Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for europeiske kulturstudier

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Andersen, Øivind
Medforf: Brandt, Per Aage
Medforf: Hauge, Hans
Medforf: Kittang, Atle
     UiB-HF: Litteraturvitenskapelig institutt
Medforf: Larsen, Peter
     UiB-HF: Institutt for massekommunikasjon Humanvit. seksjon
Medforf: Linneberg, Arild
     UiB-HF: Litteraturvitenskapelig institutt
Medforf: Norris, Christopher
Medforf: Utaker, Arild
     UiB-HF: Filosofisk institutt
Tittel: Den retoriske vending?
Serie:  Kulturtekster
Red:   Meyer, Siri
Red:   Ågotnes, Knut
ISSN:  0804-2810
ISBN:  82-91320-03-9
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 239 s.
Utgiver: Senter for europeiske kulturstudier, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95007633
StatKat: f

2
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: Anm. av P. Meulengracht Sørensen, Fortelling og ære
Tidskr: Historisk tidskrift
ISSN:  0345-469x
År:   1994
Side(r): s. 539-545
Språk:  nor
PublID: r95007622
StatKat: f

3
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: Fantes det en norsk nasjonal identitet i middelalderen?
Tidskr: Nasjonal identitet og nasjonalisme. HIFO-seminaret i Farsun
     d. Del II
Red:   Ohman-Nielsen, May-Britt
År:   1994
Side(r): s. 6-21
Utgiver: Oslo
UtgSted: Farsund
Konfer: HIFO-seminaret
Språk:  nor
PublID: r95007631
StatKat: f

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: Introduction
Tidskr: Culture & history
Red:   Harbsmeier, Michael
Red:   Larsen, Mogens Trolle
Red:   Østergaard, Uffe
Red:   Bagge, Sverre
ISSN:  0902-7521
ISBN:  82-00-37654-0
År:   1994
Volum:  13
Side(r): s. 5-10
Språk:  eng
PublID: r95007624
StatKat: f

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: Kingship and Individuality in Medieval Historiography
Tidskr: Culture & history
Red:   Harbsmeier, Michael
Red:   Larsen, Mogens Trolle
Red:   Østergaard, Uffe
Red:   Bagge, Sverre
ISSN:  0902-7521
ISBN:  82-00-37654-0
År:   1994
Volum:  13
Side(r): s. 25-41
Språk:  eng
PublID: r95007625
StatKat: f

6
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: Nature and Society
Tidskr: Arkiv för nordisk filologi: The King's Mirror
ISSN:  0066-7668
År:   1994
Volum:  109
Side(r): s. 5-42
Språk:  eng
PublID: r95007627
StatKat: f

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: Samfunnsbeskrivelsen i Heimskringla. Svar til Birgit Sawyer
Tidskr: Historisk tidsskrift
ISSN:  0018-263x
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 205-215
Språk:  nor
PublID: r95007620
StatKat: f

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: Snorres bilde av det tidlige norske kongedømmet
Tidskr: Myte og ritual i det førkristne Norden
Red:   Schjødt, Jens Peter
ISBN:  87-7838-053-7
År:   1994
Side(r): s. 9-22
Utgiver: Odense universitetsforlag
Språk:  nor
PublID: r95007629
StatKat: f

9
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Bagge, Sverre
Tittel: The Autobiography of Abelard and Medieval Individualism
Tidskr: Arbor Mundi
År:   1994
Utgiver: Moskva
Språk:  eng
PublID: r95007617
StatKat: f

10
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
Tittel: Menneske eller maske? Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ.
     (Tilknyttet prosjektet: Individet i den europeiske kulturtradisjonen)
Serie:  dr.art.
År:   1994
Side(r): 197 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen, Kunsthistorisk institutt
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: Subjektets død, Individ, Kunsthistoriens historie, Kunstteori,
     Postmodernisme
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/520001/
Språk:  nor
PublID: r94000213
StatKat: f
ProID:  p94000008


<- forrigeinnholdneste ->