Det medisinske fakultet

Obstetrisk og gynekologisk avdeling

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Gravid i Hordaland. Metodebok for svangerskapsomsorgen i Hordaland.
     1) Gruppe B streptokokker (GBS). 2) Provosert abort. 3) Spontan
     abort. 4) Ekstrauterin graviditet. 5) Episiotomi.
Red:   Hordnes, K.
År:   1994
Utgiver: Perinatalkomiteen i Hordaland
Språk:  nor
PublID: r95003193
StatKat: f
LokalK: KAT 6

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, S.
Medforf: Askvik, K.
Medforf: Sande, H.A.
Medforf: Jensen, T.
Tittel: Nasjonal metode for forløsning av seteleie
År:   1994
UtgSted: Oslo, 23. januar
Konfer: Kvalitetssikringsseminar
Språk:  nor
PublID: r95003204
StatKat: f

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, S.
     UiB-Med: Medisinsk fødselsregister
Medforf: Julseth, E.
Medforf: Olofsson, O.
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: Outcome of pregnancy and childbirth following laryngectonomy
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Hefte:  1
Side(r): 83-84
Språk:  eng
PublID: r95003198
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, S.
     UiB-Med: Medisinsk fødselsregister
Medforf: Rasmussen, S.
Medforf: Askvik, K.
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: Setefødsel ved Kvinneklinikken, Haukeland Sykehus 1984.1992. Karakteri
     stika og forløsningsmetoder
År:   1994
UtgSted: Bergen, 19. november
Konfer: Vestlandske Gynekologisk Forening. Høstmøte
Språk:  nor
PublID: r95003205
StatKat: f

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, S.
     UiB-Med: Medisinsk fødselsregister
Medforf: Askvik, K.
Medforf: Sande, H.A.
Medforf: Jensen, T.
Tittel: Seteleie. (Kap. 35)
Tidskr: Kvalitetshåndbok i obstetrikk. I: Gynekologen
ISSN:  0805-2158
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95003201
StatKat: f
LokalK: KAT 6

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, S.
     UiB-Med: Medisinsk fødselsregister
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: Seteleie. Klassifikasjon og nomenklatur
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Hefte:  16
Side(r): 1845-1846
Språk:  nor
PublID: r95003200
StatKat: f
LokalK: KAT 8

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, S.
     UiB-Med: Medisinsk fødselsregister
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: Ytre vending av foster i seteleie
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 346
Språk:  nor
PublID: r95003199
StatKat: f
LokalK: KAT 8

8
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P.
Tittel: African plight. The hidden face of the AIDS epidemic. Editorial
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): 669-670
Språk:  eng
PublID: r95003210
StatKat: f
LokalK: KAT 7

9
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P.
Tittel: Baum, J.D. (ed.): Birth risks. (Book review)
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): S. 523
SamNor: (Ikke tatt med for MedFak 1994)
PublID: r95003208
StatKat: f
LokalK: IKKE 8

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Sandvei, R.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Brun, O.
Tittel: Fertility outcome following surgery for tubal pregnancy
Tidskr: Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Språk:  eng
PublID: r95003196
StatKat: f
LokalK: KAT 1

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: MUTAN is on the air
Tidskr: MUTAN newsletter
ISSN:  0856-4728
År:   1994
Volum:  8
Hefte:  5
Språk:  eng
PublID: r95005716
StatKat: f
LokalK: KAT 7

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: MUTAN news in brief
Tidskr: MUTAN Newsletter
ISSN:  0856-4728
År:   1994
Volum:  8
Hefte:  1
Språk:  eng
PublID: r95003331
StatKat: f
LokalK: KAT 7

13
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: O'Driscoll, K., Meagher, D. with Boylan, P.: Active management of labo
     ur. The Dublin experience. (Book review)
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): s. 744
Språk:  eng
PublID: r95003211
StatKat: f
LokalK: KAT 8

14
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: One hundred cesarean sections reviewed. Acta sixty years ago.
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): 447-448
Språk:  eng
PublID: r95003338
StatKat: f
LokalK: KAT 1

15
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Klepp, K.I.
Medforf: Klouman, E.
Medforf: Lauwo, Z.
Medforf: Nkya, C.E.
Medforf: Nkya, W.M.M.M.
Medforf: Sam, N.
Tittel: Searching for HIV high risk factors among female bar workers in Moshi
Tidskr: Abstract No. A 11 in Programme and Abstracts.
År:   1994
Side(r): s. 23
Utgiver: Institute for Medical Research (Tanzania)
UtgSted: Arusha, Tanzania, 21.-25 februar
Konfer: Annual Joint Scientific Conference, with a seminar on research
     and control of AIDS and other STDs in Eastern, Central and Sout
     hern Africa 21.-23 february 1994
Språk:  nor
PublID: r95003339
StatKat: f
LokalK: KAT 7

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, P
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Update on AIDS statistics. The world in general; Tanzania in particula
     r.
Tidskr: MUTAN newsletter
ISSN:  0856-4728
År:   1994
Volum:  9
Hefte:  3
Språk:  eng
PublID: r95003336
StatKat: f
LokalK: KAT 7

17
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
Tittel: Iranian fertility; two weeks in another town.
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): s. 93-94
Språk:  eng
PublID: r94003634
StatKat: f
LokalK: KAT 1

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bjerknes, T.
Medforf: Dalaker, K.
Medforf: Borstad, E.
Medforf: Hovland, E.
Tittel: Postpartum blødning. (Kap. 40)
Tidskr: Kvalitetshåndbok i obstetrikk. I: Gynekologen
ISSN:  0805-2158
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95003295
StatKat: f
LokalK: KAT 6

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Medforf: Fåhræys, L.
Medforf: Lausen, H.
Tittel: Epidemiologi
Tidskr: Kongressrapport från 3.e Vaginitt/vaginosmöte, Madeira, Po
     rtugal
Red:   Larsson, P.-G.
År:   1994
Side(r): 3-4
Utgiver: Partille, Sverige
Språk:  nor
PublID: r95003297
StatKat: f
LokalK: KAT 6

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Hypertensive svangerskapskomplikasjoner. (Kurs nr B-1046)
År:   1994
UtgSted: Bergen, 4. mai
Konfer: Obstetrikk og gynekologi i almennpraksis
Språk:  nor
PublID: r95003302
StatKat: f

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Hypertensive svangerskapskomplikasjoner
År:   1994
UtgSted: Bergen, 5. mai
Konfer: Hypertensjonssymposium
Språk:  nor
PublID: r95003303
StatKat: f

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Hypertensjon hos gravide : patofysiologi og behandling
År:   1994
UtgSted: Bergen, 7. mai
Konfer: Vestnorsk Anestesiologisk Forening. Vårmøte
Språk:  nor
PublID: r95003304
StatKat: f

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Kvalitetshåndbok i obstetrikk
År:   1994
UtgSted: Harstad, 3. september
Konfer: Norsk gynekologisk forening. Årsmøte
Språk:  nor
PublID: r95003305
StatKat: f

24
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Kvalitetssikring i obstetrikk
År:   1994
UtgSted: Oslo, 21.-23. januar
Konfer: Seminar i Kvalitetssikring i obstetrikk
Språk:  nor
PublID: r95003300
StatKat: f

25
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Kvalitetsutvikling i obstetrikken
År:   1994
UtgSted: Oslo, 11.-12. mars
Konfer: Norsk Forum for Kvalitet i helsetjenesten
Språk:  nor
PublID: r95003293
StatKat: f

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Medforf: Gjønnæss, H.
Medforf: Raanes, K.F.
Tittel: Tromboembologiske komplikasjoner. (Kap. 17)
Tidskr: Kvalitetshåndbok i obstetrikk. I: Gynekologen
ISSN:  0805-2158
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95003294
StatKat: f
LokalK: KAT 6

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Tromboembologiske komplikasjoner
År:   1994
UtgSted: Oslo, 21.-23. januar
Konfer: Seminar i Kvalitetssikring i Obstetrikk
Språk:  nor
PublID: r95003301
StatKat: f

28
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Utarbeidelse av nasjonal kvalitetshåndbok for obstetrikk
År:   1994
UtgSted: Oslo, 12.-13. januar
Konfer: Arbeidsseminar Kvalitetssikring
Språk:  nor
PublID: r95003299
StatKat: f

29
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Veileder i generell gynekologi
Tidskr: Gynekologen
ISSN:  0805-2158
År:   1994
Hefte:  5
Språk:  nor
PublID: r95003298
StatKat: f
LokalK: KAT 8

30
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Dalaker, K.
Tittel: Årsaker til perinatale helseproblemer : obstetriske aspekter
År:   1994
UtgSted: Bergen, 15. november
Konfer: Legers videre- og etterutdannelse : perinatal epidemiologi (Kur
     s B-1083).
Språk:  nor
PublID: r95003306
StatKat: f

31
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Haneberg, B.
Medforf: Hordnes, Knut
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Ulstein, M.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Cervico-vaginal slimhinneimmunitet
År:   1994
Utgiver: Statens institutt for folkehelse
UtgSted: 9.-10. desember 1993
Konfer: Årskonferansen, Statens institutt for folkehelse
Språk:  eng
PublID: r95003144
StatKat: f

32
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
Medforf: Gjelland, K.
Medforf: Tjugum, J.
Medforf: Augensen, K.
Medforf: Bergsjø, Per
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Behandling av ekstrauterin graviditet med lokal injeksjon av hyperton
     glukose : resultat av en randomisert studie
År:   1994
UtgSted: Bergen, 19. november
Konfer: Vestlandske Gynekolog Forenings høstmøte
Språk:  nor
PublID: r95003190
StatKat: f

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
Tittel: Ehlers-Danlos syndrome and delivery
Tidskr: Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): 671-673
PublID: r95003076
StatKat: f
LokalK: KAT 1

34
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Epistotomi - grunn til tibakeholdenhet
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Hefte:  30
Språk:  nor
PublID: r95003145
StatKat: f
LokalK: KAT 8

35
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
Tittel: Gruppe B-streptokokker hos gravide - retningslinjer for rutineundersøk
     else og behandling.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 818-819
Språk:  eng
PublID: r94003747
StatKat: f
LokalK: KAT 8

36
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Ulstein, M.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Digranes, Asbjørn
Medforf: Haneberg, B.
Tittel: Induction of mucosal immunity against group B streptococci
År:   1994
UtgSted: Helsingfors, Finland, 5.-8. juni
Konfer: European Congress of Perinatal Medicine. 14
Språk:  eng
PublID: r95003146
StatKat: f

37
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Perinalruptur. (Kap. 39)
Tidskr: Norsk kvalitetssikrings-håndbok i obstetrikk. I: Gynekologe
     n
ISSN:  0805-2158
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95003191
StatKat: f
LokalK: KAT 6

38
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
Tittel: Perinalruptur. Nasjonal kvalitetssikrings-håndbok i obstetrikk
År:   1994
Utgiver: Norsk Gynekologisk Forening
Språk:  nor
PublID: r95003192
StatKat: f
LokalK: KAT 6

39
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
Medforf: Gjelland, K.
Medforf: Tjugum, J.
Medforf: Augensen, K.
Medforf: Bergsjø, Per
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Treatment of ectopic pregnancy by installation of hypertonic glucose
     : a randomized trial comparing two modes of administration
Tidskr: Acta Obstetrici et Gynecologica Scandinavica. Suppl. 90
ISSN:  0300-8835
År:   1994
UtgSted: Uleåborg, 7.-11 august
Konfer: Kongressprogrammet, Nordisk forening for Obstretikk og
     Gynekologi, 29. kongress
Språk:  eng
PublID: r95003188
StatKat: f

40
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, Ole-Erik
Medforf: Nesheim, B.I.
Tittel: P-pille som sekundær-prevensjon - tid for reseptfritak?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 162
Språk:  nor
PublID: r95003327
StatKat: f
LokalK: KAT 8

41
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, Ole-Erik
Tittel: Østrogener og osteoporose - terapianbefalinger. (Flerforfatterskap)
Tidskr: Nytt fra Statens legemiddelkontroll
ISSN:  0801-0269
År:   1994
Volum:  17
Side(r): 2, 3-7
Språk:  nor
PublID: r95003329
StatKat: f
LokalK: KAT 3

42
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, T.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Hva vil skje ved Haukeland sykehus m.h.t. utredning og behandling av b
     arnløse?
År:   1994
Konfer: Forening for ufrivillig barnløse, årsmøte
Språk:  nor
PublID: r95003065
StatKat: f

43
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, T.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Hvem prioriterer i helsevesenet?
Tidskr: Aktuelt perspektiv
ISSN:  0332-7426
År:   1994
Hefte:  3. sept
Språk:  nor
PublID: r95003063
StatKat: f
LokalK: KAT 5

44
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, T.
Tittel: Radikal kirurgi ved gynekologisk cancer
År:   1994
UtgSted: Bergen, februar
Konfer: Medicinsk Selskab i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95003060
StatKat: f

45
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Moe, N.
Medforf: Dalaker, K.
Medforf: Roald, B.
Medforf: Sande, H.A.
Tittel: Placenta. (Kap. 42)
Tidskr: Kvalitetshåndbok i obstetrikk. I: Gynekologen
ISSN:  0805-2158
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95003296
StatKat: f
LokalK: KAT 6

46
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Nkya, W.M.M.M.
Medforf: Nyombi, B.
Medforf: Bergsjø, P.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Shao, J.
Tittel: Use of PCR in the detection of HIV infection in infants born to HIV se
     ropositive mothers in Tanzania
År:   1994
UtgSted: Dar es Salaam, september
Konfer: National Medical Workshop
Språk:  eng
PublID: r95003209
StatKat: f
LokalK: KAT 7

47
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Notzon, F.C.
Medforf: Chattingius, S.
Medforf: Bergsjø, P.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Cole, S.
Medforf: Taffel, S.
Medforf: Irgens, D.
Medforf: Daltveit, A.K.
Tittel: Cesarean section delivery in the 1980s: International comparison by in
     dication
Tidskr: American Journal of Obstetrics and Gynecology
ISSN:  0894-5543
År:   1994
Volum:  170
Side(r): 495-504
Språk:  eng
PublID: r95003334
StatKat: f
LokalK: KAT 1

48
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Rasmussen, S.
     UiB-Med: Medisinsk fødselsregister
Medforf: Bungum, L.
Medforf: Høye, K.
Tittel: Maternal age and duration of labor
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): 231-234
Språk:  eng
PublID: r95003206
StatKat: f
LokalK: KAT 1

49
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Sandvei, R.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Screening av ovarialcancer - Hva er status i dag?
Tidskr: Infomed
ISSN:  0804-4538
År:   1994
Volum:  8
Side(r): 1-2
Språk:  nor
PublID: r95003197
StatKat: f
LokalK: KAT 8

50
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Steier, J.A.
Tittel: Levonova - kliniske erfaringer
Tidskr: Leiras symposiumhefte om Levonova
År:   1994-02-07
Språk:  nor
PublID: r95003244
StatKat: f
LokalK: KAT 3

51
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Steier, Johan Arnt
Tittel: Erfainger med en ny hormonspiral
År:   1994
UtgSted: Ustaoset, 9. april
Konfer: Seminar
Språk:  nor
PublID: r95003226
StatKat: f

52
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Steier, Johan Arnt
Tittel: In vitro fertilisering
År:   1994
UtgSted: Bergen, 29. november
Konfer: Etikkseminar
Språk:  nor
PublID: r95003243
StatKat: f

53
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Steier, Johan Arnt
Tittel: Infertilitet. Et utrednings- og behandlingsmessig dilemma
År:   1994
UtgSted: Førde, 20. april
Språk:  nor
PublID: r95003241
StatKat: f

54
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Steier, Johan Arnt
Tittel: Kliniske erfaringer med Levonova
År:   1994
UtgSted: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, februar/mars
Konfer: Leiras symposium
Språk:  nor
PublID: r95003222
StatKat: f

55
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Steier, Johan Arnt
Tittel: Prøverørsbarn
År:   1994
UtgSted: Bergen, 16. februar
Konfer: Etikkseminar
Språk:  nor
PublID: r95003223
StatKat: f

56
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Tjugum, J.
Medforf: Gjelland, K.
Medforf: Hordnes, Knut
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Augensen, K.
Medforf: Bergsjø, Per
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Installation of hyperosmolar glucose : a local treatment of etopic
     pregnancy. Abstract FC008.4
Tidskr: International Journal of Gynecology & Obstetrics. Suppl. 2
ISSN:  0020-7292
År:   1994
Side(r): 10
UtgSted: Montreal, 24.-30. september
Konfer: International Federation of Gynecology and Obsteterics. 14.
     World Congress
Språk:  eng
PublID: r95003189
StatKat: f

57
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Wollen, Anne-Lone
Medforf: Sandvei, R.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Mørk, S.
     UiB-Med: Avdeling for patologi
Medforf: Marandon, J.L.
Medforf: Matre, R.
     UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Tittel: In situ characterization of leucocytes in the fallopian tube in women
     with or without an intrauterine contraceptive device
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): 103-112
Språk:  eng
PublID: r95003194
StatKat: f
LokalK: KAT 1

58
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Wollen, Anne-Lone
Medforf: Sandvei, R.
     UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Skare, A.
Medforf: Berg Justesen, N.-P.
Tittel: The localization and concentration of copper in the fallopian tube in
     women with or without an intrauterine contraceptive device
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1994
Volum:  73
Side(r): 195-199
Språk:  eng
PublID: r95003195
StatKat: f
LokalK: KAT 1

59
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Øian, P.
Medforf: Rasmussen, S.
     UiB-Med: Medisinsk fødselsregister
Tittel: Smoking and pre-eclampsia.
År:   1994
UtgSted: Uleåborg 7.-8. august
Konfer: NFOG kongress
Språk:  eng
PublID: r95003207
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->