Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Forvaltningspolitik i Norden
Red:   Lægreid, Per
Red:   Pedersen, Ove K.
ISBN:  87-574-6511-8
År:   1994
Side(r): 309 s.
Utgiver: Jurist- og Økonomiforbundets forlag, København
PublID: r95004129
StatKat: f

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Hjelpepleiernes organisasjonsproblem: i spenningsfeltet mellom myndigh
     eter, organisasjoner og andre yrker. Utgreiing for Norsk Hjelpepleierf
     orbund Oslo
Red:   Gran, Thorvald
År:   1994-10-01
Språk:  nor
PublID: r95004176
StatKat: f

3
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk i f
     orebyggende helsearbeid
Red:   Elvbakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Side(r): 191 s.
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004114
StatKat: f

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Aars, Jacob
Tittel: Politiske standarder som kunnskapsrasjonale for politikken: Om kunnska
     p i politikk og statsvitenskap
Serie:  Instituttet sin notat serie
År:   1994
Hefte:  21
Språk:  nor
PublID: r95004163
StatKat: f

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Aars, Jacob
Tittel: Politiske standarder som kunnskapsrasjonale for politikken: Om kunnska
     p i politikk og stasvitenskap
Serie:  Notat
År:   1994
Hefte:  21
Utgiver: IAO
Språk:  nor
PublID: r95004189
StatKat: f

6
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Appiah, Francis
Tittel: Military Interregnum - The Hesitant Intitution Builders
Serie:  Arbeidsnotat
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95004166
StatKat: f

7
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Appiah, Francis
Tittel: Military Praetoranism and the Descend intor Political Decay
Serie:  Arbeidsnotat
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95004168
StatKat: f

8
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Appiah, Francis
Tittel: Political Rational Choice in an Unstable Regime
Serie:  Arbeidsnotat
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95004167
StatKat: f

9
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Appiah, Francis
Tittel: The Dilemma between Populism and Managerialism
Serie:  Arbeidsnotat
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95004169
StatKat: f

10
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Blichner, Lars Chr.
Medforf: Sangolt, Linda
Tittel: Institusjoner, endringsprosesser og demokratisk styring. Forslag til f
     orskningsprogram for ARENA, gruppe 1
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95004171
StatKat: f

11
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Blichner, Lars Chr.
Tittel: Radical Change and Experimental Learning. (Upublisert manus IAO)
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95004170
StatKat: f

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Blichner, Lars Chr.
Medforf: Sangolt, Linda
Tittel: The Concept of Subsidiarity and the Debate on European Cooperation: Pi
     tfalls and Possibilities
Tidskr: Governance
ISSN:  0952-1895
År:   1994
Volum:  7
Side(r): s. 284-306
Språk:  eng
PublID: r95004080
StatKat: f

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Borge, Baard
Tittel: Attføring i to velferdsstatspolitiske systemer. En komparativ studie
     av politikk og velferdsutvikling på feltet yrkesrettet attføring i
     Norge og Tyskland
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  106
Side(r): 15 bl.
Utgiver: Senter for samfunnsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r95004190
StatKat: f
ProID:  p96000007

14
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Borge, Baard
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Homme, Anne Dåsvatn
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Lorentzen, Anne
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Kompetanse innenfor attføringsapparatet - om personalia og arbeidsmilj
     ø for rettledere innen attføringsfeltet
Serie:  SEFOS-notat
År:   1994
Hefte:  99
Utgiver: Senter for samfunnsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r95004191
StatKat: f
ProID:  p96000007

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Elvbakken, Kari Tove
Medforf: Fjær, Svanaug
Medforf: Jensen, Thor Øivind
Tittel: Forebygging og politikk: historie, dilemma og grenser
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p
     olitikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvbakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004138
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Elvbakken, Kari Tove
Medforf: Kjærnes, U.
Tittel: Helsestasjonene - tiltak for vanskligstilte eller universell forebyggi
     ng?
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p
     olitikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvbakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004142
StatKat: f

17
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Elvbakken, Kari Tove
Tittel: Hygiene som vitenskap: Fra politikk til teknikk
Serie:  Instituttet sin notat serie
År:   1994
Hefte:  23
Språk:  nor
PublID: r95004165
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Elvbakken, Kari Tove
Tittel: Kontroll med næringsmidler som forebyggende helsearbeid
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p
     olitikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvbakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004139
StatKat: f

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Elvbakken, Kari Tove
Tittel: Skoletjenesten - tilbake til miljørettet helsearbeid?
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p
     olitikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvebakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004140
StatKat: f

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Erichsen, Vibeke
Tittel: Health Care Reform in Norway: The End of "Profession State"?
År:   1994
UtgSted: Madrid
Konfer: ECPR Joint Sessions of Workshop on "The State and the Health Ca
     re System"
Språk:  eng
PublID: r95004175
StatKat: f

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Erichsen, Vibeke
Tittel: State Traditions and Medical Professionalisation: Scandinavian Experie
     nces
Tidskr: Health Professions and the State in Europe
Red:   Johnson, T.
Red:   Larkin, G.
Red:   Sachs, M.
ISBN:  0-415-10630-3
År:   1994
Side(r): s. 187-199
Utgiver: Routledge, London
Språk:  eng
PublID: r95004153
StatKat: f

22
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fimreite, Anne Lise
Tittel: Forskningsmelding og vitenskapssyn
Serie:  Instituttet sin notat serie
År:   1994
Hefte:  19
Språk:  nor
PublID: r95004161
StatKat: f

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fjær, Svanaug
Tittel: Forhandlinger, fettkabaler og forebygging
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p
     olitikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvbakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004143
StatKat: f

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fjær, Svanaug
Tittel: Ideelle mål og skadereduserende tiltak. Skandinaviske løsninger i meta
     donspørsmålet
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p
     olitikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvbakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004145
StatKat: f

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fjær, Svanaug
Tittel: Integration Theory and the Establishment of a Political Field
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95004172
StatKat: f

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fjær, Svanaug
Tittel: Kontroll og forebygging i internasjonal rusmiddelpolitikk
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p
     olitikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvbakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004144
StatKat: f

27
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fjær, Svanaug
Tittel: The Drug Issue in the European Parliament: from war and education to
     legalization and health promotion
År:   1994
Utgiver: UiB
Språk:  eng
PublID: r95004174
StatKat: f

28
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fjær, Svanaug
Tittel: The European Union Drug Policy; a new framework for European Drug
     Policy?
År:   1994
Utgiver: UiB
Språk:  eng
PublID: r95004173
StatKat: f

29
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
Tittel: Chretiens's First Year in Office
Tidskr: SINAS-NEWS, newsletter for the Swedish Institute for North-
     American Studies
År:   1994-10
Hefte:  14
Side(r): s. 2-6
Språk:  eng
PublID: r95004082
StatKat: f

30
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
Tittel: Federalism and Subsidiarity in the European Union
Tidskr: Proceedings of the Annual General Meeting of the Canadian P
     olitical Science Association
År:   1994-06
UtgSted: Calgary, Alberta
Konfer: The Annual General Meeting of the Canadian Political Science As
     sociation
Språk:  eng
PublID: r95004192
StatKat: f

31
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
Tittel: Nasjonalisme, Føderalisme og Konstitusjonalisme: Tre Sentrale Metafore
     r i Kanadisk Politikk
Tidskr: Internasjonal politikk
ISSN:  0020-577x
År:   1994-09
Hefte:  3
Side(r): s. 363-390
Språk:  nor
PublID: r95004081
StatKat: f

32
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
Tittel: Regimes or Institutions? The Search for Meaning in the Study of Contem
     porary International Society
Tidskr: Proceedings of the Annual General Meeting of the Canadian P
     olitical Science Association
År:   1994-06
UtgSted: Calgary, Alberta
Konfer: The Annual General Meeting of the Canadian Political Science As
     sociation
Språk:  eng
PublID: r95004193
StatKat: f

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Gran, Thorvald
Tittel: Aid and institution building
Tidskr: Development today
ISSN:  0803-6209
År:   1994
Hefte:  20
Språk:  eng
PublID: r95004083
StatKat: f

34
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Gran, Thorvald
Tittel: Er EU en sosialdemokratisk organisasjon? En organisasjonssosiologisk t
     ilnærming
Serie:  Statsbyggingsprosjektet, notat
År:   1994
Hefte:  37
Utgiver: Institutt for adm. org., UiB
Språk:  nor
PublID: r95004197
StatKat: f

35
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Gran, Thorvald
Tittel: Fra mobilisering til modernisering. En sammenlikning av Norges og Tanz
     anias veier inn i verdensøkonomien
Serie:  Statsbyggingsprosjektet, notat
År:   1994
Hefte:  36
Utgiver: Institutt for adm. org., UiB
Språk:  nor
PublID: r95004195
StatKat: f

36
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Gran, Thorvald
Tittel: Nasjonalstatens politikkbegrep
Serie:  Statsbyggingsprosjektet, notat
År:   1994
Hefte:  33
Utgiver: Institutt for adm. org., UiB
Språk:  nor
PublID: r95004196
StatKat: f

37
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Gran, Thorvald
Tittel: State. Democracy and Economic Modernization in the Nordic/Baltic Count
     ries. A synopsis for a research project
Serie:  Statsbyggingsprosjektet, notat
År:   1994
Hefte:  35
Utgiver: Institutt for adm. org., UiB
Språk:  eng
PublID: r95004194
StatKat: f

38
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Gran, Thorvald
Tittel: Statsbygging og økonomisk modernisering: Var demokratiet kritisk for d
     et norske moderniseringsprosjektet?
Serie:  Statsbyggingsprosjektet, notat
År:   1994
Hefte:  38
Utgiver: Institutt for adm. org., UiB
Språk:  nor
PublID: r95004198
StatKat: f

39
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Gran, Thorvald
Tittel: The State in the Modernization Process: The Case of Norway 1850-1970
ISBN:  82-417-0353-8
År:   1994
Side(r): 415 s.
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  eng
PublID: r95004118
StatKat: f

40
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Halvorsen, Tor
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Profesjonalisering og profesjonspolitikk : den sosiale konstruksjonen
     av tekniske yrker.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/701001/
Språk:  nno
PublID: r00018344
StatKat: a

41
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Helgøy, Ingrid
Tittel: Marginalisering og integrasjon på arbeidsmarkedet. Aktuelle forsknings
     perspektiver på yrkesmessig attføring
År:   1994-05-09
UtgSted: Sundvollen hotell
Konfer: Arbeidsforskningsinstituttets konferanse
Språk:  nor
PublID: r95004204
StatKat: f

42
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Hjelmseth, Turid
Tittel: Kvinner i Forsvaret - en ressurs, eller en plage? En studie av holdnin
     ger og oppfatninger blant kvinnelig og mannlig befal i Forsvaret
Serie:  Instituttet sin rapport serie
År:   1994
Hefte:  27
Språk:  nor
PublID: r95004157
StatKat: f

43
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Homme, Anne Dåsvatn
Tittel: Yrkesmessig attføring og sosialt arbeid - statlig profesjonsutvikling?
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  105
Side(r): 16 bl.
Utgiver: UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Språk:  nor
PublID: r95004199
StatKat: f
ProID:  p96000007

44
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Hustad, Wiggo
Tittel: Organisasjonsteori og kunstig intelligens - eit fruktbart sambuarskap?
Serie:  Instituttet sin notat serie
År:   1994
Hefte:  18
Språk:  nno
PublID: r95004160
StatKat: f

45
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Høstaker, Roar
Tittel: Teksttolking og samfunnsvitskapeleg forskningspraksis
Serie:  Instituttet sin notat serie
År:   1994
Hefte:  20
Språk:  nno
PublID: r95004162
StatKat: f

46
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jansen, Alf-Inge
Medforf: Osland, Oddgeir
Tittel: On the Implications of the Choice of Instruments in Environmental Poli
     cy
År:   1994
UtgSted: Madrid
Konfer: Workshop om "Green Politics and Democracy". European Concortium
     for Political Research
Språk:  eng
PublID: r95004178
StatKat: f

47
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jansen, Alf Inge
Medforf: Karlsen, Thor-Ivar
Medforf: Osland, Oddgeir
Tittel: Tjenestemenns kompetanse og kommunenes størrelse. Rapport til
     Kommunal- og arbeidsdepartementet
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95004177
StatKat: f

48
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jensen, Thor Øivind
Tittel: The Political History of Norwegian Nutrition Policy
Tidskr: The Origins and Development of Food Policies in Europe
Red:   Burnett, J.
Red:   Oddy, D. J.
ISBN:  0-7185-1474-2
År:   1994
Utgiver: Lecester University Press, London
Språk:  eng
PublID: r95004149
StatKat: f

49
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jensen, Thor Øyvind
Tittel: Harts omvendte helsetjenestelov
Tidskr: Lov og struktur
Red:   Larsen, Stein Uglevik
År:   1994
Hefte:  59
Utgiver: Institutt for sammenliknende politikk
Språk:  nor
PublID: r95004091
StatKat: f

50
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Karlsen, Tor-Ivar
Tittel: Tjenestemenn i forhandlingskommunen. En undersøkelse av orienteringer
     hos norske tiltaksarbeidere
Serie:  Instituttet sin rapport serie
År:   1994
Hefte:  24
Språk:  nor
PublID: r95004154
StatKat: f

51
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ludvigsen, Kari
Tittel: Social policy, Professionalization and Labour Settlements. Psychiatry
     and Child Welfare in Norway 1900 - 1920
År:   1994
UtgSted: Tjøme
Konfer: Sosiologi og historie for Political Research
Språk:  eng
PublID: r95004179
StatKat: f

52
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
Medforf: Pedersen, O. K.
Tittel: A Nordic Model for Administrative Policy
Serie:  Notat
År:   1994
Hefte:  9445
Utgiver: LOS-senteret
Språk:  eng
PublID: r95004203
StatKat: f

53
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
Medforf: Pedersen, O. K.
Tittel: En nordisk modell?
Tidskr: Forvaltningspolitik i Norden
Red:   Lægreid, P.
Red:   Pedersen, O. K.
ISBN:  87-574-6511-8
År:   1994
Side(r): s. 249-282
Utgiver: Jurist- og Økonomforbundets forlag, København
Språk:  nor
PublID: r95004148
StatKat: f

54
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
Tittel: Feminization of the Central Public Administration
Serie:  Notat
År:   1994
Hefte:  9435
Utgiver: LOS-senteret
Språk:  eng
PublID: r95004202
StatKat: f

55
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
Medforf: Pedersen, O. K.
Tittel: Forvaltningspolitik
Tidskr: Forvaltningspolitik i Norden
Red:   Lægreid, P.
Red:   Pedersen, O. K.
ISBN:  87-574-6511-8
År:   1994
Side(r): s. 9-29
Utgiver: Jurist- og Økonomforbundets forlag, København
PublID: r95004147
StatKat: f

56
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
Medforf: Rolland, V.
Tittel: Forvaltningspolitikkens utvikling i Norge
Tidskr: Forvaltningspolitik i Norden
Red:   Lægreid, P.
Red:   Pedersen, O. K.
ISBN:  87-574-6511-8
År:   1994
Side(r): s. 85-116
Utgiver: Jurist- og Økonomforbundets forlag, København
Språk:  nor
PublID: r95004146
StatKat: f

57
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
Tittel: Going against the Cultural Grain: Norway
Tidskr: Rewards at the Top
Red:   Hood, C.
Red:   Peters, B. G.
ISBN:  0-8039-7742-5
År:   1994
Side(r): s. 133-144
Utgiver: Sage, London
Språk:  eng
PublID: r95004151
StatKat: f

58
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
Tittel: Mountain Tops or Iceberg Tips? Some Comparative Data on RHPOs
Tidskr: Rewards at the Top
Red:   Hood, C.
Red:   Peters, B. G.
ISBN:  0-8039-7742-5
År:   1994
Side(r): s. 1-24
Utgiver: Sage, London
Språk:  eng
PublID: r95004152
StatKat: f

59
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Mevold, Nina
Tittel: Til forsvar for miljøet? En analyse av "militærstyrken" i Forsvaret
Serie:  Instituttet sin rapport serie
År:   1994
Hefte:  29
Språk:  nor
PublID: r95004159
StatKat: f

60
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Michelsen, Svein
Tittel: Yrkessosialisering, biografi og organsisasjon. En empirisk studie av f
     agopplæring og yrkessosialisering i norsk verkstedsindustri.
År:   1994
Utgiver: Institutt for administrasjon og organsiasjonsvitenskap/AHS
Språk:  nor
PublID: r95004182
StatKat: f

61
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
Medforf: Larsen, Helge O.
Tittel: Demokrati og deltakelse i kommunene. Norsk lokalpolitikk i nordisk lys
ISBN:  82-446-0067-5
År:   1994
Side(r): 122 s.
Utgiver: Kommuneforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004133
StatKat: f

62
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
Medforf: Hanspach, Dan
Medforf: Kowalaczyk, Andrezej
Medforf: Patocka, Jiri
Tittel: Local Leaders: Recruitment, representation and role perceptions
Tidskr: Proceedings form a conference on "Regional organization and
     administrative performance in Eastern Europe"
År:   1994
UtgSted: Praha
Konfer: Conference on "Regional organization and administrative perform
     ance in Eastern Europe"
Språk:  eng
PublID: r95004205
StatKat: f

63
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
Tittel: Politics and problems of organizational design in local self-governeme
     nt
År:   1994
UtgSted: Smolenice, Slovakia
Konfer: Internasjonal konferanse om "Developmental issues of the region
     s of V-4 countries in the context of their integration into the
     European Union"
Språk:  eng
PublID: r95004181
StatKat: f

64
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
Tittel: Verneplikt og karriere. Om rekruttering til kommunestyra i Sogn og Fjo
     rdane. Sluttrapport frå prosjektet "Fråfallet frå kommunestyra i Sogn
     og Fjordane"
År:   1994
Språk:  nno
PublID: r95004183
StatKat: f

65
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
Tittel: What happened to the local elite? Individual and social changes in loc
     al council in four East-Central European countries
År:   1994
UtgSted: Potsdam
Konfer: Internasjonal workshop om "Transformation in local politics and
     government in Central and Eastern Europe in comparative perspe
     ctive"
Språk:  eng
PublID: r95004180
StatKat: f

66
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ones, Torunn
Tittel: Syns- og hørselshemmedes erfaringer med tekniske hjelpemidler og formi
     dlingsapparatet
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  107
Side(r): 65 s.
Utgiver: Senter for samfunnsforskning
Språk:  nor
PublID: r95004201
StatKat: f
ProID:  p96000006

67
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ones, Torunn
Tittel: Synshemmede som brukere av tekniske hjelpemidler
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  96
Side(r): 44 s.
Utgiver: Senter for samfunnsforskning
Språk:  nor
PublID: r95004200
StatKat: f
ProID:  p96000006

68
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Procacci, Giovanna
Tittel: On the Social Status of Poverty in Liberal Democraies
Serie:  Instituttet sin rapport serie
År:   1994
Hefte:  25
Språk:  eng
PublID: r95004155
StatKat: f

69
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Reitan, Therese C.
Tittel: Er flasken halvtom eller halvfull? Konstruksjon av virkligheten i forh
     old til rusmisbruk
Serie:  Instituttet sin notat serie
År:   1994
Hefte:  22
Språk:  nor
PublID: r95004164
StatKat: f

70
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Skauge, Tom
Tittel: Contraction and detraction: Non-Equilibrium Studies of Civil-Military
     relations
Tidskr: Journal of peace research
ISSN:  0022-3433
År:   1994-05
Volum:  31
Hefte:  2
Side(r): s. 189-203
Språk:  eng
PublID: r95004095
StatKat: f

71
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Skauge, Tom
Tittel: Der må sørges for et gjennomført demokrati i rekrutteringen. Sosial ba
     kgrunn for norske offiserer ved slutten av den kalde krig
År:   1994
UtgSted: Geilo
Konfer: Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r95004184
StatKat: f

72
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Slotnes, Atle
Tittel: Kontinuitet eller brudd? En sammenliknenede studie av sentraladministr
     ative endringsvedtak i Norge og New Zeland i 1980 årene
Serie:  Instituttet sin rapport serie
År:   1994
Hefte:  26
Språk:  nor
PublID: r95004156
StatKat: f

73
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Strand, Torodd
Tittel: Fylkesmannsembetet i ei reformtid
År:   1994
Konfer: Fylkesmannsembeta, regionkonferanse
Språk:  nno
PublID: r95004187
StatKat: f

74
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Strand, Torodd
Medforf: Næss, Sturle
Tittel: The new public management and Norwegian percetions of leadership
År:   1994
UtgSted: Madrid
Konfer: Joint sessions of workshops, European consortium for political
     research (ECPR)
Språk:  eng
PublID: r95004185
StatKat: f

75
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Strand, Torodd
Tittel: Vurdering av svensk typologi av offentlige organisasjoner med hennblik
     k på resultatstyring: "Verksamhetsanpassad resultatstyring"
Serie:  Statskontoret
År:   1994
Hefte:  4
PublID: r95004188
StatKat: f

76
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sætren, Harald
Medforf: Baier, V. Eaton
Medforf: March, J. G.
Tittel: Implementation and Ambiguity
Tidskr: Public Sector Management: Theory, Critique & Practice
Red:   McKevitt, I. D.
Red:   Lawton, A.
ISBN:  0-8039-7713-1
År:   1994
Utgiver: Sage, London
Språk:  eng
PublID: r95004150
StatKat: f

77
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sætren, Harald
Tittel: Områdegjennomganger som reformstrategi: Fra overmot til resignasjon
År:   1994
UtgSted: Gripsholm, Sverige
Konfer: Utvardering som styrmedel
Språk:  nor
PublID: r95004186
StatKat: f

78
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Yebuah, Mercy Adoley
Tittel: Women and the Military: The Ghanaian Case
Serie:  Instituttet sin rapport serie
År:   1994
Hefte:  28
Språk:  eng
PublID: r95004158
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->