Det medisinske fakultet

Hudavdelingen

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Flø, Reinhardt W.
Medforf: Næss, A.
Medforf: Nilsen, A.
     UiB-Med: Hudavdelingen
Medforf: Harthug, S.
Medforf: Solberg, C. O.
Tittel: A longitudinal study of phagocyte function in HIV infected patients
Tidskr: AIDS
ISSN:  0269-9370
År:   1994
Volum:  8
Side(r): s. 771-777
SamNor: (Sammendrag er lagt inn for dublettpost r95002043, Med. avd. B)
Språk:  eng
PublID: r95002749
StatKat: f
LokalK: KAT 1

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Helland, S.
Medforf: Morken, T.
Tittel: Psoriasis
År:   1994
Utgiver: Glaxo AS
PublID: r95002750
StatKat: f
LokalK: KAT 3

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Nilsen, A.
Tittel: Genital herpes simplex infeksjon
Tidskr: Medlemsbladet-Faggruppe for sykepleiere i dermatologi
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 4-5
Språk:  nor
PublID: r95002751
StatKat: f
LokalK: KAT 8

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Nyfors, A.
Medforf: Haga, O.S.
Medforf: Mathesson, I.
Medforf: Misvær, N.
Medforf: Setekleiv, G.
Medforf: Simonsen, B.Ø.
Medforf: SAMKOMs mor-og-barn gruppe,
Tittel: Barn og sol
Tidskr: Når mor og barn trenger "medisin" - et samarbeidsprosjekt
     mellom apotek og helsestasjon
År:   1994
Utgiver: Universitetet i Oslo, Samarbeidskomiteen for legemiddelinformasjon
Språk:  nor
PublID: r95002756
StatKat: f
LokalK: KAT 3

5
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Nyfors, A.
Tittel: Malignt melanom (primært kutant)
År:   1994
SamNor: (Ikke tatt med i MedFaks trykte katalog 1994)
Språk:  nor
PublID: r95003203
StatKat: f
LokalK: KAT 3

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Nyfors, A.
Tittel: Praksisveiledning innen Hudsykdommer
Tidskr: Praksisveilederen, Norsk medisinstudentforening
År:   1994
Utgiver: Den norske lægeforening, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95002755
StatKat: f
LokalK: KAT 8

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Nyfors, A.
     UiB-Med: Hudavdelingen
Tittel: Soling og malignt melanom
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 900-901
Språk:  nor
PublID: r95002752
StatKat: f
LokalK: KAT 8

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Nyfors, A.
Tittel: Yrkesdermatologiske utredninger
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): s. 785-786
Språk:  nor
PublID: r95002753
StatKat: f
LokalK: KAT 8

9
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Svarstad, E.
Medforf: Helland, S.
Medforf: Morken, T.
Medforf: Bostad, L.
Medforf: Myking, A.
Medforf: Iversen, B. M.
Medforf: Ofstad, J.
Tittel: Renal effects of maintenance low-dose cyclosporin. A treatment in psor
     iasis
Tidskr: Nephrology Dialysis Transplantation
År:   1994
Volum:  9
Side(r): 1462-1467
Språk:  eng
PublID: r95002757
StatKat: f
LokalK: KAT 1

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Søyland, E.
Medforf: Funk, J.
Medforf: Rajka, G.
Medforf: Sandberg, M.
Medforf: Thune, P.
Medforf: Rustad, L.
Medforf: Helland, S.
Medforf: Middelfart, K.
Medforf: Odu, S.
Medforf: Falk, E. S.
Medforf: Solvoll, K.
Medforf: Bjørneboe, E.
     Drevon, C. A.
Tittel: Dietary supplementation with very long-chain n-3 fatty acids in patien
     ts with atopic dermatitis. A double-blind, multicentre study
Tidskr: British Journal of Dermatology
ISSN:  0366-077x
År:   1994
Volum:  130
Side(r): s. 757-764
Språk:  eng
PublID: r95002758
StatKat: f
LokalK: KAT 1

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Tveit, K. S.
Medforf: Nilsen, A.
Medforf: Nyfors, A.
Tittel: Casual sexual experience abroad in patients attending an STD clinic an
     d at high risk for HIV infection
Tidskr: Genitourinary Medicine
ISSN:  0266-4348
År:   1994
Volum:  70
Side(r): s. 12-14
Språk:  eng
PublID: r95002759
StatKat: f
LokalK: KAT 1

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Tveit, K. S.
Medforf: Nyfors, A.
Medforf: Nilsen, A.
Tittel: HIV-seropositive rate and HIV test activities among STD clinic attende
     es in Bergen, Norway
Tidskr: Scandinavian Journal of Infectious Diseases
ISSN:  0036-5548
År:   1994
Volum:  26
Side(r): s. 511-516
Språk:  eng
PublID: r95002761
StatKat: f
LokalK: KAT 1

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Tveit, K. S.
Medforf: Nilsen, A.
Medforf: Nyfors, A.
Tittel: Sexual behaviour in heterosexual Norwegians travelling abroad
Tidskr: Travel Medicine International
ISSN:  0267-3606
År:   1994
Volum:  12
Side(r): s. 131-136
Språk:  eng
PublID: r95002760
StatKat: f
LokalK: KAT 1

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Tveit, KS
Medforf: Nyfors, A
Medforf: Nilsen, A
Tittel: HIV seropositive rate and HIV test activity among STD clinic attendees
     in Bergen, Norway.
Tidskr: Scan J Infect Dis
År:   1994
Volum:  26
Side(r): 511-516
Språk:  eng
PublID: r96001099
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->