'94 - Requirements Engineering: Foundations for Software Q
     uality
Språk:  eng
PublID: r95007182
StatKat: f

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Tessem, Bjørnar
Medforf: Davidsen, Pål
Tittel: Fuzzy Systems Dynamics: An Approach to Vague and Qualitative Variables
     in Simulation
Tidskr: System dynamics review
ISSN:  0883-7066
År:   1994
Volum:  10
Hefte:  1
Side(r): s. 49-62
Språk:  eng
PublID: r95007235
StatKat: f

34
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for informasjonsvitenskap
Forf:  Tessem, Bjørnar
Medforf: Bjørnestad, Solveig
Medforf: Tornes, Knut M.
Medforf: Steine-Eriksen, Gorm
Tittel: ROSA = Reuse of object-oriented specifications through analogy: a proj
     ect framework
Serie:  Reports in information science
ISSN:  0803-6489
År:   1994
Hefte:  16
Utgiver: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r95004786
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->