Det historisk-filosofiske fakultet

Historisk institutt

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Andresen, Astri
     Historisk institutt
Tittel: Den russisk-norske grensekonvensjonen av 1826. En kommentar til Konstt
     Konsta
Red:   Nielsen, J.P.
Red:   Opeide, G.
År:   1994
Utgiver: Arkhangelsk
Emneord: Den menneskelige dimensjon i nordområdene.
Språk:  nor
PublID: r95003804
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Andresen, Astri
     Historisk institutt
Tittel: Finnes det byer i Nord-Norge?
Tidskr: Nordnorsk kulturhistorie
Red:   Drivenes, E.
Red:   Hauan, M.
Red:   Wold, H.
År:   1994
Emneord: Nord Norsk kulturhistorie
Språk:  nor
PublID: r95003802
StatKat: f

3
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Andresen, Astri
     Historisk institutt
Tittel: Handelsfolk og fiskerbønder
År:   1994
Hefte:  Bd.2
Emneord: Tromsø gjennom 10000 år
Språk:  nor
PublID: r95003803
StatKat: f

4
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     Historisk institutt
Tittel: Introduction og Kingship and Individuality
Tidskr: Medieval Historiography, Culture and History
Red:   Harbsmeier, Michael
Red:   Trolle Larsen, Mogens
Red:   Østergaard, Uffe
ISSN:  0902-7521
ISBN:  82-00-37654-0
År:   1994
Hefte:  13
Side(r): 5-10,25-41
Språk:  eng
PublID: r95007277
StatKat: f

5
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     historisk institutt
Tittel: Nature and Society
Tidskr: The King's Mirror
ISSN:  0066-7668
År:   1994
Utgiver: Arkiv för nordisk filologi 109
Språk:  eng
PublID: r95007273
StatKat: f

6
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     historisk institutt
Tittel: Samfunnsbeskrivelsen i Heimskringla
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95007271
StatKat: f

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     historisk institutt
Tittel: Snorres bilde av det tidlige norske kongedømmet
Tidskr: Myte og ritual i det førkristne Norden
Red:   Schjødt, Jens Peter
ISBN:  87-7838-053-7
År:   1994
Side(r): s. 9-22
Utgiver: Odense universitetsforlag
Språk:  nor
PublID: r95007282
StatKat: f

8
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     Historisk institutt
Tittel: Strategy and Tactics in the Contemporary Sagas: The Battle of Fimreite
Tidskr: Samtíðarsögur
År:   1994-07-31
Side(r): s. 56-70
UtgSted: Akureyri
Konfer: 9. Internasjonale sagakonferanse. Akureyri, 31.7-6.8
Språk:  eng
PublID: r95007281
StatKat: f

9
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: Strategy and Tactics in the Contemporary Sagas: The Battle of Fimreite
Tidskr: Samtíðarsögur
År:   1994-07-31
Side(r): s. 56-70
UtgSted: Akureyri
Konfer: 9. Internasjonale sagakonferanse
Språk:  eng
PublID: r95007628
StatKat: f

10
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bekker-Nielsen, Tønnes
     Historisk institutt
Tittel: Historisk opslagsbog
Red:   Sørensen, Nils Arne
Red:   Ulff-Møller, Paul
Red:   Horstbøll, Henrik
Red:   Jensen, Bernard Eric
År:   1994
Utgiver: Køvenhavn:Gad.
Språk:  dan
PublID: r95003944
StatKat: f

11
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bekker-Nielsen, Tønnes
     Historisk institutt
Tittel: Mannkynssaga 1a
Red:   Kayser Nielsen, Niels
År:   1994
Utgiver: Reykjavik
Språk:  dan
PublID: r95003943
StatKat: f

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     historisk institutt
Tittel: On Trek in Kordofan. The Diaries of a British District Officer in the
     Sudan 1931-33
Tidskr: Journal of african History
Red:   Daly, M.
År:   1994
Utgiver: Oxford University Press
Språk:  eng
PublID: r95003873
StatKat: f

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørnson, Øyvind
     Historisk institutt
Tittel: Langsomt ble landet et velferdssamfunn
Tidskr: Trygdens historie 1894-1994
År:   1994
Utgiver: Ad Notam/Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r95003878
StatKat: f

14
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
Tittel: Det er forskjell på folk-nå som før. Om kjønn og andre former for
     sosial differensiering
År:   1994
Utgiver: Universitetsforlaget
PublID: r95003874
StatKat: f

15
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Det er forskjell på folk - nå som før. Om kjønn og andre former for so
     sial differensiering.
ISBN:  82-00-21884-8
År:   1994
Side(r): 207 s.
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
SamEng: An historeographic and theoretical introduction to gender history, wi
     th examples from Norwegian history.
Språk:  nor
PublID: r98024732
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     historisk institutt
Tittel: "Katti Anker Møller - en revolusjonær feminist?"
Tidskr: Katti Anker Møller - mødrenes forkjemper 125 år
Red:   Haavet, Elisabeth
År:   1994
Hefte:  skrifts
Utgiver: Senter for hum. kvinneforskning
Språk:  nor
PublID: r95003876
StatKat: f

17
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     Historisk institutt
Tittel: Om at skrive globalhistorie i dekonstruksjonens tid
Tidskr: Kvinnovetenskapelig tidsskrift
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003875
StatKat: f

18
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     Historisk institutt
Tittel: Politikk og kjønn - nasjonalisme, forsvarspolitikk og demokrati
Red:   Tønnesson, Kåre
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003877
StatKat: f

19
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Dyrvik, Ståle
     Historisk institutt
Medforf: Moen, Bjørg
Tittel: Demografi som etterkrigshistorisk forskningsfelt
Red:   Grønlie, Tore
ISBN:  82-91027-05-6
År:   1994
Hefte:  20
Side(r): 42
Utgiver: Los-senteret, Bergen
Emneord: Demografi. Giftermål. Samliv. Fruktbarhet. Flyttinger. Aldersstruktr
Språk:  nor
PublID: r96000253
StatKat: f

20
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Dyrvik, Ståle
     Historisk institutt
Tittel: Farmers at Sea: A study of fishermen in North Norway, 1801-1920
Tidskr: Journal of Family History Vol.18 No.4
År:   1994
Utgiver: Greenwich, Connecticut
Språk:  eng
PublID: r95003879
StatKat: f

21
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Dyrvik, STÅLE
     Historisk institutt
Tittel: Refleksjoner kring ei dansk-norsk felleshistorie
Tidskr: Dansk-norsk, Fondet for dansk-norsk samarbeid
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003880
StatKat: f

22
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ersland, Geir Atle
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Kven eigde byen? : ei gransking av opphavet og utviklinga av
     grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Historisk institutt, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Emneord: fast eiendom, grunneier, historisk framstilling, middelalder
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/506002/
Språk:  nno
PublID: r00017854
StatKat: a

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fossen, Anders Bjarne
     Historisk institutt
Tittel: Bergens næringsliv 1100-1994
Tidskr: Innledningsartikkel i Bergen Byleksikon
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003881
StatKat: f

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Grønlie, Tore
     Historisk institutt
Tittel: Etterkrigshistorisk register
Tidskr: Etterkrigshistorisk register
Red:   Grønlie, Tore
År:   1994
Utgiver: Los-senteret
Språk:  nor
PublID: r95003923
StatKat: f

25
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Grønlie, Tore
     Historisk institutt
Tittel: Industripolitikk
År:   1994
Hefte:  27/94
Utgiver: Norut Samfunnsforskning
Språk:  nor
PublID: r95003925
StatKat: f

26
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Grønlie, Tore
     Historisk institutt
Tittel: Jus og samfunn. Wiig & Co i 100 år
År:   1994
Org:   Wiig & Co i 100 år. Festskrift
Språk:  nor
PublID: r95003924
StatKat: f

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     Historisk institutt
Tittel: Descriptions of Nordic Towns and Town-like Settlements in Early Litera
     ture
Tidskr: Development around the Baltic and the North Sea in the Viki
     ng Age
Red:   Ambrosiani, B.
Red:   Clarke, H.
ISBN:  91-7192-950-9
År:   1994
Volum:  3
Side(r): 20-31
Utgiver: Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer, Stockholm
SamNor: Vikingtid, byutvikling
Språk:  eng
PublID: r96000322
StatKat: f

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     historisk institutt
Tittel: Innledning
Tidskr: Danmark i senmiddelalderen
Red:   Ingesman, P.
Red:   Jensen, J.v.
ISBN:  87-7288-556-8
År:   1994
Side(r): 15-24
Utgiver: Aarhus universitetsforlag
Språk:  nor
PublID: r96000321
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     historisk institutt
Tittel: Samfunnshistoriske synteser
Tidskr: Den kritiske analyse, Festskrift til Ottar Dahl
Red:   Langholm, s.
Red:   Fonnes, I.
ISBN:  82-00-21531-8
År:   1994
Side(r): 125-136
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
SamNor: Syntesebegrepet, historisk materialisme, humanøkologi
Språk:  nor
PublID: r96000324
StatKat: f

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     Historisk institutt
Tittel: The Hanseatic Merchants in Bergen in the Middle Ages.
Tidskr: Bergen and the German Hansa
Red:   Øye, Ingvild
ISBN:  82-90289-52-9
År:   1994
Side(r): 11-28
Utgiver: Bryggen museum
Emneord: Forholdet mellom tyskere og nordmenn
SamNor: Bergen, tørrfiskhandel, hanseatenes rettstilling, "kontoret"
Språk:  eng
PublID: r96000323
StatKat: f

31
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hødnebø, Kjell
     Historisk institutt
Tittel: Rinderpest in the Sudan. Some missing links
Tidskr: Sudanic africa. vol 5
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003945
StatKat: f

32
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Håland, Evy
     Historisk institutt
Tittel: I Antropologens Vold. Svar til Jonathan Schwartz, kommentar: I Informa
     ntens vold under debat
Tidskr: Jordens folk, 1
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003938
StatKat: f

33
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Iversen, Tore
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Trelldommen : norsk slaveri i middelalderen.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Historisk institutt, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/506003/
Språk:  nor
PublID: r00017856
StatKat: a

34
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjeldstadli, Knut
     Historisk institutt
Tittel: Alt har sin tid. Om historiske forklaringer
År:   1994
Emneord: Festskrift til O. Dahl
Språk:  nor
PublID: r95003930
StatKat: f

35
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjeldstadli, Knut
     Historisk institutt
Tittel: Arbeiderkulturer
Tidskr: Historie I
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003931
StatKat: f

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjeldstadli, Knut
     Historisk institutt
Tittel: Eksemplet Rjukan-et signalement av et ensidig industristed
Tidskr: Terlemark historie
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003927
StatKat: f

37
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjeldstadli, Knut
     Historisk institutt
Tittel: Er tida for de kollektive bevegelsene over?
Tidskr: Tilbake til framtiden
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003929
StatKat: f

38
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjeldstadli, Knut
Tittel: Et splittet samfunn 1905-35
Red:   Helle, Knut
Red:   Kjeldstadli, Knut
Red:   Lange, Even
Red:   Sogner, Kjersti
ISBN:  82-03-22023-1
År:   1994
Hefte:  10
Side(r): 234 s.
Utgiver: Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r95007751
StatKat: f

39
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjeldstadli, Knut
     Historisk institutt
Tittel: Industriarbeiderklasser i Norden før 1920?
Tidskr: Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920
Red:   Kjeldstadli, Knut
Red:   Myklebust, Sissel
Red:   Thue, Lars
År:   1994
Utgiver: TMV-skriftserie nr. 5
Språk:  nor
PublID: r95003928
StatKat: f

40
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kolle, Nils
     Historisk institutt
Tittel: Fiske, Kystfart og fartøybygging i Hordaland på 1800
Tidskr: Kystguiden
År:   1994
Utgiver: Hordaland Fylke. Stavanger
Språk:  nor
PublID: r95003805
StatKat: f

41
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Meyer, Christian
     Historisk institutt
Tittel: Kvindeliv i antikkens athen-i skuggen af nordvesteuropa eller i lyset
     fra Istanbul
Tidskr: I skyggen av Akropolis
År:   1994
Hefte:  Bd. 5
Utgiver: Det norske institutt i Athen
Språk:  dan
PublID: r95003806
StatKat: f

42
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Mjeldheim, Leiv
     Historisk institutt
Tittel: Forhandlingsprotokoll for Norges Venstreforening 1884-1909
År:   1994
Volum:  224 s
Utgiver: riksarkivet
Språk:  nor
PublID: r95003807
StatKat: f

43
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  O'Fahey, Rex Sean
Tittel: Kubbay wa.darb al-arba'in, Majallat al-dirasat al-Sudaniyya
Red:   Farah, Khalid Muhammad
År:   1994
Språk:  ara
PublID: r95003869
StatKat: f

44
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  O'Fahey, Rex Sean
     historisk institutt
Tittel: The Past in the Present? The issue of the Sharia in the Sudan
Tidskr: Religion and Politics in East Africa
Red:   Twaddle, M.
Red:   Hansen, Holger Bengt
År:   1994
Utgiver: London
Språk:  eng
PublID: r95003868
StatKat: f

45
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  O'Fahey, Rex Sean
Tittel: World Survey of Islamic Manuscripts
Tidskr: Sudanic Africa. A Journal of Historical Sources
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003870
StatKat: f

46
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Oldervoll, Jan
Tittel: A way of Safiguarding our inbestments
Tidskr: Historical Informatics: An essential Tool for Historians?
År:   1994
Utgiver: Göltingen
Språk:  eng
PublID: r95003864
StatKat: f

47
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Oldervoll, Jan
     Historisk institutt
Tittel: An Essential Tool for Historians?
Tidskr: Historical Informatics
År:   1994
Utgiver: Goltingen
Språk:  eng
PublID: r95003863
StatKat: f

48
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Oldervoll, Jan
Tittel: Happening - in a Norwegian Perspective
Tidskr: A European coordinate Database
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003866
StatKat: f

49
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Oldervoll, Jan
     Historisk institutt
Tittel: Why don't we all use dBase?
Tidskr: Yesterday
Red:   Marker, H.J.
Red:   Pagh, K.
År:   1994
Utgiver: Odense
Språk:  eng
PublID: r95003865
StatKat: f

50
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Rex Sean, O'Fahey
Tittel: Darfur from a historian's perspective
År:   1994
Utgiver: Sudanow
Emneord: interview
Språk:  eng
PublID: r95003867
StatKat: f

51
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Riste, Olav
     Historisk institutt
Tittel: Ibid. i Acta
Tidskr: xix International Colloquium of Military History,Istanbul
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003942
StatKat: f

52
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Riste, Olav
     Historisk institutt
Tittel: Norway
Red:   Chandler, D.
Red:   Collins, J.L.
År:   1994
Utgiver: Simon & Schuster, New York
Språk:  eng
PublID: r95003940
StatKat: f

53
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Riste, Olav
     Historisk institutt
Tittel: Norway 1918-1940:Defence Policy in a No-Threat Situation
Tidskr: Militaire Spectator Vol. 163 No.2, Haag
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003941
StatKat: f

54
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Stiansen, Endre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Overture to imperialism : European trade and economic change in the
     Sudan in the nineteenth century.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Emneord: handel, økonomi, sudan
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/506001/
Språk:  eng
PublID: r00017859
StatKat: a


<- forrigeinnholdneste ->