Det historisk-filosofiske fakultet

Romansk institutt, Seksjon for italiensk

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for italiensk
Forf:  Blücher, Kolbjørn
Tittel: Innføring av modulsystemet innen språkfag ved UiB
Tidskr: Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer
År:   1994
Side(r): 28-28
Utgiver: Nesbyen
UtgSted: Nesbyen
Konfer: Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer
Emneord: modulsystemet innen språkfag
PublID: r95007361
StatKat: f

2
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for italiensk
Forf:  Blücher, Kolbjørn
Tittel: ERASMUS: erfaringer innen språkfag ved UiB
Tidskr: Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer.
     Rapport
År:   1994
Side(r): 5-14
Utgiver: Nesbyen
UtgSted: Nesbyen
Konfer: Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer
Emneord: ERASMUS,studentutveksling
Språk:  nor
PublID: r95007360
StatKat: f

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for italiensk
Forf:  Sanne, Signe Marie
     UiB-HF: Romansk institutt Seksjon for italiensk
Tittel: A tool for repurposing videodiscs for language learning
Tidskr: Computer Assisted Language Learning
ISSN:  0958-8221
År:   1994
Utgiver: Swets & Zeitlinger Publishers, Lisse
Språk:  eng
PublID: r97005284
StatKat: f

4
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for italiensk
Forf:  Sanne, Signe Marie
     UiB-HF: Romansk institutt Seksjon for italiensk
Tittel: Interactive video in language and culture
Tidskr: Computer-Assisted Language Learning: Proceedings Twente Wo
     rkshop on Language Technology 7.
År:   1994
UtgSted: Enschede, Nederland
Konfer: Workshop on Language Technology 7.
Språk:  eng
PublID: r97005287
StatKat: f

5
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for italiensk
Forf:  Sanne, Signe Marie
     UiB-HF: Romansk institutt Seksjon for italiensk
Tittel: Repurposing videodiscs for language learning
Tidskr: Applications and implications of current LSP research
Red:   Brekke, M.
Red:   Andersen, Ø.
Red:   Dahl, T.
Red:   Myking, J.
År:   1994
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen
Språk:  eng
PublID: r97005286
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->