Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Tittel: Bergen and the German Hansa
Red:   Øye, Ingvild
ISBN:  82-90289-52-9
År:   1994
Side(r): 86 s.
Utgiver: Bryggens Museum, Bergen
Språk:  eng
PublID: r95005750
StatKat: f

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Tittel: By og land i middelalderen
Serie:  Onsdagskvelder i Bryggens museum
Red:   Øye, Ingvild
ISSN:  0804-3280
År:   1994
Hefte:  b IX
Utgiver: Bryggens museum, Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/fd/1996/f/004001/
Språk:  nor
PublID: r95005826
StatKat: f

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Barndon, Randi
Tittel: Menneskers bruk av Hamnsundhelleren
Tidskr: I balansepunktet. Sunnmøres eldste historie ca. 800-1660
Red:   Larsen, S. U.
Red:   Sulebust, J.
ISBN:  82-91450-00-5
År:   1994
Side(r): 473-476
Utgiver: Sunnmørspostens forlag
Språk:  nor
PublID: r95005590
StatKat: f

4
PublKat: A24 (Kapittel i annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Bergsvik, Knut Andreas
     UiB, Arkeologisk institutt
Tittel: Lokaliseriingsanalyse av stein- og bronsealderbosetningen på Kollsnes
     i Øygarden, Hordaland
Tidskr: Arkeologiske Rapporter fra Arkeologisk institutt,
     Universitetet i Bergen
Red:   Nærøy, Arne Johan
År:   1994
Side(r): 239 - 262
Utgiver: Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r00016916
StatKat: a

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Bergsvik, Knut Andreas
Tittel: Lokaliseringsanalyse på Kollsnes i Øygarden, Hordaland
Serie:  Arkeologiske rapporter, Historisk Museum, Univ. i Bergen
ISSN:  0800-059x
År:   1994
Volum:  19
Side(r): s. 239-262
Utgiver: UiB-HF: Arkeologisk institutt
Språk:  nor
PublID: r95005600
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Dommasnes, Liv Helga
Tittel: Arkeologisk kvinneforskning i går, i dag og i nær framtid - hva kan vi
     oppnå
Tidskr: K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge
ISSN:  0800-868x
År:   1994
Hefte:  16
Side(r): s. 1-22
Utgiver: Tromsø
Språk:  nor
PublID: r95005679
StatKat: f

7
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Dommasnes, Liv Helga
Tittel: Hva ønsker vi å vite om middelalderens samfunn? Kjønnsroller, genderve
     rdier og forandringer
Tidskr: Meta
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): 22-34
Utgiver: Lund
Språk:  nor
PublID: r95005680
StatKat: f

8
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Dommasnes, Liv Helga
Tittel: Tradisjon og endring belyst gjennom forhistorisk materiell kultur- en
     skisse
Tidskr: Ritualer og myter - artikler fra Sandbjerg symposiet
År:   1994
Side(r): s. 25-40
UtgSted: Århus
Konfer: Sandbjerg symposiet
Språk:  nor
PublID: r95005681
StatKat: f

9
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Fasteland, Arthur
Tittel: Kva fortel spora?
Tidskr: Sti og varde
ISSN:  0049-2248
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 8-11
Språk:  nno
PublID: r95005682
StatKat: f

10
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Geber, Øystein
Tittel: Plyndring og handel
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 20-27
Språk:  nor
PublID: r95005683
StatKat: f

11
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Håland, Randi
Tittel: Roger Cribb: Nomads in Archaeology. New Studies in Archaeology. Cambri
     dge University Press, 1991; Øystein Sacal LaBianca: Hesban 1 Sedentari
     zation and Nomadization, Andrews University Press, 1990 (Bokmelding)
Tidskr: Norwegian archaeological review
ISSN:  0029-3652
År:   1994
Volum:  27
Hefte:  1
Utgiver: Oslo
Språk:  eng
PublID: r95005684
StatKat: f

12
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
Tittel: Anders Nummedal og Bergens Museum
Tidskr: Pridlao
År:   1994
Side(r): s. 39-44
Utgiver: Vik Lokalhistoriske Arkiv, Vik i Sogn
Språk:  nor
PublID: r95005687
StatKat: f

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
Tittel: Aurland in prehistoric times
Tidskr: Among the fjords and mountains. A summary of Aurland's hist
     ory
Red:   Ohnstad, Å.
ISBN:  82-90451-50-4
År:   1994
Side(r): s. 9-17
Utgiver: Aurland Historical Association, Aurland
Språk:  eng
PublID: r95005688
StatKat: f

14
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
Tittel: Fangstfolk og bønder i fjellet. Bidrag til Hardangerviddas førhistorie
     8500-2500 år før nåtid
ISBN:  82-7181-118-5
År:   1994
Utgiver: Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005686
StatKat: f

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
Tittel: Fangstfolk og bønder i fjellet. Bidrag til Hardangerviddas førhistorie
     8500-2500 år før nåtid.
Serie:  Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Ny Serie
ISBN:  82-7181-118-5
År:   1994
Volum:  17
Utgiver: Oslo
Språk:  nor
PublID: r95007289
StatKat: f

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
Tittel: Forminnevern i kommunane
Serie:  FOK-programmets skriftserie, Program for kulturminneforskning
ISBN:  82-12-00264-0
År:   1994
Hefte:  15
Side(r): 74 s.
Utgiver: Norges Forskningsråd
Språk:  nno
PublID: r95005689
StatKat: f

17
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
Medforf: Warren, Elisabeth
Tittel: Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo, Arkeologiske forundersøkelser
År:   1994
Side(r): 47 s.
Språk:  nno
PublID: r95005690
StatKat: f

18
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Johnson, Trine
Tittel: Nye redskaper - nye ideer?
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 5-9
Språk:  nor
PublID: r95005691
StatKat: f

19
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Kaland, Sigrid
Tittel: Kriterier for utvikling av vikingprosjekter med spesiell vekt på kultu
     rfaglige og markedsmessige vurderinger
År:   1994
Utgiver: Norsk Kulturråd, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005692
StatKat: f

20
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Kristoffersen, Siv
Tittel: Migration Period female burials in Bergen Museum
Serie:  Utstillingskatalog, Bergen Museum
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95005693
StatKat: f

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Larsen, Arne J.
Tittel: Audun Hugleiksson og "borga" på Hegranes i Jølster
Tidskr: Viking
ISSN:  0332-608x
År:   1994
Side(r): 87-106
Språk:  nor
PublID: r95005694
StatKat: f

22
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Larsen, Arne J.
Tittel: Et statusbygg på Giske
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): 11-16
Språk:  nor
PublID: r95005695
StatKat: f

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Larsen, Arne J.
Medforf: Reimers, Egill
Tittel: Har man funnet hovedsetet til Giskeætta? De nyoppdagede middelaldermur
     ene på Giske
Tidskr: I balansepunktet. Sunnmøres eldste historie ca. 800-1660
Red:   Larsen, S. U.
Red:   Sulebust, J.
ISBN:  82-91450-00-5
År:   1994
Side(r): s. 281-291
Utgiver: Sunnmørspostens forlag
Språk:  nor
PublID: r95005696
StatKat: f

24
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Mandt, Gro
Medforf: Riisøen, Kirsti
Tittel: Bergkunstkonservering - prosjekt 1994
Serie:  Rapport Riksantikvaren
År:   1994
Utgiver: UiB-HF: Arkeologisk institutt
Språk:  nor
PublID: r95005744
StatKat: f

25
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Mandt, Gro
Tittel: Europeiske impulser i Sunnmøres eldste bronsealder
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 9-15
Språk:  nor
PublID: r95005699
StatKat: f

26
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Mandt, Gro
Tittel: Kvinneliv i fortida
Tidskr: Nytt om kvinneforskning
ISSN:  0333-0265
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): s. 58-60
Språk:  nor
PublID: r95005700
StatKat: f

27
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Mandt, Gro
Tittel: Trenger vi feministisk museumskritikk?
Tidskr: NK tema, Jämställdhet
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 75-82
Språk:  nor
PublID: r95005697
StatKat: f

28
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Mandt, Gro
Tittel: Trenger vi feministisk museumskritikk?
Tidskr: Nytt om kvinneforskning
ISSN:  0333-0265
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 11-20
Språk:  nor
PublID: r95005698
StatKat: f

29
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Nærøy, Arne Johan
Tittel: Troll-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser på Kollsnes, Øygarden K.
     Hordaland
Serie:  Arkeologiske rapporter
År:   1994
Hefte:  19
Side(r): 218 s.
Utgiver: UiB-HF: Arkeologisk institutt
Språk:  nor
PublID: r95005745
StatKat: f

30
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Peacock, Elizabeth E.
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Archaeological Textiles Newsletter
Tidskr: Archaeological Textiles Newsletter
Red:   Peacock, Elizabeth E.
ISSN:  0169-7331
År:   1994
Volum:  1994
Hefte:  18-19
Utgiver: VM / NTNU
Emneord: archaeological textiles
Språk:  eng
PublID: r98027105
StatKat: f

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Prescott, Christopher
Tittel: Paradigm lost, paradigm gained? 150 years of Norwegian Bronze Age rese
     arch
Tidskr: Norwegian archaeological review
Red:   Engelstad, E.
ISSN:  0029-3652
År:   1994
Volum:  27
Hefte:  2
Side(r): 87-109
Utgiver: Scandinavian Univeristy Press
Emneord: forskningshistorie, paradigme, Norge, bronsealder
SamNor: Bronze Age finds in Norway have recurringly generated discussion thro
     ughout 150 years of Norwegian archaeology. This article outlines the
     history of attitudes towards the Bronze Age in Norway, and attempts t
     o identify paradigmatic features. In general, the same basic analytic
     concepts have been employed since Christie's and Worsaae's days unti
     l the present. This is somewhat surprising, especially in light of ge
     neral archaeological post-War research efforts in Norway and internat
     ional developments in theory and method. The article tries to e xamin
     e some of the contemporary social mechanisms that have hampered rejuv
     enation of Bronze Age research, and outline basic positions the autho
     r belives to be valuable
Språk:  eng
PublID: r95005748
StatKat: f

32
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Reimers, Egill
Tittel: Hva funnene forteller
Serie:  Utstillingskatalog, Bryggens Museum
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005746
StatKat: f

33
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Solberg, Bergljot
Tittel: En "hårflette" fra Kvinesdal
Tidskr: Kvinesdals Historielags årsskrift
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005828
StatKat: f

34
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Solberg, Bergljot
Tittel: Exchange and the Role of Import to Western Norway in the Late Neolithi
     c and Early Bronze Age
Tidskr: Norwegian archaeological review
ISSN:  0029-3652
År:   1994
Volum:  27
Hefte:  2
Side(r): 111-126
Språk:  eng
PublID: r95005747
StatKat: f

35
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Solberg, Bergljot
Tittel: Våpenfunnene fra yngre jernalder - avspeiler de urolige tider eller ra
     ngposisjoner i samfunnet?
Tidskr: Spor - fortidsnytt fra midt-Norge
ISSN:  0801-5376
År:   1994
Volum:  18
Hefte:  2
Side(r): s. 16-20
Språk:  nor
PublID: r95005829
StatKat: f

36
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Warren, Elisabeth
Tittel: Årsrapport Trekantsambandet 1993
År:   1994
Utgiver: UiB-HF: Arkeologisk institutt
Språk:  nor
PublID: r95005830
StatKat: f

37
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Øye, Ingvild
Tittel: Bryggen i Bergen
Tidskr: Fire norske kulturskatter
Red:   Arild, Molstad
ISBN:  82-7172-008-2
År:   1994
Side(r): s. 8-11
Utgiver: Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO
Språk:  nor
PublID: r95005751
StatKat: f

38
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Øye, Ingvild
Tittel: Kaupangen i Sogn - arkeologiske utfordringer
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005752
StatKat: f

39
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Øye, Ingvild
Tittel: Museumsforskning i nettverk - problemer og utfordringer
Tidskr: Tromura
ISSN:  0332-6543
År:   1994
Utgiver: Tromsø
Språk:  nor
PublID: r95005827
StatKat: f

40
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Øye, Ingvild
Tittel: Sunnmørsjordbruket i middelalderen. Stillstand eller utvikling
Tidskr: I balansepunktet. Sunnmøres eldste historie ca. 800-1660
Red:   Larsen, S. U.
Red:   Sulebust, J.
ISBN:  82-91450-00-5
År:   1994
Side(r): s. 133-147
Utgiver: Sunnmørspostens forlag, Ålesund
Språk:  nor
PublID: r95005831
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->