Det historisk-filosofiske fakultet

Filosofisk institutt

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  de Cuzzani Solbakk, Paola
Tittel: "Genetic Technology and Medicine in the light of G. Canguilhem's
     Concept of the Normal"
Tidskr: Philosophy and medicine
År:   1994
Side(r): 20 s.
Utgiver: Kluwer, Dordrecht
Språk:  eng
PublID: r94008031
StatKat: f

2
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Jewell, Ralph
Tittel: "The Integrity at Work in the Bergen School of Meteorology"
Tidskr: The Life Cycles of Extratropical Cyclones Vol. 1
Red:   Grønås, Sigbjørn
Red:   Shapiro, Melvyn A.
År:   1994
Side(r): s. 32-37
Utgiver: Geophysical institute
UtgSted: University of Bergen, Norway
Konfer: Proceedings of an International Symposium, Geophysical inst.
Språk:  eng
PublID: r94007850
StatKat: f

3
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Jewell, Ralph
Tittel: "Vilhelm Bjerknes's Duty to Produce Something Clear and Real in
     Meteorological Science"
Tidskr: The Earth, the Heavens and the Carnegie Institution of
     Washington
Red:   Good, Gregory A.
År:   1994
Side(r): s. 37-46
Utgiver: American Geophysical Union
UtgSted: Washington, D.C.
Språk:  eng
PublID: r94007849
StatKat: f

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Johannessen, Kjell S.
Tittel: "Begrepet om praksis - senfilosofiens akse"
Tidskr: Å forske på praksis. Rapport fra lørdagsseminarene til
     teori/praksis gruppen
Red:   Bergsland, A.
Red:   Michelet, S.
År:   1994
Side(r): 15 s.
Utgiver: Kurs i forskeropplæring, Oslo
Språk:  nor
PublID: r94007981
StatKat: f

5
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Johannessen, Kjell S.
Tittel: "Bryson og kunsthistoriens grunnlagsdebatt"
Tidskr: Nordisk estetisk tidskrift
År:   1994
Volum:  nr. 10
Side(r): 14 s.
Språk:  nor
PublID: r94007979
StatKat: f

6
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Johannessen, Kjell S.
Tittel: Kunst, språk og estetisk praksis (gjenopptrykk)
År:   1994
Side(r): 61 s.
Utgiver: Institutionen for estetik, Uppsala Universitet
Språk:  nor
PublID: r94007980
StatKat: f

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Johannessen, Kjell S.
Tittel: "Metafor og vitenskap"
Tidskr: Fra estetikk til vitenskap - Fra vitenskap til estetikk
Red:   Meyer, Siri
År:   1994
Side(r): 18 s.
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r94007976
StatKat: f

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Johannessen, Kjell S.
Tittel: "Metaphor and Science"
Tidskr: Aesthetic Matters. Essays presented to Göran Sörbom on
     his 60th birthday.
Red:   Åhlberg, Lars-Olof
Red:   Zaine, Tommie
År:   1994
Utgiver: Uppsala
Språk:  eng
PublID: r95009005
StatKat: f

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Johannessen, Kjell S.
Tittel: "Om grunnlagsproblemer i teatervitenskapen"
Tidskr: Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer
Red:   Hov, Live
År:   1994
Side(r): 15 s.
Utgiver: Institutt for musikk og teater, UiO, Oslo
Språk:  nor
PublID: r94007975
StatKat: f

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Johannessen, Kjell S.
Tittel: "Philosophy, Art and Intransitive Understanding"
Tidskr: Wittgenstein and Norway
Red:   Johannessen, Kjell S.
Red:   Larsen, Rolf
Red:   Åmås, Knut Olav
År:   1994
Side(r): 30 s.
Utgiver: Solum forlag a/s, Oslo
Språk:  eng
PublID: r94007978
StatKat: f

11
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Johannessen, Kjell S.
Medforf: Larsen, Rolf
Medforf: Åmås, Knut Olav
     UiB - Filosofisk inst.
Tittel: Wittgenstein and Norway
År:   1994
Side(r): 322 s.
Utgiver: Solum forlag a/s, Oslo
Språk:  eng
PublID: r94007977
StatKat: f

12
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Nordenstam, Tore
Tittel: Artikkelsamling for kurset Foretaksetikk
Red:   Ims, Knut J.
Red:   Nordenstam, Tore
År:   1994
Side(r): 133 s.
Utgiver: Norges Handelshøgskole, Bergen
Språk:  nor
PublID: r94008030
StatKat: f

13
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Nordenstam, Tore
Tittel: Fra kunst til vitenskap (2. utg, 1. opplag)
År:   1994
Side(r): 248 s.
Utgiver: Sigma forlag, Bergen
Språk:  nor
PublID: r94007982
StatKat: f

14
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Nordenstam, Tore
Tittel: Från konst till vetenskap (andra, utvidgade upplagan)
År:   1994
Side(r): 288 s.
Utgiver: Carlssons Förlag, Stockholm
Språk:  swe
PublID: r94008029
StatKat: f

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Nordenstam, Tore
Tittel: "The sphere seems to float": Remarks on Arts and Ethics.
Tidskr: Aestethic matters
Red:   Åhberg, Lars-Olof
Red:   Zaine, Tommie
År:   1994
Side(r): 6 s.
Utgiver: Enheten för kulturstudier, Cultural Studies, Uppsala University
Språk:  eng
PublID: r95007844
StatKat: f

16
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Shijun, Tong
     UiB, Filosofisk institutt
Tittel: Dialectics of modernization : Habermas and the chinese discourse of
     modernization.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Emneord: kinesisk kultur, filosofi, politikk, Kina
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/503001/
Språk:  eng
PublID: r00017858
StatKat: a

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Tittel: "Ethical Gradualism -- beyond Anthropocentrism and Biocentrism"
Tidskr: The Notion of Sustainability and its Normative Implications
Red:   Skirbekk, Gunnar
År:   1994
Side(r): s. 79-126
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Språk:  eng
PublID: r94007888
StatKat: f

18
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     HiT, Institutt for informatikk og matematiske fag
Medforf: Gilje, Nils
     HiB, Fartøy- og marinteknikk
Medforf: Smit, H.
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for fysikk
Medforf: Selberg, Knut
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for veg- og jernbanebygging
Tittel: Filosofihistorie, bd.I (5.utg., 2.opplag)
Tidskr: NIK'96 : Norsk informatikkonferanse
Serie:  MarinLab
Red:   Krogdahl, Stein
Red:   Hoen, Hans Fredrik
Red:   Solberg, Birger
ISSN:  0148-0227
ISBN:  82-519-1381-0
ISBN:  82-456-0589-1
År:   1994
Org:   Notabene
Volum:  22
Hefte:  B1-1994
Side(r): 455 s.
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
UtgSted: Alta
Tilgang: lukket
Konfer: Norsk informatikkonferanse
Sted:  Meråker
Emneord: Urbanhydrologi ; Urban snøsmelting ; Nedbørmålinger ;
     Vannføringsmålinger
SamNor: Oversyn over dialekten i Meråker og sammenhengen med nabodialektane i
     dalføret, i Innherad og i Selbu-Tydalen.
Språk:  nor
PublID: r94007941
StatKat: f

19
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     HiT, Institutt for informatikk og matematiske fag
Medforf: Gilje, Nils
     HiB, Fartøy- og marinteknikk
Medforf: Smit, H.
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for fysikk
Medforf: Selberg, Knut
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for veg- og jernbanebygging
Tittel: Filosofishistorie, bd. II (5.utg. 2. opplag)
Tidskr: NIK'96 : Norsk informatikkonferanse
Serie:  MarinLab
Red:   Krogdahl, Stein
Red:   Hoen, Hans Fredrik
Red:   Solberg, Birger
ISSN:  0148-0227
ISBN:  82-519-1381-0
ISBN:  82-456-0589-1
År:   1994
Org:   Notabene
Volum:  22
Hefte:  B1-1994
Side(r): 384 s.
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
UtgSted: Alta
Tilgang: lukket
Konfer: Norsk informatikkonferanse
Sted:  Meråker
Emneord: Urbanhydrologi ; Urban snøsmelting ; Nedbørmålinger ;
     Vannføringsmålinger
SamNor: Oversyn over dialekten i Meråker og sammenhengen med nabodialektane i
     dalføret, i Innherad og i Selbu-Tydalen.
Språk:  nor
PublID: r94007942
StatKat: f

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Tittel: "Introduction"
Tidskr: The Notion of Sustainability and its Normative Implications
Red:   Skirbekk, Gunnar
År:   1994
Side(r): s. 1-6
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Språk:  eng
PublID: r94007887
StatKat: f

21
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Tittel: Nachlass, "Etterlagte Skrifter"
År:   1994
Volum:  3
Side(r): 34 s.
Utgiver: Senter for vitskapsteori
Språk:  nor
PublID: r94007890
StatKat: f

22
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Tittel: The Notion of Sustainability and its Normative Implications
Red:   Skirbekk, Gunnar
År:   1994
Side(r): 162 s.
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Språk:  eng
PublID: r94007886
StatKat: f

23
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Tittel: Tverrvitskapleg forsking i eit vitskapsteoretisk perspektiv
År:   1994
Volum:  2
Side(r): 6 s.
Utgiver: Senter for Vitskapsteori
Språk:  nor
PublID: r94007889
StatKat: f

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Snævarr, Stefán
Tittel: "Diktingens sannhet"
Tidskr: Norsk filosofisk tidsskrift
ISSN:  0029-1943
År:   1994
Volum:  juni
Språk:  nor
PublID: r94007891
StatKat: f

25
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Snævarr, Stefán
Tittel: "Hamingjan, lögmálið, si@efer@ei@e"
Tidskr: Skírnir
ISSN:  0256-8446
År:   1994
Volum:  høst
Språk:  ice
PublID: r94007892
StatKat: f

26
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Soleim, Kjell Roger
Tittel: Vitenskapssubjekt og seksuell differens
År:   1994
Side(r): 328 s.
Utgiver: Filosofisk institutt
Språk:  nor
PublID: r94007848
StatKat: f

27
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Songe-Møller, Vigdis
Tittel: "Sexual Metaphors in Early Greek Philosophy"
Tidskr: Gender: an Issue for Philosophy? Proceedings for the
     Second Nordic Symposion of Women in Philosophy
Red:   Bostad, I.
Red:   Svenneby, E.
År:   1994
Side(r): s. 101-120
UtgSted: Oslo, Norway
Konfer: The Second Nordic Symposion of Women in Philosophy
Språk:  eng
PublID: r94007851
StatKat: f

28
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Utaker, Arild
Tittel: "Nietzsche; Filologi og Retorikk"
Serie:  Kulturtekster
År:   1994
Volum:  4
Utgiver: Senter for Europeiske Kulturstudier, UiB
Språk:  nor
PublID: r94007852
StatKat: f

29
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Venneslan, Knut
Medforf: Ågotnes, Hans Jakob
Tittel: "Konsernfaglig samarbeid"
År:   1994
UtgSted: Helsinki
Konfer: Nordisk arbeidslivshistorisk konferanse, IV
Språk:  nor
PublID: r94007904
StatKat: f

30
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Venneslan, Knut
Medforf: Ågotnes, Hans Jakob
Tittel: "Konsernfaglig samarbeid over landegrensene"
Tidskr: Arbeidsliv i Norden
År:   1994
Volum:  1
Språk:  nor
PublID: r94007905
StatKat: f

31
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Filosofisk institutt
Forf:  Venneslan, Knut
Medforf: Ågotnes, Hans Jakob
Tittel: "Overnasjonalisering og medbestemmelse"
År:   1994
Utgiver: Nordisk Ministerråd, København
Språk:  nor
PublID: r94007903
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->