Det medisinske fakultet

Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Berle, J. Ø.
Medforf: Haver, B.
Medforf: Karterud, S.
Tittel: Group reactions in a hospital crisis intervention programme
Tidskr: Group analysis
ISSN:  0533-3164
År:   1994
Volum:  27
Side(r): s. 159-171
Språk:  eng
PublID: r95002766
StatKat: f
LokalK: KAT 1

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Berstad, A.
Medforf: Berstad, K.
Medforf: Hatlebakk, J. G.
Medforf: Wilhelmsen, I.
Medforf: Nysæter, G.
Medforf: Bang, C. J.
Medforf: Hausken, T.
Medforf: Nesje, L. B.
Medforf: Hjartholm, A. -S.
Medforf: Hundal, Ø.
Tittel: Ti dagers trippelkur for Helicobacter pylori-infeksjon og magesår: Sta
     tus fire uker og ett år etter
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
Red:   Nylenna, Magne
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Hefte:  21
Side(r): s. 2477-2479
Emneord: magesår, behandling, trippelkur, oppfølging, helicobacter pylori, res
     idivprofylakse
SamNor: Magesår kan helberedes ver å fjerne bakterien Helicobacter pylori fra
     mageslimhinnen. Vi har behandlet 143 pasienter med et regime beståen
     de av fortynnet samensatt vismut subnitrat 150 ml x 4, oksytetrasykli
     n 500 mg x 4, og metronidazol 400 mg x 3 gitt i ti dager. Fire uker e
     tter avsluttet behandling viste 14C-urea-pusteprøven at 133 av 140
     pasienter (95%)var blitt kvitt infeksjonen. Ulcus var tilhelet hos 1
     29 (97%) av de bakteriefrie pasientene. Status ett år etter behandli
     ng viste at 121 (98,4%) av 123 pasienter som ble H pylori-negative,
     fremdeles var negative.Ingen H pylori-negative pasienter fikk påvist
     residiv av ulcus. Resultatene viser at behandlingen er meget effektiv
     og at residiv av H pylori det første året er svært sjelden.
Språk:  nor
PublID: r95003437
StatKat: f
LokalK: KAT 8

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Haug, T.T.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Svebak, S.
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Hausken, T.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Medforf: Wilhelmsen, I.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Low vagal activity as mediating mechanism for the relationship between
     personality factors and gastric symptoms in functional dyspepsia
Tidskr: Psychosomatic Medicine
ISSN:  0033-3174
År:   1994
Volum:  56
Side(r): 181-186
Språk:  eng
PublID: r95002770
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Haug, T. T.
Tittel: Problemområder hos pasienter med funksjonell dyspesi
Tidskr: Therapia medica
År:   1994
Hefte:  3
Språk:  eng
PublID: r95002769
StatKat: f
LokalK: KAT 8

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Haug, T.T.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Svebak, S.
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Wilhelmsen, I.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Medforf: Ursin, H.
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: Psychological factors and somatic symptoms in functional dyspepsia: A
     comparison with duodenal ulcer and healthy controls
Tidskr: Journal of Psychosomatic Research
ISSN:  0022-3999
År:   1994
Volum:  38
Hefte:  3
Side(r): 281-291
Språk:  eng
PublID: r95003456
StatKat: f
LokalK: KAT 1

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Haug, T. T.
Medforf: Svebak, S.
Medforf: Wilhelmsen, I.
Medforf: Berstad, A.
Medforf: Ursin, H.
Tittel: Psychotherapy in functional dyspepsia
Tidskr: Journal of psychosomatic research
ISSN:  0022-3999
År:   1994-11
Språk:  eng
PublID: r95002772
StatKat: f
LokalK: KAT 1

7
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Medisinsk avdeling A
Forf:  Haug, Tone Tangen
Tittel: Functional dyspepsia - A psychosomatic disorder
Serie:  dr.med.
ISBN:  82-7788-007-3
År:   1994-12-15
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Psychiatry, Haukeland Hospital, University of B
     ergen
UtgSted: Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/131001/
Språk:  eng
PublID: r95002768
StatKat: a
LokalK: KAT 4a

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Isaksen, P. M.
Medforf: Bovim, K. J.
Medforf: Haug, T. T.
Medforf: Roness, A.
Medforf: Wilhelmsen, I.
Tittel: En båtulykke og organiseringen av det psykososiale støtteapparat
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 562-564
Språk:  nor
PublID: r95002773
StatKat: f
LokalK: KAT 8

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Lund, A.
Tittel: Henvisningsrutiner og regelverk ved psykisk sykdom i svangerskapet og
     etter fødselen
Tidskr: Gravid i Hordaland
Red:   Haram, K.
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95002775
StatKat: f
LokalK: KAT 3

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Lund, A.
Tittel: Medikamentell behandling av psykiske lidelser i svangerskapet
Tidskr: Gravid i Hordaland
Red:   Haram, K.
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95002776
StatKat: f
LokalK: KAT 3

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Lund, A.
Tittel: Neurochemical similarities in depression and pain with special emphasi
     s on serotonin
Tidskr: Nordic journal of psychiatry
ISSN:  0803-9496
År:   1994
Volum:  48
Side(r): s. 419-428
Språk:  eng
PublID: r95002777
StatKat: f
LokalK: KAT 1

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, A.
Tittel: Depresjonens mange ansikter. Kronikk
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-10-04
Språk:  nor
PublID: r95002778
StatKat: f
LokalK: KAT 7

13
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, A.
Tittel: Hvor mye kritikk skal legen tåle?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 2875
Språk:  nor
PublID: r95002779
StatKat: f
LokalK: KAT 8

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, A.
Tittel: Kritisk søkelys på scientologene. Bokanmeldelse
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Hefte:  4
Side(r): s. 227-228
SamNor: (Strøket fra MedFaks katalog 1994 av red.kom.)
Språk:  nor
PublID: r95002780
StatKat: f
LokalK: IKKE 8

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, A.
Tittel: Når religionen fremkaller sykdom eller forhindrer helbredelse
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 154-155
Språk:  nor
PublID: r95002781
StatKat: f
LokalK: KAT 8

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, A.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Psychiatric disorders among clergymen hospitalized in psychiatric inst
     itutions
Tidskr: Nordic journal of psychiatry
ISSN:  0803-9496
År:   1994
Volum:  48
Side(r): s. 209-213
Språk:  eng
PublID: r95002782
StatKat: f
LokalK: KAT 1

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, A.
Tittel: Psykiske lidelser hos sykepleiere innlagt i en psykiatrisk institusjon
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 1062-1064
Språk:  nor
PublID: r95002783
StatKat: f
LokalK: KAT 8

18
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, A.
Tittel: Søkelys på psykiatrien. (Bokanmeldelse)
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-01-10
SamNor: (Strøket fra MedFaks katalog 1994 av red.kom.)
Språk:  nor
PublID: r95002786
StatKat: f
LokalK: IKKE 7

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, A.
Tittel: Utbrent eller bare litt trett?
Tidskr: Den dypeste smerte
Red:   Dahl, A. A.
Red:   Heradstveit, P. Ø.
Red:   Nilsen, H. A.
ISBN:  82-00-41191-5
År:   1994
Side(r): s. 41-48
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95002787
StatKat: f
LokalK: KAT 6

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Ursin, Holger
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Endresen, Inger M
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Lund, A.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt
Medforf: Mjellem, N.
Tittel: Psychological and behavioural aspects of pain
Tidskr: Brain control of responses to trauma
Red:   Rothwell, N.J.
Red:   Berkenbosch, F.
ISBN:  0-521-41939-5
År:   1994
Side(r): 183-201
Utgiver: Cambridge : Cambridge University Press
Språk:  eng
PublID: r95003445
StatKat: f
LokalK: KAT 2

21
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, I.
Medforf: Haug, T. Tangen
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Ursin, H.
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Effect of short-term cognitive psychoterapy on recurrence of duodenal
     ulcer: A Prospective randomized trial.
Tidskr: Psychosomatic medicine
ISSN:  0033-3174
År:   1994
Volum:  56
Side(r): s. 440-448
Emneord: cognitive psychotherapy, duodenal ulcer, recurrence,
     sociotropy-autonomy scale.
SamNor: The aim of this prospective, randomized trial was to assess whether
     short-term psychoterapy (10 sessions during 4 months) could reduce
     the 1-year recurrence rate of duodenal ulcer. One group received
     psychoterapy; one group was a control group. One hundred patients,
     aged 17 to 64 years, with duodenal ulcer were selected from March
     1989 to May 1991. The main outcome measure was relapse of duodenal
     ulcer, which was verified by endoscopy. When psychotherapy started
     after cessation of antiulcer medication, the relapse-free time was
     significantly shorter in the therapy group than in the controls. When
     the protocol was modified so that psychotherapy and antiulcer
     medication were given concomitantly, there was no significant d
     ifference in recurrence rate between the groups at one year follow-up
     (84% in the therapy group and 92% in the control group). Symptoms of
     upper abdominal discomfort/pain, measured every second month,
     decreased significantly in the therapy group compared to the control
     group. Psychotherapy led to less neuroticism (Eysenc Personality
     Questionaire) and less trait anexiety (Spielberg Trait Anxiety Scale)
     compared to controls at 4 months. At the 12-month follow-up, most of
     this gain was lost, but the psychotherapy group had lower scores on
     "concern about disapproval" on the Sociotropy-Aut tonomy Scale then
     the control group. There is no beneficial effect of short-term
     cognitive psychotherapy on the 1-year recurrence rate of d u odenal
     ulcer.
Språk:  eng
PublID: r95003441
StatKat: f
LokalK: KAT 1

22
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, I.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Haug, T. Tangen
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Sipponen, P.
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Helicobacter pylori in functional dyspepsia and normal controls
Tidskr: Scandinavian Journal of Gastroenterology
ISSN:  0036-5521
År:   1994
Volum:  29
Side(r): s. 522-527
Språk:  eng
PublID: r95002795
StatKat: f
LokalK: KAT 1

23
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, I.
Medforf: Haug, T. Tangen
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Sipponen, P.
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Helicobacter pylori in functional dyspepsia and normal controls
Tidskr: Scandinavian Journal of Gastroenterology
ISSN:  0036-5521
År:   1994
Volum:  29
Side(r): s. 522-527
Språk:  eng
PublID: r95003723
StatKat: f
LokalK: KAT 1

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, I.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Bakke, A.
Medforf: Haug, T. Tangen
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Endresen, Inger M
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi Seksjon for personlighetsp
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Psychosocial adjustment to illness scale (PAIS-SR) in a Norwegian mate
     rial of patients with functional dyspepsia, duodenal ulcer, and urinar
     y bladder dysfunction.
Tidskr: Scandinavian Journal of Gastroenterology
ISSN:  0036-5521
År:   1994
Volum:  29
Side(r): s. 611-617
Emneord: Clean intermittent catheterization, construct validity, duodenal ulce
     r, functional dyspepsia, psychosocial adjustment, quality of life.
SamNor: Background: There is an increasing interest in the psychosocial impac
     t of a disease, but few instruments available to measure it. Methods:
     The internal consistency and construct validity of the Norwegian tra
     nslation of the Psycosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR) was
     examined in a total of 557 patients. Results: The seven dimensions o
     f the psychosocial adjustment to medical illness from the original te
     st were represented in the Norwegian translation. Psychologic distres
     s, social environment, and vocational environment explained most of t
     he variance. The instrument had high internal consistency with Cronba
     ch's alpha coefficients of > 0.75 on six of seven subscales. The PAIS
     -SR differentiated between groups of pa tianets with urologic and upp
     er gastrointestinal disease and seemed to give meaningful and useful
     clinical data. Patients with functional dyspepsia (n = 97) had higher
     score on psychologic distress than the other patients. Conclusions:
     The Norwegian translation of the PAIS-SR had high internal consistenc
     y, acceptable construct validity, and good discriminating va l idity.
Språk:  eng
PublID: r95003724
StatKat: f
LokalK: KAT 1

25
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, I.
Tittel: Psykiatriforskningen som ble til bakteriologi. Intervju med Mette
     Bugge
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Hefte:  21
Side(r): s. 2527
Språk:  nor
PublID: r95002790
StatKat: f
LokalK: KAT 8

26
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, I.
Tittel: Psykologiske faktorer ved magesår
Tidskr: Therapia medica
År:   1994
Hefte:  6
Side(r): s. 6-7
Språk:  nor
PublID: r95002791
StatKat: f
LokalK: KAT 8

27
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, I.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Quality of life and relapse of duodenal ulcer before and after eradica
     tion of Helicobacter pylori
Tidskr: Scandinavian Journal of Gastroenterology
ISSN:  0036-5521
År:   1994
Volum:  29
Side(r): s. 874-879
Emneord: duodenal ulcer, Helicobacter pylori, psychlogical adjustment, quality
     of life, relapse, triple treatment
SamNor: Background: The aim of the study was to compare relapse and quality o
     f life before and after eradication of Helicobacter pylori in a group
     of patients with documented recurrent duodenal ulcer disease. Method
     s: Seventy-four patients with three endoscopially verified duodenal u
     lcers during the past 2 years received triple treatment consisting of
     bismuth subnitrate, oxytetracycline, and metronidazole for 14 days.
     Quality of life was measured with the Psychosocial Adjustment to Illn
     es Scale (PAIS-SR) and H. pylori status with the 14C -urea breat te
     st. Results: After triple treatment H. pylori was eradicated in 96%,
     and the ulcer was healed in all. Ulcer relapse was reduced from 100@
     % before to 1.4% during a mean observationtime of 111 weeks. The H.
     pylori reinfection rate was 2.4% during the 1st year. The patients w
     ere more satisfied with the healt care system ans had better sexual r
     elationship and less psychologic distress 1 year after eradication of
     H. pylori than before. Conclusions: For patients with recurrent duod
     enal ulcer, eradication of H. pylori with triple treatment leads to s
     ignificantly reduced ulcer relapse rate and improved quality of life.
Språk:  eng
PublID: r95003442
StatKat: f
LokalK: KAT 1

28
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, I.
Tittel: Studie av pasienter med ulcus duodeni og funksjonell dyspepsi
Tidskr: Nyhetsblad
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 7-12
Utgiver: Svensk Førening for Psykomatisk medicin
Språk:  nor
PublID: r95002797
StatKat: f
LokalK: KAT 8

29
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Wilhelmsen, Ingvard
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Weberg, Ragnar
Medforf: Berstad, Ketil
Medforf: Hausken, Trygve
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Medforf: Hundal, Øivind
Medforf: Berstad, Arnold
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Helicobacter pylori eradication with bismuth substrate, oxytetracyclin
     e and metronidagol in patients with peptic ulcer disease.
Tidskr: Hepato-Gastroenterology
Red:   Lygidakis,
År:   1994
Volum:  41
Hefte:  1
Side(r): s. 43-47
Emneord: Helicobacter pylori, peptic ulcer, high treatment, bismuth subnitrate
     , Oxytetracyclin, Metronidagol.
SamNor: 152 pasienter med magesår ble behandlet i 14 dager med vismutsubnitra
     t-mikstur, oxytetracycline og metronidagol. Helicobacter pylori ble u
     tryddet hos 89% av pasientene. Magesår  grodde hos 95%.
Språk:  eng
PublID: r95003443
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->