Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Konsensuskonferanse: "Det gode livet"
Red:   Moen, B. E.
Red:   Berntsen, M. T.
Red:   Kyvik, K. R.
Red:   Strand, M.
År:   1994
Utgiver: Institutt for arbeidsmedisin
Språk:  nor
PublID: r95003117
StatKat: f
LokalK: KAT 3

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Grønberg, B.
Medforf: Moen, B. E.
Medforf: Bruun, T.
Medforf: Dale, K.
Medforf: Damås, J. K.
Medforf: Hovland, A.
Medforf: Lunøe, E.
Medforf: Stanislaus, J.
Medforf: Young, S.
Medforf: Hollund, B. E.
Tittel: Kjemisk arbeidsmiljø blandt billakkerere i Bergen
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Språk:  nor
PublID: r95003100
StatKat: f
LokalK: KAT 8

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Kyvik, K. R.
Medforf: Aarbakke, G.
Medforf: Tysnes, O. -B.
Medforf: Holmsen, H.
Tittel: Activation of blood platelets in workers exposed to organic solvents
Tidskr: Platelets
ISSN:  0953-7104
År:   1994
Volum:  5
Side(r): s. 193-200
Språk:  eng
PublID: r95003101
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Kyvik, K. R.
Medforf: Morken, T.
Medforf: Fjæra, G. A.
Medforf: Jensen, I.
Tittel: Bedriftshelsearbeideren. Avis ved Landskonferanse for bedriftshelseper
     sonell
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003102
StatKat: f
LokalK: KAT 3

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, B. E.
Medforf: Hollund, B. E.
Tittel: Bilmekanikeres arbeidsmiljø - en oversikt
Tidskr: Yrkeshygienikeren
ISSN:  0802-2763
År:   1994
Volum:  1
Side(r): s. 1-7
Språk:  nor
PublID: r95003106
StatKat: f
LokalK: KAT 8

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, B. E.
Tittel: Forskning i bedriftshelsetjenesten
Tidskr: Ramazzini
ISSN:  0805-5238
År:   1994
Volum:  1
Språk:  nor
PublID: r95003109
StatKat: f
LokalK: KAT 8

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, B. E.
Medforf: Hollund, B. E.
Medforf: Torp, S.
Tittel: Håndeksem
Tidskr: Yrkeshygienikeren
ISSN:  0802-2763
År:   1994
Volum:  1
Side(r): s. 8-11
Språk:  nor
PublID: r95003107
StatKat: f
LokalK: KAT 8

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, B. E.
Medforf: Riise, T.
Tittel: Mortality among Seamen with Special Reference to Work on Tankers
Tidskr: International journal of epidemiology
ISSN:  0300-5771
År:   1994
Volum:  23
Side(r): s. 737-741
Språk:  eng
PublID: r95003104
StatKat: f
LokalK: KAT 1

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, B. E.
Medforf: Bjorvatn, K.
Tittel: Plager fra bevegelsesapparatet
Tidskr: Nor Tannlegeforen Tidende
År:   1994
Volum:  104
Side(r): s. 2-4
Språk:  nor
PublID: r95003105
StatKat: f
LokalK: KAT 8

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, B. E.
Medforf: Kyvik, K. R.
Medforf: Gulbrandsen, A.
Tittel: Praktisk undervisning i arbeidsmedisin
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Språk:  nor
PublID: r95003108
StatKat: f
LokalK: KAT 8

11
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, B. E.
Tittel: Skjermterminalarbeid. Populærvitenskapelig informasjon til kontorperso
     nell
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003115
StatKat: f
LokalK: KAT 5

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, BE
Medforf: Hollund, BE
Medforf: Berntsen, M
Medforf: Flo, R
Medforf: Kyvik, KR
Medforf: Riise, T
Tittel: Chemical exposure of deck crew on product tankers loading the cargo wi
     th the hatches open
Tidskr: Bull Mar Trop Med
År:   1994
Volum:  44/45
Side(r): 65-73
Språk:  eng
PublID: r96002556
StatKat: f
LokalK: KAT 1

13
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Mykletun, R.
Medforf: Berge, W. T.
Medforf: Riise, T.
Tittel: En spørreskjemaundersøkelse om arbeidsoppgaver og kompetanse i bedrift
     shelsetjenesten
Tidskr: Konsensuskonferanse: "Det gode livet"
Red:   Moen, B. E.
Red:   Berntsen, M.
Red:   Kyvik, K. R.
Red:   Strand, M.
År:   1994
Utgiver: Institutt for arbeidsmedisin
UtgSted: Bergen
Konfer: Konsensuskonferanse: "Det gode livet"
Språk:  nor
PublID: r95003116
StatKat: f

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Nistov Valen, A.
Tittel: Landskonferanse for bht-personell
Tidskr: Ramazzini
ISSN:  0805-5238
År:   1994
Volum:  1
Språk:  nor
PublID: r95003118
StatKat: f
LokalK: KAT 8

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Nistov Valen, A.
Tittel: Reisebrev fra faglig utflukt til WHO, ILO og Ramazzinis virkested Padu
     a
Tidskr: Ramazzini
ISSN:  0805-5238
År:   1994
Volum:  1
Språk:  nor
PublID: r95003110
StatKat: f
LokalK: KAT 5

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Torp, S.
Tittel: Belastningslidelser blant bilmekanikere og deres arbeidsmiljø. Rapport
     til 12 bedrifter i bransjen
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003119
StatKat: f
LokalK: KAT 3

17
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Torp, S.
Medforf: Århus, S. I.
Tittel: Kontorarbeid - hvordan unngå plager i nakke og rygg. Populærvitenskape
     lig informasjon til kontorpersonell
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003120
StatKat: f
LokalK: KAT 3

18
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Tysnes, O. -B.
Medforf: Kyvik, K. R.
Medforf: Aarbakke, G.
Medforf: Holmsen, H.
Tittel: Hydrophobic organic solvents activate human platelets through inositol
     lipid metabolism
Tidskr: Platelets
ISSN:  0953-7104
År:   1994
Volum:  5
Side(r): s. 266-271
Språk:  eng
PublID: r95003103
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->