Det juridiske fakultet

Institutt for offentlig rett

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett
Forf:  Aall, Jørgen
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Diskrimineringsforbudet etter EØS-avtalens artikkel 4
Tidskr: Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/94
Red:   Stuevold Lassen/Aarbakke, Birger/Magnus
ISSN:  0040-7143
År:   1994
Hefte:  5
Side(r): 1011-1027
Utgiver: Scandinavian University press
Språk:  nor
PublID: r95007580
StatKat: f

2
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett
Forf:  Aall, Jørgen
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Noen straffeprosessuelle tvangsmidler og menneskerettighetene
Tidskr: Tidsskrift for Rettsvitenskap 4/94
Red:   Stuevold Lassen/Aarbakke, Birger/Magnus
ISSN:  0040-7143
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 584-660
Utgiver: Scandinavian university press
Språk:  nor
PublID: r95007582
StatKat: f

3
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett
Forf:  Aall, Jørgen
     UiB, Institutt for offentlig rett
Tittel: Rettergang og menneskerettigheter : den europeiske menneske-
     rettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/600003/
Språk:  nor
PublID: r00017893
StatKat: a

4
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett
Forf:  Husabø, Erling Johannes
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Ret til selvvalgt livsafslutning?
Tidskr: AKTIV DØDSHJELP- er der behov for nye regler?
Red:   Vestergaard, Jørn
ISBN:  87-89943-29-5
År:   1994-12-02
Side(r): 24-32
Utgiver: DET ETISKE RÅD
UtgSted: Christianborg
Konfer: Det etiske råds konference om aktiv dødshjelp
Språk:  dan
PublID: r95007584
StatKat: f

5
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett
Forf:  Husabø, Erling Johannes
Tittel: Retten til undergrunnen
Tidskr: Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/94
Red:   Stuevold Lassen/Aarbakke, Birger/Magnus
ISSN:  0040-7143
År:   1994
Hefte:  5
Side(r): 882-904
Utgiver: Scandinavian University press
Språk:  nno
PublID: r95007585
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->