Det juridiske fakultet

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Kan kommunalt selvstyre og rettsikkerhet forenes?
Tidskr: Lov og rett
ISSN:  0024-6980
År:   1994
Side(r): 67-92
Språk:  nor
PublID: r95004064
StatKat: f

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Medforf: Hove, Harald
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Medforf: Overå, Oddvar
Tittel: Kommunalrett (3. utg)
ISBN:  82-518-3150-4
År:   1994
Utgiver: Tano, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004063
StatKat: f

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Lov om endring i kommunal inndeling
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004066
StatKat: f

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Lov om kommuner og fylkeskommuner
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004068
StatKat: f

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Lov om universiteter og vitenskapelige høyskoler
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004067
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Låneopptak og garantistillelser under Kommuneloven av 1992
Tidskr: Kommunalbankens forum for informasjon og debatt
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): 15-18
Språk:  nor
PublID: r95004065
StatKat: f

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Eeg, Thomas
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Beløpsbegrenset pliktdelsarv
Tidskr: Tidsskrift for rettsvitenskap
ISSN:  0040-7143
År:   1994
Hefte:  3
Språk:  nor
PublID: r95004069
StatKat: f

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Efterstøl, Ellen Johanne
Tittel: Handelsagentenes sluttoppgjer - særleg om goodwillerstatning
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
År:   1994
Hefte:  48
Utgiver: UiB
Språk:  nno
PublID: r95005568
StatKat: f

9
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Discrimination and consequences for the position af aliens
År:   1994
UtgSted: Copenhagen
Konfer: Nordic Symposium of Human Rights. 10
Språk:  eng
PublID: r95004073
StatKat: f

10
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: International asylum as response to mass outflows of refugees
År:   1994
Utgiver: University of Bergen
Språk:  eng
PublID: r95004072
StatKat: f

11
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: The legal condition of refugees in Norway
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
ISSN:  0801-809x
År:   1994
Hefte:  45
Utgiver: University of Bergen
Språk:  eng
PublID: r95004071
StatKat: f

12
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Frihagen, Arvid
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Kompendier i EU/EØS-rett
År:   1994
Side(r): 2 b.
Utgiver: Forlaget A. Frihagen A/S
Språk:  nor
PublID: r95004075
StatKat: f

13
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Frihagen, Arvid
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Offentlighetsloven
År:   1994
Side(r): 2 b.
Utgiver: Forlaget A. Frihagen A/S
Språk:  nor
PublID: r95004074
StatKat: f

14
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
Tittel: Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et
     foretak overføres til livsarving. (Levert til bedømmelse for den
     juridiske doktorgrad 4.8.1993)
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/600001/
Språk:  nor
PublID: r95005574
StatKat: f

15
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Generasjosskifte. Juridiske spørsmål
ISBN:  82-90878-26-5
År:   1994
Side(r): 31 s.
Utgiver: Næringslivets forlag, Oslo
Emneord: arverett, kontraktsrett, selskapsrett, skatterett
Språk:  nor
PublID: r95006034
StatKat: f

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av se
     lskapets økonomiske stilling
Tidskr: Juristkontakt
ISSN:  0332-7590
År:   1994
Hefte:  3 (apri
Språk:  nor
PublID: r95004078
StatKat: f

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av se
     lskapets økonomiske stilling
Tidskr: Juristkontakt
ISSN:  0332-7590
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): 2-9
Emneord: erstatningsrett
Språk:  nor
PublID: r95006035
StatKat: f

18
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Succession in Family Business in Norway. An Overview of some legal pro
     blems
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
År:   1994
Hefte:  51
Side(r): 40 s.
Utgiver: UiB
Emneord: arverett, kontraktsrett, selskapsrett, skatterett
Språk:  eng
PublID: r95006042
StatKat: f

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Henriksen, Arne
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Kommentar til mønsterbesvarelse "Kravet om god tro som vilkår for ekst
     inksjon"
Tidskr: Injuria
ISSN:  0802-0051
År:   1994
Hefte:  3
Språk:  nor
PublID: r95004079
StatKat: f

20
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Hjartåker, Bodil Katrine
Tittel: A balance of interests in the Regime of Accidental Vessel Pollution
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
År:   1994
Hefte:  46
Utgiver: UiB
Språk:  eng
PublID: r95005566
StatKat: f

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Folketrygdlovens kap. 5a, 5b og 8
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004085
StatKat: f

22
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Husabø, Erling Johannes
Tittel: Anke i straffesaker etter to-instansordninga
Tidskr: LOV OG RETT Særtrykk
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1994
Side(r): 515-530
Utgiver: UNIVERSITETSFORLAGET
Språk:  nno
PublID: r96000182
StatKat: f

23
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Husabø, Erling Johannes
     UiB, Det juridiske fakultet
Tittel: Rett til sjølvvalt livsavslutning?
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Emneord: dødshjelp, eutanasi, selvmord, død, selvvalgt, strafferett, norge
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/600002/
Språk:  nno
PublID: r00017952
StatKat: a

24
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Husabø, Erling Johannes
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Rett til sjølvvalt livsavslutning?
ISBN:  82-417-0333-3
År:   1994
Side(r): 640 s.
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
SamNor: Rev. avhandling (dr.jur)
Språk:  nno
PublID: r95004076
StatKat: f

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Jacobsen, Kirsti Lothe
Tittel: Juridiske fakultetsbiografi. Systematisk og alfabetisk bibliografi
     over publikasjoner utgitt ved Det juridiske fakultet
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
År:   1994
Hefte:  47
Utgiver: UiB
Språk:  nor
PublID: r95005567
StatKat: f

26
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Kallmayer, Axel
Medforf: Øygaren, Gislaug
Tittel: The freedom to provide services under EC-law and the general
     agreement on trade in services. A comparative analysis
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
År:   1994
Hefte:  50
Utgiver: UiB
Språk:  nor
PublID: r95005570
StatKat: f

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Konow, Berte-Elen R.
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Konvensjon om forelding i internasjonale kjøpsforhold
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004089
StatKat: f

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Konow, Berte-Elen R.
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Konvensjon om internasjonale løsørekjøp
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004090
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Konow, Berte-Elen R.
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om mellomfolkelegprivatrettslege reglar for lausøyrekjøp
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004088
StatKat: f

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Konow, Berte-Elen R.
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Sjekkloven
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004087
StatKat: f

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Konow, Berte-Elen R.
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Vekselloven
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004086
StatKat: f

32
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Mortifikasjonsloven
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004092
StatKat: f

33
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lenth, Guri
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Boikottloven
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004098
StatKat: f

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lenth, Guri
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Konkurranseloven
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004093
StatKat: f

35
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lenth, Guri
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. t
     il utenlandske myndigheter
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004100
StatKat: f

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lenth, Guri
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om prisregler for jern og stål
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004099
StatKat: f

37
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lenth, Guri
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004101
StatKat: f

38
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lenth, Guri
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Markedsføringsloven §1 og §§6-9
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004097
StatKat: f

39
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lenth, Guri
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Pristiltaksloven
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004094
StatKat: f

40
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matningsdal, Magnus
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Straffeloven
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004104
StatKat: f

41
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matningsdal, Magnus
     UiB-Jur: Institutt for offentlig rett
Tittel: Straffelovens ikrafttredelseslov
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004105
StatKat: f

42
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo P.
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Bokanmeldelse av Gudmund Knudsen - Selskapsloven
Tidskr: Lov og rett
ISSN:  0024-6980
År:   1994
Side(r): s. 634
Språk:  nor
PublID: r95004141
StatKat: f

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Aksjelovens kap. 12-19
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004102
StatKat: f

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Avhendingslova
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004106
StatKat: f

45
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Forpaktingslova
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004107
StatKat: f

46
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Grannelova
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004109
StatKat: f

47
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Innførselsforbudsloven 1934
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004122
StatKat: f

48
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om grannegjerde
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004108
StatKat: f

49
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om hendelege eigedomshøve
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004111
StatKat: f

50
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om hittegods
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004112
StatKat: f

51
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om industrielt hj. arb.
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004113
StatKat: f

52
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om mellombels innførselsforbud
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004115
StatKat: f

53
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om mellombels utførselsforbud
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004116
StatKat: f

54
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om petoleumsforekomster under land
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95004117
StatKat: f

55
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om undersjøiske naturforekomster
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004126
StatKat: f

56
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om utførsel av rev
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004125
StatKat: f

57
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Meieriselskapslova
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004123
StatKat: f

58
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Petroleumsloven
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004119
StatKat: f

59
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Sameigelova
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004120
StatKat: f

60
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Åpningstidslova
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004121
StatKat: f

61
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nyberg, Jwssica
Tittel: Makars samäganderätt till bostad och bohag
Serie:  Det juridiske fahultets skriftserie
År:   1994
Hefte:  44
Utgiver: UiB
Språk:  swe
PublID: r95005565
StatKat: f

62
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Bilansvarslova
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004136
StatKat: f

63
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om ansvar for skade på bufe ved hund m.v.
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004132
StatKat: f

64
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om atomenergivirksomhet
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004128
StatKat: f

65
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om jernbaneansvar for reisende
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004131
StatKat: f

66
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om skadeserstatning
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004127
StatKat: f

67
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om tilvirking og omsetning av potetmjøl
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004135
StatKat: f

68
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om ustemplet kjøtt og skinn av tamrein
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004134
StatKat: f

69
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Lov om yrkesskadeforsikring
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004130
StatKat: f

70
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Produktansvarslova
Tidskr: KARNOV Norsk kommentert lovsamling
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-00-4
År:   1994
Utgiver: Karnov, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95004137
StatKat: f

71
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygård, Nils
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Medforf: Holgersen, Gudrun
     UiB-Jur: Institutt for privatrett
Tittel: Trygderett. Lovforståelse - analysemetode og begrep
ISBN:  82-419-0155-0
År:   1994
Side(r): 276 s.
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  nor
PublID: r95004084
StatKat: f

72
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Rasmussen, Ørnulf
     UiB, Det juridiske fakultet
Tittel: Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Emneord: helserett, pasientrett, kommunikasjon, taushetsplikt, helsevesenet,
     Norge
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/600004/
Språk:  nor
PublID: r00017956
StatKat: a

73
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Riise, Elin
Medforf: Øygaren, Gislaug
Tittel: Asylsøkere og beskyttelsesbehov
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
År:   1994
Hefte:  49
Utgiver: UiB
Språk:  nor
PublID: r95005569
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->