Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for folkloristikk

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Alver, Bente Gullveig
Medforf: Skjelbred, Ann Helene Bolstad
     Universitetet i Oslo Universitetsbiblioteket i Oslo
Tittel: I dødens skygge. Tradisjoner ved livets slutt.
År:   1994
Utgiver: Vett & Viten, Stabekk
Språk:  no
PublID: r95003649
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Alver, Bente Gullveig
Tittel: Kvinneverden - kvinneværen. Nyhetsbladet "Nybrot" som arena for kvinne
     identiteter.
Tidskr: Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
Red:   Strømsvåg, Arild
Red:   Selberg, Torunn
År:   1994
Side(r): 199-215
Utgiver: Vett & Viten, Stabekk
Språk:  da
PublID: r95003650
StatKat: f

3
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Alver, Brynjulf
Tittel: Segner frå Alversund.
ISBN:  82-90258-29-1
År:   1994
Utgiver: Forlaget Folkekultur, Bergen
Språk:  nno
PublID: r95003651
StatKat: f

4
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove
Tittel: Fødsel - overlevelse eller opplevelse?
Tidskr: Samtiden
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): 20-25
Språk:  no
PublID: r95003652
StatKat: f

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove
Tittel: Kultur og poteter kan brukes til det meste. Om kulturbegreper og kommu
     nikasjon.
Tidskr: Sykepleierfag
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  no
PublID: r95003653
StatKat: f

6
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Gjertsen, Ingrid
Tittel: Melody Variants as a Classification System in the Analysis of Religiou
     s Folk Melodies
Tidskr: Typological Classification of Tunes. Advanced Systems for A
     rranging Folklore Stocks.
Red:   Astrauskas, Rimantas
ISBN:  9986-503-05-1
År:   1994-12
Side(r): 47-57
UtgSted: Vilnius
Konfer: International Ethnomusicologist's Conference
Språk:  eng
PublID: r97003029
StatKat: f
LokalK: D96

7
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Gjertsen, Ingrid
     UiB-HF: IKK - Seksjon for folkloristikk
Tittel: The Family as Carrier of Folk Song Tradition
Tidskr: The Family as the Tradition Carrier
Red:   Rüütel, Ingrid
Red:   Kuutma, Kristin
ISSN:  0355-8924
ISBN:  952-5724-12-8
År:   1994-05
Side(r): 31-37
UtgSted: Tallinn
Konfer: Nordic-Baltic-Finno-Ugric Conference
Språk:  eng
PublID: r97003030
StatKat: f
LokalK: D96

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
Tittel: Folkemedisin og alternativ medisin.
Tidskr: Utposten. Blad for almen- og samfunnsmedisin.
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  no
PublID: r95003656
StatKat: f

9
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
Tittel: Folks vaner er vonde å vende. Dagsrevyens rolle i ritualiseringen av v
     årt dagligliv.
Tidskr: Samtiden
År:   1994
Hefte:  5
Side(r): 53-59
Språk:  no
PublID: r95003655
StatKat: f

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
Tittel: TV-lore - eller fjernsynets kulturhistorie.
Tidskr: Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
Red:   Strømsvåg, Arild
Red:   Selberg, Torunn
ISBN:  82-412-0184-2
År:   1994
Utgiver: Vett & Viten, Stabekk
Språk:  no
PublID: r95003654
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->