Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for etnologi

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Berggreen, Brit
Tittel: "Gagns menneske": Modeller for den oppvoksende slekt i skolebøker ved
     århundreskiftet.
Tidskr: Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
Red:   Strømsvåg, Arild
Red:   Selberg, Torunn
År:   1994
Utgiver: Vett & Viten, Oslo
Språk:  no
PublID: r95003630
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Espeland, Wigdis Jorunn
Tittel: Folkedans. Samhandling i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornying.
Tidskr: Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
Red:   Strømsvåg, Arild
Red:   Selberg, Torunn
År:   1994
Utgiver: Vett & Viten, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95003631
StatKat: f

3
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: Becoming Middle Class in 19th Century Europe.
Tidskr: Proceedings from the Turnbull Library.
År:   1994
Utgiver: Wellington
Språk:  eng
PublID: r95003638
StatKat: f

4
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: Becoming the Perfect Swede: Modernity, Body Politics, and National Pro
     cesses in the 20th Century Sweden.
Tidskr: Ethnos
År:   1994
Volum:  3-4
Språk:  eng
PublID: r95003639
StatKat: f

5
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: De nasjonale forandringer: Hvem skal bestemme den nasjonale identitete
     n.
Tidskr: Nasjonalismens janusansikte
År:   1994
Utgiver: Svenskehemmet Voksenåsen
Språk:  nor
PublID: r95003642
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: Den ljusande framtid var vår.
Tidskr: Dugnad
År:   1994
Språk:  swe
PublID: r95003647
StatKat: f

7
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Medforf: Lfgren, Orvar
Tittel: Det kultiverte menneske
År:   1994
Utgiver: Pax forlag, Oslo
Språk:  no
PublID: r95003648
StatKat: f

8
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: Irrelse. Idrott och modernitet i 1900-talets kultur. Særtrykk av
     åpningsforedraget til professor Jonas Frykman under Humanioradagenen
     1993.
År:   1994
Språk:  swe
PublID: r95003646
StatKat: f

9
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: Kroppens forvandlingar.
Tidskr: Kulturelle perspektiv
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  swe
PublID: r95003644
StatKat: f

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: Life is a Party: Celebrating Transitions in Twentieth-century Sweden.
Tidskr: Swedish Folk Art. All Tradition is Change.
Red:   Klein, B.
Red:   Widbom, M.
År:   1994
Utgiver: Harry N. Abrahams, New York
Språk:  eng
PublID: r95003640
StatKat: f

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: Manlig myt vanlig vardag: Om manlighetens frvandlingar.
Tidskr: Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
Red:   Strømsvåg, Arild
Red:   Selberg, Torunn
År:   1994
Utgiver: Vett & Viten, Oslo
Språk:  swe
PublID: r95003643
StatKat: f

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: On the Move: The Struggle for the Body in Sweden in the 30s.
Tidskr: The Senses Still
Red:   Seremetakis, C. Nadia
År:   1994
Utgiver: Westview Press, Colorado
Språk:  eng
PublID: r95003641
StatKat: f

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Frykman, Jonas
Tittel: Tabu som kittlar. Postmodernitet och flykten från allvaret.
Tidskr: Tabu
Red:   Arnstberg, K.-O.
År:   1994
Utgiver: Carlssons, Stockholm
Språk:  swe
PublID: r95003645
StatKat: f

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Reiakvam, Oddlaug
Tittel: "...at studere sig ind i almuens kår og sæder." Knud Knudsens kvardags
     portrett.
Tidskr: Hverdag. festskrift til Brynjulf Alver.
Red:   Strømsvåg, Arild
Red:   Selberg, Torunn
År:   1994
Utgiver: Vett & Viten, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95003633
StatKat: f

15
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Reiakvam, Oddlaug
Tittel: Norwegian Ethnology. Scetches for the Ancestors' Gallery.
Tidskr: Ethnologia Scandinavica
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003632
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Reme, Eva
Tittel: Hverdagsbilder - selvbilder. Om hjemmet som arena for estetisk praksis
     .
Tidskr: Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
Red:   Strømsvåg, Arild
Red:   Selberg, Torunn
År:   1994
Utgiver: Vett & Viten, Oslo
Språk:  no
PublID: r95003634
StatKat: f

17
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Reme, Eva
Tittel: Material Culture as a Local Research Programme.
Tidskr: Ethnologia Scandinavica
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003635
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Reme, Eva
Tittel: Pictures and Personal Identity.
Tidskr: Est VIII: Subject and Authenticity. Grunnlagsproblemer i es
     tetisk forskning
Red:   Gundersen, Kari
Red:   Wikshåland, Ståle
År:   1994
Utgiver: Norsk Forskningsråd
Språk:  no
PublID: r95003636
StatKat: f

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Richardson, Heidi
Tittel: Den ekte og sanne fjellturist.
Tidskr: Vestnorsk reiseliv.
År:   1994
Språk:  no
PublID: r95003658
StatKat: f

20
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Richardson, Heidi
Tittel: Kraftanstrengelse og ensomhet. En analyse av det norske friluftslivets
     kulturelle konstruksjoner.
År:   1994
Språk:  no
PublID: r95003657
StatKat: f

21
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Richardson, Heidi
Tittel: Naturismen i modernitetens barndom.
Tidskr: Hordaland museumslags medlemsblad
År:   1994
Hefte:  3
Språk:  no
PublID: r95003659
StatKat: f

22
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Ågotnes, Hans-Jakob
Tittel: Industriarbeiderklassen i Norge fram til 1920.
Tidskr: TMVs skriftserie: "Formingen av industrisamfunnet i Norden
     fram til 19 20"
Red:   Kjeldstadli,
Red:   Myklebust,
Red:   Thue,
År:   1994
Hefte:  5
Utgiver: Oslo
Språk:  no
PublID: r95003629
StatKat: f

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for etnologi
Forf:  Ågotnes, Hans-Jakob
     UiB-HF: Institutt for kunsthistorie og kulturvitenskap Seksjon for e
Medforf: Venneslan, Knut
     UiB-HF: Filosofisk institutt
Tittel: Transnationalization and Participation.
Tidskr: The Future of the Nordic Model of Labour Relations. Three R
     eports on Internationalization and Industrial Relations.
År:   1994
Utgiver: København
Språk:  eng
PublID: r95003637
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->