Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Indrekvam, S.
Tittel: Rapport 2: Hva mener pasientene om behandling og om resultat av behand
     lingen
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003233
StatKat: f
LokalK: KAT 3

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Indrekvam, S.
Tittel: Rapport 3: Helsearbeidere og pasienters vurdering av samme behandling.
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003234
StatKat: f
LokalK: KAT 3

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Indrekvam, S.
Medforf: Lærum, M.
Medforf: Fossan, G. O.
Tittel: Routines for quality control in hospital. (Abstract)
År:   1994
UtgSted: Jønkøping
Konfer: Nordisk gerontologisk kongress
Språk:  eng
PublID: r95003235
StatKat: f

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, H. A.
Medforf: Bruvik, E.
Medforf: Juvik, O. B.
Medforf: Pedersen, W. E.
Medforf: Rotevatn, T. S.
Medforf: Vollset, Å.
Tittel: Consumption of psychotropic drugs in nursing home residents. A prospec
     tive study in patients permanently admitted to a nursing home
Tidskr: International journal of geriatric psychiatry
ISSN:  0885-6230
År:   1994
Volum:  9
Side(r): s. 387-391
Språk:  eng
PublID: r95003237
StatKat: f
LokalK: KAT 1

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, H. A.
Medforf: Bakke, K.
Medforf: Brudvik, E.
Medforf: Elgen, K.
Medforf: Lien, G. K.
Tittel: Dosing of neuroleptics in elderly demented patients with aggressive
     and agitated behaviour: a double-blind study with zuclopenthixol
Tidskr: Current medical research and opinion
ISSN:  0300-7995
År:   1994
Volum:  13
Side(r): s. 222-232
Språk:  eng
PublID: r95003240
StatKat: f
LokalK: KAT 1

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, H. A.
Tittel: Farmakologisk behandling av uro og aggresjon hos demente pasienter.
Tidskr: Behandling av psykiske problemer hos pasineter med
     demenssykdom. Terapiverskted 9.-10. mars 1994
År:   1994
Utgiver: Statens legemiddelkontroll, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95003242
StatKat: f
LokalK: KAT 3

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, H. A.
Tittel: Kvalitet av sykehjem (Kronikk)
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 2748-2750
Språk:  nor
PublID: r95003239
StatKat: f
LokalK: KAT 8

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, H. A.
Tittel: Rettsikkerhet for demente pasienter i somatiske sykehjem. (Kronikk)
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 601-603
Språk:  nor
PublID: r95003238
StatKat: f
LokalK: KAT 8


<- forrigeinnholdneste ->