Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Senter for miljø- og ressursstudier

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Tittel: Nytt riksvegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Konsekvenser for marint miljø
Serie:  SMR-rapport
Red:   Lie, U.
Red:   Magnesen, T.
År:   1994
Hefte:  16
Utgiver: Senter for miljø- og ressursstudier, UiB
Språk:  nor
PublID: r95004492
StatKat: f

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Tittel: Riksvegsamband Sveio-Stord-Bømlo: Konsekvenser for marint miljø.
Serie:  SMR-rapporter
Red:   Lie, Ulf
Red:   Magnesen, Thorolf
År:   1994
Volum:  16
Side(r): 174 s.
Utgiver: Senter for miljø- og ressursstudier, UiB
Språk:  no
PublID: r96006555
StatKat: f

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Astakhov, Valery
Tittel: The last glaciation in Russia's European Artic.
Serie:  SMR-rapporter
År:   1994
Volum:  13
Side(r): 81 s.
Utgiver: Senter for miljø- og ressursstudier, UiB
Språk:  eng
PublID: r96006550
StatKat: f

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Barton, David N.
     UiB-MatNat:Senter for miljø- og ressursstudier
Tittel: Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources.
Serie:  SMR-rapporter
År:   1994
Volum:  14
Side(r): 129 s.
Utgiver: Senter for miljø- og ressursstudier, UiB
Språk:  eng
PublID: r96006551
StatKat: f

5
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Bondevik, Stein
     UiB, Geologisk institutt
Medforf: Svendsen, John Inge
     UiB, Senter for miljø- og ressursstudier
Tittel: Paleotsunamis in the Norwegian sea and the North sea
Tidskr: Annales Geophysicae: 12
ISSN:  0992-7689
År:   1994
Konfer: European Geophysical Society XVIII General Assambly
Sted:  Grenoble
Språk:  eng
PublID: r98024754
StatKat: f

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Christophersen, Gyda
     UiB-MatNat:Senter for miljø- og ressursstudier
Medforf: Strand, Ø.
Tittel: Algetoksiner i blåskjell. Kan avgiftning bidra til videre utvikling av
     skjelldyrking i Norge?
Serie:  SMR-rapporter
År:   1994
Volum:  17
Side(r): 23 s.
Utgiver: Senter for miljø- og ressursstudier, UiB
URL:   http://www.fou.uib.no/fd/1997/f/418001/
Språk:  no
PublID: r96006557
StatKat: f

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Christophersen, Gyda
     Senter for miljø- og ressursstudier
Tittel: Aquaculture production of the carpet shell, Tapes decussatus. A status
     report.
Serie:  SMR-rapporter
År:   1994
Volum:  12
Side(r): 44 s.
Utgiver: Senter for miljø- og ressursstudier, UiB
Språk:  eng
PublID: r96006549
StatKat: f

8
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Hajime, Ito
Medforf: Østerhus, Svein
     UiB-MatNat: Geofysisk institutt
Medforf: Ushio, S.
Tittel: Temperature Profiles of the Greenland Sea in the Summer of 1993: Ocean
     ographic on the R/V Lance Cruic
Tidskr: Nankyoku Shiroy (Antarctic Record)
År:   1994
Volum:  38
Hefte:  1
Side(r): 68-71
Utgiver: National Institute of Polar Research, Tokyo
Emneord: Oceanografi. Grønlandshavet.
Språk:  eng
PublID: r96007300
StatKat: f
ProID:  p96000160

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Johannessen, T.
     UiB - Senter for miljø- og ressursstudier
Medforf: Jansen, E.
     UiB-MatNat: Geologisk institutt (fra 1994)
Medforf: Flatxy, A.
Medforf: Ravelo, A. C.
Tittel: The relationship between surface water masses, oceanographic fronts an
     d paleoclimatic proxies in surface sediments of the Greenland, Iceland
     Norwegian Seas.
Tidskr: NATO ASI series
Red:   Zahn, R.
Red:   Kaminski, M.
År:   1994
Utgiver: Springer Verlag, Heidelberg, Carbon Cycling in the glacial ocean.
Språk:  eng
PublID: r96007329
StatKat: f
ProID:  p96000160

10
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Myrseth, Bjørn
Tittel: Stort kamskjell - forretningsplaner for klekkeri og oppdrett.
Serie:  SMR-rapporter
År:   1994
Volum:  15
Side(r): 39 s.
Utgiver: Senter for miljø- og ressursstudier, UiB
Språk:  no
PublID: r96006553
StatKat: f

11
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geologisk institutt
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for miljø- og ressursstudier
Forf:  Svendsen, John Inge
     UiB, Senter for miljø- og ressursstudier
Medforf: Mangerud, Jan
     UiB, Geologisk institutt
Tittel: Holocene tsunami deposits in western Norway
Tidskr: Annales Geophysicae: 12
ISSN:  0992-7689
År:   1994
Konfer: European Geophysical Society XVII General Assambly
Sted:  Wiesbaden, 1993-05
Språk:  eng
PublID: r98024749
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->