Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.
Forf:  Sudmann, E.
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Vik, H.
     UiB-Med: Institutt for klinisk biologi Radiologisk seksjon
Medforf: Rait, M.
Medforf: Todnem, K.
Medforf: Andersen, K.-J.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Medforf: Julshamn, K.
     UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi Fiskeridirektorat
Medforf: Flesland, Ø.
Medforf: Rungby, J.
Tittel: Systemic and local silver accumulation in a patient with total hip pro
     sthesis and silverimpregnated antibacterial bone cement.
Tidskr: Medical Progress Through Technology
År:   1994
Volum:  20
Side(r): 179-184
Språk:  eng
PublID: r95003600
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->