Det medisinske fakultet

Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Tittel: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): 1-480
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002831
StatKat: f
LokalK: KAT 6

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Aas, T.
Medforf: Varhaug, J. E.
Medforf: Kolnes, J.
Medforf: Søreide, J. A.
Medforf: Lønning, P. E.
Tittel: Primærbehandling av lokalavansert brystkreft med bruk av neoadjuvant k
     jemoterapi
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 668-670
Språk:  nor
PublID: r95002846
StatKat: f
LokalK: KAT 8

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Berntsen, S.
Medforf: Hornsleth, S. N.
Tittel: Retarded time absorbing boundary conditions
Tidskr: IEEE transactions on antennas and propagation
ISSN:  0018-926x
År:   1994
Volum:  42
Side(r): s. 1059-1065
Språk:  eng
PublID: r95002799
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Corry, J. F.
Medforf: Lønning, P. E.
Tittel: Systemic therapy in breast cancer: Efficacy and cost utility
Tidskr: Pharm Econ
År:   1994
Volum:  5
Side(r): s. 198-212
Språk:  eng
PublID: r95002800
StatKat: f
LokalK: KAT 1

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Dahl, O.
Medforf: Kvinnsland, Steinar
Medforf: Tveit, K. M.
Tittel: Adjuvant kjemoterapi
Tidskr: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 116-124
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002804
StatKat: f
LokalK: KAT 6

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Dahl, O.
Medforf: Nygaard, R.
Medforf: Christoffersen, T.
Tittel: Bivirkninger
Tidskr: Cytostatika : medikamentell kreftbehandling (5. utg)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 56-74
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002803
StatKat: f
LokalK: KAT 6

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Dahl, O.
Medforf: Horn, Arild
Medforf: Mella, O.
Tittel: Do acute side effects during radiotherapy predict tumor response in re
     ctal carcinoma?
Tidskr: Acta Oncologica
ISSN:  0349-652x
År:   1994
Volum:  33
Side(r): s. 409-413
Språk:  eng
PublID: r95002802
StatKat: f
LokalK: KAT 1

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Dahl, O.
Tittel: Mechanism of thermal enhancement of chemotherapeutic cytotoxicity
Tidskr: Chemopotentiation by hyperthermia, Hyperthermia and Oncolog
     y
Red:   Urano, M.
Red:   Douple, E.
År:   1994
Volum:  4
Side(r): s. 9-28
Utgiver: VSP, Utrecht, Nederland
Språk:  eng
PublID: r95002801
StatKat: f
LokalK: KAT 1

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Hagen, S.
Medforf: Dahl, O.
     UiB-Med: Avdeling for terapeutisk onkologi og radiofysikk
Medforf: Tveit, K.M.
Tittel: Gastrointestinal cancer
Tidskr: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): 363-371
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002805
StatKat: f
LokalK: KAT 6

10
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Helle, Svein Inge
Medforf: Frost, V. J.
Medforf: Holly, Jeff M.P.
Medforf: Lønning, Per Eystein
Tittel: Influence of megestrol acetate, aminoglutethimide and 4-hydroxyandrost
     endione on plasma IGF-I in breast cancer patients
Tidskr: Proc. XVI Int. UICC Cancer Congr. vol 2
Red:   Rao, R. S.
Red:   Deo, M. G.
Red:   Sanghvi, L. D.
År:   1994-10-30
Side(r): s. 1483-1486
Utgiver: Monduzzi Editore
UtgSted: New Delhi
Konfer: XVI Int. UICC Cancer Congr.
Språk:  eng
PublID: r95002837
StatKat: f

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Helle, Svein Inge
Medforf: Frost, VJ
Medforf: Holly, Jeff M.P.
Medforf: Lønning, Per Eystein
Tittel: Influence of megestrol acetate, aminoglutethimide and 4-hydroxyandrost
     enedione on plasma IGF-I in breast cancer patients
Tidskr: XVI International Cancer Congress, New Dehli, India
Red:   Rao, R.S.
Red:   Deo, M.G.
Red:   Sanghvi, L.D.
Red:   Mittra, I.
År:   1994
Side(r): 1483-1486
Utgiver: Monduzzi Editore
Språk:  eng
PublID: r96001955
StatKat: f
LokalK: KAT 3

12
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Johannessen, Dag Clement
Medforf: Engan, T.
Medforf: Kvinnsland, S.
Medforf: Lønning, Per Eystein
Tittel: Treatment of postmenopausal breast cancer patients with the steroidal
     aromatase inhibitor Exemestane (FCE 24304)
Tidskr: Proc. XVI Int. UICC Cancer Congr. vol 2
Red:   Rao, R. S.
Red:   Deo, M. G.
Red:   Sanghvi, L. D.
År:   1994-10-20
Side(r): s. 1515-1518
Utgiver: Monduzzi Editore
UtgSted: New Delhi
Konfer: XVI Int. UICC Cancer Congr.
Språk:  eng
PublID: r95002838
StatKat: f

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Johannessen, Dag Clement
Medforf: Engan, T
Medforf: Kvinnsland, S
Medforf: Lønning, Per Eystein
Tittel: Treatment of postmenopausal breast cancer patients with the steroidal
     aromatase inhibitor Exemestane (FCE 24304)
Tidskr: XVI International Cancer Congress, New Dehli, India
Red:   Rao, R.S.
Red:   Deo, M.G.
Red:   Sanghvi, L.D.
Red:   Mittra, I
År:   1994
Side(r): 1515-1518
Utgiver: Monduzzi Editore
Språk:  eng
PublID: r96001958
StatKat: f
LokalK: KAT 3

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Klepp, O.
Medforf: Dahl, O.
Medforf: Fosså, S. D.
Tittel: Maligne testistumores
Tidskr: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 391-397
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002806
StatKat: f
LokalK: KAT 6

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Krohn, J.
Medforf: Seland, J. H.
Medforf: Mella, O.
Tittel: Intraokulært lymfom
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 2943-2945
Språk:  nor
PublID: r95002807
StatKat: f
LokalK: KAT 8

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Kvinnsland, Steinar
Medforf: Lønning, Per Eystein
Medforf: Gundersen, S.
Medforf: Høst, H.
Tittel: Cancer mammae
Tidskr: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 355-362
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002808
StatKat: f
LokalK: KAT 6

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Lønning, Per Eystein
Medforf: Kvinnsland, Steinar
Medforf: Christoffersen, T.
Tittel: Hormoner og hormonantagonister
Tidskr: Cytostatika: Medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 250-266
Utgiver: Institutt for farmokoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002809
StatKat: f
LokalK: KAT 6

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Lønning, Per Eystein
Medforf: Adlercreutz, Herman
Medforf: Dowsett, M
Medforf: Johannessen, Dag Clement
Tittel: In vivo oestrogen suppression with aromatase inhibitors - Further obse
     rvation
Tidskr: Clinical use of aromatase inhibitors - Current data and fut
     ure perspectives
Red:   Cuna, G.R. d.
Red:   Manni, A.
Red:   Pannuti, F.
År:   1994
Side(r): 75-80
Utgiver: Pavia. EDIMES
Språk:  eng
PublID: r96001962
StatKat: f
LokalK: KAT 3

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  MacNeill, F. A.
Medforf: Jacobs, S.
Medforf: Lønning, P. E.
Medforf: Powels, T. J.
Medforf: Dowsett, M.
Tittel: Combined treatment with 4-hydroxyandrostendione and aminoglutethimide:
     effects on aromatase inhibition and oestrogen suppression
Tidskr: British journal of cancer
ISSN:  0007-0920
År:   1994
Volum:  69
Side(r): s. 1171-1175
Språk:  eng
PublID: r95002810
StatKat: f
LokalK: KAT 1

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Mella, O.
Medforf: Klepp, O.
Medforf: Kaasa, S.
Tittel: Kvalme og brekninger ved cytostaticabehandling
Tidskr: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 75-82
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002811
StatKat: f
LokalK: KAT 6

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Ose, T.
Medforf: Schem, B. -C.
Medforf: Haarstad, H.
Tittel: Ernæring til kreftpasienter
Tidskr: Cytostaika: medikamentell kreftbehandling
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 134-143
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002832
StatKat: f
LokalK: KAT 6

22
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Raskmark, P.
Medforf: Hornsleth, S. N.
Medforf: Salling, L. N.
Medforf: Lindegaard, J. C.
Medforf: Overgaard, J.
Tittel: Deep heating using a movable applicator phased array hyperthermia syst
     em
Tidskr: Acta oncologica
ISSN:  0349-652x
År:   1994
Volum:  33
Side(r): s. 451-455
Språk:  eng
PublID: r95002839
StatKat: f
LokalK: KAT 1

23
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Rubens, R. D.
Medforf: Bajetta, E.
Medforf: Bonneterre, J.
Medforf: Klijn, J. G. M.
Medforf: Lønning, P. E.
Medforf: Paridaens, R.
Tittel: Treatment of relapse of breast cancer after adjuvant systemic therapy
     - review and guidelines for future research
Tidskr: European journal of cancer
ISSN:  0964-1955
År:   1994
Volum:  30A
Side(r): s. 106-111
Språk:  eng
PublID: r95002840
StatKat: f
LokalK: KAT 1

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Schem, B. -C.
Tittel: Bør sykehus styres og ledes etter prinsipper fra det private næringsli
     v?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 719-723
Språk:  nor
PublID: r95002842
StatKat: f
LokalK: KAT 8

25
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Schem, B. -C.
Medforf: Mella, O.
Tittel: Støttebehandling
Tidskr: Cytostatika: Medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 125-133
Utgiver: Institutt for Farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002841
StatKat: f
LokalK: KAT 6

26
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Smaaland, R.
Tittel: Cell proliferation and time-dependent selectivity of cytotoxic treatme
     nt of malignant tumours. Chronobiological aspects of human bone marrow
     , blood and non-Hodgkin's lymphomas
År:   1994-06
Språk:  eng
PublID: r95002843
StatKat: f
LokalK: KAT 4a

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Småland, R.
Medforf: Sothern, R. B.
Tittel: Cytokinetic basis for circadian pharmacodynamics: Carcadian
     cytokinetics for murine and human bone marrow and human cancer
Tidskr: Circadian Cancer Therapy
Red:   Hrusheshy, W. J. M.
År:   1994
Side(r): s. 119-163
Språk:  eng
PublID: r95002844
StatKat: f
LokalK: KAT 2

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Tausjø, J.
Medforf: Wist, E.
Medforf: Monge, O. R.
Tittel: Kreft i hode og hals
Tidskr: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-92331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 426-429
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002833
StatKat: f
LokalK: KAT 6

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Thoresen, G. H.
Medforf: Aamdahl, S.
Medforf: Småland, R.
Tittel: Andre cytostatica
Tidskr: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 231-249
Utgiver: Institutt for farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002834
StatKat: f
LokalK: KAT 6

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  van Rhoon, GC
Medforf: Raskmark, P
Medforf: Hornsleth, SN
Medforf: van den Berg, PM
Tittel: Radiofrequency ring applicator: Energy distributions measured in the C
     DRH phantom
Tidskr: Med Biol Eng Comput
År:   1994
Volum:  32
Side(r): 643-648
Språk:  eng
PublID: r96002024
StatKat: f
LokalK: KAT 1

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi
Forf:  Wisløff, F.
Medforf: Mella, O.
Medforf: Godal, H. C.
Tittel: Myelomatose og makroglobulinemi
Tidskr: Cytostatika: medikamentell kreftbehandling (5. utg.)
Red:   Abrahamsen, A. Foss
Red:   Christoffersen, T.
Red:   Dahl, O.
ISBN:  82-992331-1-9
År:   1994
Side(r): s. 391-397
Utgiver: Institutt for Farmakoterapi, Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r95002845
StatKat: f
LokalK: KAT 6


<- forrigeinnholdneste ->