Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, M.
Tittel: Datainnsamling ved intervju - betydningen av å snakke samme språk
Tidskr: Sykepleien fag
ISSN:  0804-1342
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 24-27
Språk:  nor
PublID: r95003357
StatKat: f
LokalK: KAT 8

2
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, M.
Tittel: Forholdet mellom forståelse og kvantifisering. En vitenskapsteoretisk
     analyse med bakgrunn i datasamling blant de eldste gamle.
Tidskr: Vård i Norden
ISSN:  0107-4083
År:   1994
Volum:  14
Hefte:  2-3
Side(r): s. 28-33
Språk:  nor
PublID: r95003361
StatKat: f
LokalK: KAT 8

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, M.
Tittel: Historical, Cross-cultural, Biological and Psychological Perspectives
     of ageing and Aged Person. Review Article.
Tidskr: Scandinavian journal of caring sciences
ISSN:  0283-9318
År:   1994
Volum:  8
Hefte:  2
Side(r): s. 67-74
Språk:  eng
PublID: r95003354
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, M.
Tittel: Håp og mening - betydning for livskvalitet i eldre år. En utfordring
     for profesjonell sykepleie.
Tidskr: Profesjonell sykepleie. Ansvar/Resultat. Frie foredrag.
     Sammendrag
År:   1994-09-15
Side(r): s. 64
UtgSted: Oslo
Konfer: Sykepleiekongressen
Språk:  nor
PublID: r95003356
StatKat: f

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, M.
Tittel: Håp og mening - betydning for livskvalitet i eldre år. En utfordring
     for profesjonell sykepleie.
Tidskr: Profesjonell sykepleie. Ansvar/Resultat. Frie foredrag.
     Kompendium
År:   1994-09-15
Side(r): s. 175-179
UtgSted: Oslo
Konfer: Sykepleiekongressen
Språk:  nor
PublID: r95003359
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, M.
Tittel: Skyldfølelse for å leve
Tidskr: Sykepleien journalen
ISSN:  0802-9776
År:   1994
Hefte:  16
Side(r): s. 11
Språk:  nor
PublID: r95003360
StatKat: f
LokalK: KAT 8

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, M.
Tittel: Values and hopes in older years.
Tidskr: The Contribution of Nursing Research: PastPresentFuture. Pr
     oceedings of the 7th Biennial Conference Workgroup of Europ
     ean Nurse Researchers. Vol 1.
År:   1994-07
Side(r): s. 136-146
UtgSted: Oslo
Konfer: 7th Biennial Conference Workgroup of Euyropean Nurse Researcher
     s
Språk:  eng
PublID: r95003355
StatKat: f

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Fjelland, R.
Medforf: Gjengedal, E.
Tittel: A Theoretical Foundation for Nursing as a Science
Tidskr: Interpretive Phenomenology Embodiment, Caring and Ethics in
     Health and Illness
Red:   Benner, P
År:   1994
Utgiver: Sage Publs. Thoasand Oales - London - New Delhi
Språk:  eng
PublID: r95003362
StatKat: f
LokalK: KAT 2

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, E.
Tittel: Experienced tension between Technology and Care in Intensive Care unit
     s.
Tidskr: Proceedings of the 7th. Bennial Conference Workgroup of Eur
     opean Nurse Researchers
År:   1994-07
UtgSted: Oslo
Konfer: 7th. Bennial Conference Workgroup of European Nurse Researchers
Språk:  eng
PublID: r95003364
StatKat: f

10
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, E.
Tittel: Omsorg i et høyteknologisk behandlingsmiljø
År:   1994-03
UtgSted: København
Konfer: Nordisk konference om sykeplejevidenskab NCCS
Språk:  nor
PublID: r95003366
StatKat: f

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, E.
Tittel: Pasienters opplevelser av teknologi i miljøet. Abstract
Tidskr: Faglig seminar N.S.F.L.I.S. Kompendium
År:   1994-06
UtgSted: Trondheim
Konfer: Faglig seminal N.S.F.L.I.S
Språk:  nor
PublID: r95003365
StatKat: f

12
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, E.
Tittel: Understanding a World of Critical Illness. A Phenomenological Study of
     the Experiences of Respirator Patients and their Caregivers
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003363
StatKat: f
LokalK: KAT 4a

13
PublKat: D33 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Haltbakk, Johannes
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Foreløpige resultater fra validering og reliabilitetstesting av
     Incontinence Stress Index
År:   1994
Konfer: Møte i interessegruppe for urininkontinensforskning
Sted:  Malvik kurs og konferansesenter. Våren 1994
Språk:  nor
PublID: r00016774
StatKat: a

14
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Medforf: Graue, Marit
Tittel: Educational needs and satisfaction and perception of health related qu
     ality of life in Type II diabetic patients.
År:   1994
Konfer: 15th International Diabetes Federation Congress
Språk:  eng
PublID: r95003370
StatKat: f

15
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: Livskvalitet - sykepleiernes oppfatning av begrepets innhold, relevans
     og nytteverdi for praksis. Abstract
Tidskr: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin. Suppl 1
År:   1994
Volum:  11
Side(r): s. 10
Språk:  nor
PublID: r95003369
StatKat: f
LokalK: KAT 8

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: Livskvalitet ved kronisk sykdom og aldring - Norges forskningsråds sat
     sningsområde i sykepleievitenskap.
Tidskr: Sykepleien
ISSN:  0804-1342
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 7-8
Språk:  nor
PublID: r95003375
StatKat: f
LokalK: KAT 8

17
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: Måling av livskvalitet - hvordan foreta et godt valg av måleskjema? Ab
     stract
Tidskr: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin. Suppl. 1
År:   1994
Volum:  11
Side(r): s. 18
Språk:  nor
PublID: r95003371
StatKat: f
LokalK: KAT 8

18
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: Nurses perception of the content, relevance and usefulness of the
     quality of life concept in relation to nursing practice: Results from
     a pilot study. Abstract
Tidskr: Quality of life research
ISSN:  0962-9343
År:   1994
Volum:  3
Side(r): s. 78
Språk:  eng
PublID: r95003368
StatKat: f
LokalK: KAT 7

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: Perceived quality of life in a study of people with insulin-dependent
     diabetes mellitus using Hörnquist's model. Abstract
Tidskr: Quality of life research
ISSN:  0962-9343
År:   1994
Volum:  3
Side(r): s. 79
Språk:  eng
PublID: r95003367
StatKat: f
LokalK: KAT 7

20
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: Refleksjoner knyttet til sykepleieteorier sitt bidrag til god sykeplei
     epraksis
Tidskr: Sykepleien
ISSN:  0804-1342
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 56-59
Språk:  nor
PublID: r95003372
StatKat: f
LokalK: KAT 8

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: Sykepleieforskning i Norge. Hvor er vi og hvor bør vi gå?
Tidskr: Sykepleien
ISSN:  0804-1342
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 3-6
Språk:  nor
PublID: r95003374
StatKat: f
LokalK: KAT 8

22
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: The Division of Nursing Science, Department of Public Health and Prima
     ry Health Care, University of Bergen, Norway. (Presentasjon)
Tidskr: Quality of Life Newsletter
År:   1994
Hefte:  10-11
Side(r): s. 5
Språk:  eng
PublID: r95003376
StatKat: f
LokalK: KAT 3

23
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Hanestad, B. R.
Tittel: Å leve med Type II diabetes
Tidskr: Diabetikeren
ISSN:  0419-0505
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 40
Språk:  nor
PublID: r95003373
StatKat: f
LokalK: KAT 8

24
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Harloff, K. P.
Medforf: Lindstrøm, T. C.
Medforf: Pryme, I. F.
Tittel: Institutt for samfunnsmedisinske fag. En evaluering av instituttet tre
     år etter sammenslåingen
År:   1994-05
Utgiver: UiB
Språk:  nor
PublID: r95003377
StatKat: f
LokalK: KAT 3

25
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Haugen, M.
Medforf: Lindstrøm, T. C.
Tittel: Life-quality and treatment of mentactive cancer mammae
Tidskr: Proceedings of the International Cancer Congress
År:   1994-10-30
Utgiver: Monduzzi Editore, Bologna
UtgSted: New Dehli
Konfer: The International Cancer Congress
Språk:  eng
PublID: r95003378
StatKat: f

26
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Kristoffersen, K.
Tittel: Å være søster eller bror til en som lider av schizofreni
Tidskr: Sykepleien fag
ISSN:  0804-1342
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 16-18
Språk:  nor
PublID: r95003379
StatKat: f
LokalK: KAT 8

27
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Qvarnstrøm, U.
Tittel: Att tala om tro med en døende person. Omsorg
Tidskr: Nordisk tidsskrift for Palliativ medisin
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  swe
PublID: r95003380
StatKat: f
LokalK: KAT 8

28
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Qvarnstrøm, U.
Tittel: Forskningsprosjekt for Cand.Polit. - og Dr.polit.-graden
Tidskr: Sykepleien
ISSN:  0804-1342
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r95003382
StatKat: f
LokalK: KAT 8

29
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Qvarnstrøm, U.
Tittel: Total pain - The key Concept in Cancer Nursing.
Tidskr: Proceedings of the XVI Internatonal Cancer Congress
Red:   Rao, R. S.
Red:   Deo, M. G.
Red:   Sanghvi, L. D.
År:   1994
Side(r): s. 2927-2931
Utgiver: Monduzzi Editore S. P. A. Bologna
Konfer: The XVI International Cancer Congress
Språk:  eng
PublID: r95003381
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->