Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for vitskapsteori

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Tittel: The Notion of Sustainability and its Normative Implications
Red:   Skirbekk, Gunnar
ISBN:  82-00-03957-9
År:   1994
Side(r): 162 s.
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  eng
PublID: r95007142
StatKat: f

2
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Buhl-Mortensen, L.
Tittel: Are fjord-basins habitat islands?
Serie:  Dr.scient thesis
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r96003502
StatKat: f

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Medforf: Gjengedal, Eva
Tittel: A Theoretical Foundation for Nursing as a Science
Tidskr: Interpretive Phenomenology. Embodiment, Caring, and Ethics
     in Health and Illness
Red:   Benner, Patricia
ISBN:  0-8037-5723-8
År:   1994
Side(r): s. 3-25
Utgiver: Sage Publications, Thousand Oaks
Språk:  eng
PublID: r95007125
StatKat: f

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Anmeldelse av Håkon With Andersen og Knut Holtan Sørensen: Frankenstei
     ns dilemma. En bok om teknologi, miljø og verdier
Tidskr: Historisk tidskrift
ISSN:  0345-469x
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 130-136
Språk:  nor
PublID: r95007127
StatKat: f

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Bevisbyrde og vitenskapelig rasjonalitet
År:   1994-10-06
UtgSted: Oslo
Konfer: Symposiet Seksuelle overgrep mot barn, rettsikkerhet og rasjona
     litet
Språk:  nor
PublID: r95007136
StatKat: f

6
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Deltaker i panel om "Etiske problemer knyttet til bruk av dyr i underv
     isning og forskning
År:   1994-09-01
UtgSted: Mat.nat.fakultetet, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95007137
StatKat: f

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Etikk for en ny tid?
År:   1994-10-25
UtgSted: Studentersamfunnet i Bergen
Konfer: Upop-forelesning
Språk:  nor
PublID: r95007134
StatKat: f

8
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Fra Platon til Aristoteles. Nyere tendenser i moderne naturvitenskap (
     Åpningsforedrag)
Tidskr: Landskonferanse om fysikkundervisning 1994
År:   1994-08-09
Utgiver: Norsk Fysisk Selskap/Norsk Fysikkråd
UtgSted: Hafjell
Konfer: Norsk Fysisk Selskap/Norsk Fysikkråds Landskonferanse om fysikk
     undervisning
Språk:  nor
PublID: r95007128
StatKat: f

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Hva er holisme?
År:   1994-04-13
UtgSted: Bergen
Konfer: Foredrag på Havforskningsinstituttet
Språk:  nor
PublID: r95007139
StatKat: f

10
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Kaosteori: Grunnlaget for et nytt paradigme?
År:   1994-04-06
UtgSted: Nansenskolen, Lillehammer
Konfer: Vitenskapen, kunsten og fornuften- mennesket som natur og kultu
     rvesen. Seminar på Nansenskolen
Språk:  nor
PublID: r95007141
StatKat: f

11
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Konkret pessimisme. Intervju
Tidskr: Nemesis
År:   1994
Hefte:  10
Side(r): s. 18-23
Språk:  nor
PublID: r95007129
StatKat: f

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Naturvitenskap og etikk
År:   1994-11-04
UtgSted: Høgskolesenteret i Stavanger
Konfer: Gjesteforelesning
Språk:  nor
PublID: r95007135
StatKat: f

13
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Teknopolis
År:   1994-04-06
UtgSted: Nansenskolen, Lillehammer
Konfer: Vitenskapen, kunsten og fornuften- mennesket som natur og kultu
     rvesen. Seminar på Nansenskolen
Språk:  nor
PublID: r95007140
StatKat: f

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
Tittel: Vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige villfarelser. Om bruk og misb
     ruk av modeller
År:   1994-06-03
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Foredrag i serien Naturvitenskap og filosofi
Språk:  nor
PublID: r95007138
StatKat: f

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Gilje, Nils
Tittel: Hans Nielsen Hauge og kapitalismens ånd
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): 26 s.
Utgiver: LOS-senteret, Bergen
Språk:  nor
PublID: r95007130
StatKat: f

16
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Gilje, Nils
Medforf: Grimen, Harald
Tittel: Samhällsvitenskapernas förutsettningar. (översättning: Sten
     Andersson)
ISBN:  91 86320 81 5
År:   1994
Side(r): 320 s.
Utgiver: Stockholm : Daidalos
Språk:  swe
PublID: r94006757
StatKat: f

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Grimen, Harald
Tittel: Causally inefficient knowledge and functional explanation
Tidskr: Social science information
ISSN:  0539-0184
År:   1994
Volum:  33
Hefte:  1
Språk:  eng
PublID: r95007131
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Grimen, Harald
Tittel: Fornuftig usemje og epistemisk resignasjon
Tidskr: Den politiske orden
Red:   Eriksen, Erik Oddvar
År:   1994
Utgiver: Tano, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95007133
StatKat: f

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Grimen, Harald
Tittel: Politisk stabilitet og "the burdens of judgement"
Tidskr: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
ISSN:  0801-1745
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95007132
StatKat: f

20
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Kristoffersen, Jon Bent
Medforf: Buhl-Mortensen, Lene
Medforf: Larsen, Kristin Miskov
Tittel: Marin Bløtbunn - verdens største habitat. Historikk og nyere viten
Tidskr: Naturen
ISSN:  0028-0887
År:   1994
Hefte:  5
Språk:  nor
PublID: r95007147
StatKat: f

21
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gaute
Tittel: Bioteknologinemda.
Serie:  Arbeidsnotat - Working Paper
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-002-2
År:   1994
Hefte:  1
Utgiver: Bergen : SVT
Språk:  nor
PublID: r94006966
StatKat: f

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Medforf: Ruse, Michael
Medforf: Randers, Jørgen
Medforf: Sloep, Peter B.
Medforf: Shrader-Frechette, Kristin
Medforf: Anagnostopoulos, Georgios
Tittel: Ethical Gradualism - beyond Anthropocentrism and Biocentrism?
Tidskr: The Notion of Sustainability and its Normative Implications
Red:   Skirbekk, Gunnar
ISBN:  82-00-03957-9
År:   1994
Side(r): s. 79-126
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Språk:  eng
PublID: r95007144
StatKat: f

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Medforf: Ruse, Michael
Medforf: Randers, Jørgen
Medforf: Sloep, Peter B.
Medforf: Shrader-Frechette, Kristin
Medforf: Anagnostopoulos, Georgios
Tittel: Introduction
Tidskr: The Notion of Sustainability and its Normative Implications
Red:   Skirbekk, Gunnar
ISBN:  82-00-03957-9
År:   1994
Side(r): s. 1-5
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Språk:  eng
PublID: r95007143
StatKat: f

24
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Tittel: Nachlass: "etterlagte skrifter"
Serie:  SVT arbeidsnotat
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-004-9
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): 34 s.
Utgiver: Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen
Emneord: Det vondes problem, Helgel, Aufheben, the Law of Contradiction, Heide
     ggers sanningslære
SamNor: Innhold: s. 4-8: Det vondes problem. Ein refleksjon (1960) s. 9-15: S
     ome Notes on Hegel's "Aufheben" of the Law of Contradiction (1996). s
     . 16-34: Heideggers sanningslære i norsk debatt (1970)
Språk:  nno
PublID: r95007146
StatKat: f

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Tittel: Tverrfaglig forskning i et vitskapsteoretisk perspektiv
Serie:  SVT arbeidsnotat
ISSN:  0804-2519
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): 6 s.
Utgiver: Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen
Språk:  nno
PublID: r95007145
StatKat: f

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
Tittel: Wittgensteinian Influence on Norwegian Philosophy
Tidskr: Wittgenstein and Norway
Red:   Johannessen, Kjell S.
Red:   Larsen, Rolf
Red:   Almås, Knut Olav
ISBN:  82-560-0936-5
År:   1994
Side(r): 181-196
Utgiver: Solum forlag, Oslo
Språk:  eng
PublID: r95007154
StatKat: f

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Storebø, Oddvar
Tittel: Moralsk handling og etisk erfaring
År:   1994
UtgSted: Bergen
Konfer: Forskningsseminar ved Filosofisk institutt, UiB
Språk:  nor
PublID: r95007124
StatKat: f

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Strand, Roger
Medforf: Bøe, Roald
Medforf: Flatmark, Torgeir
Tittel: The choice of resuspension medium for isolated rat liver nuclei: Effec
     ts on nuclear morphology and in vitro transcription
Tidskr: Molecular and cellular biochemistry
ISSN:  0300-8177
År:   1994
Volum:  139
Side(r): s. 149-157
Språk:  eng
PublID: r95007149
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->