Det historisk-filosofiske fakultet

Nordisk institutt

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Tittel: Applications and Implications of Current LSP Research
Red:   Myking, Johan
Red:   Brekke, Magnar
Red:   Andersen, Øivin
Red:   Dahl, Trine
År:   1994
Volum:  I/II
Side(r): 969 s.
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen
Språk:  eng
PublID: r95005460
StatKat: f

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Tittel: Dørene åpnes. Antologi 1 og 2, Aktivitetsbok 1a og 1b + datadiskett
     ISBN 82-11-00243-4 (1), 82-11-00246-9 (2), 82-11-00244-2 (1a),
     82-11-00245-0 (1b)
Red:   Andersen, Reidun Oanæs
Red:   Borgen, E.
Red:   Kleiveland, E.
Red:   Manne, G.
Red:   Aabrek, B.
ISBN:  82-11-00243-4
År:   1994
Side(r): 246, 253, 175, 1
Utgiver: Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005558
StatKat: f

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
Tittel: Bjørnson, Bjørnstjerne Martinius
Tidskr: International Dictionary of Theatre
Red:   Hawkins-Dady, Mark
År:   1994
Volum:  2
Side(r): s. 104 f.
Utgiver: Playwrights, Detroit, London, Washington DC
Språk:  eng
PublID: r95005382
StatKat: f

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
Tittel: Ibsen, Henrik
Tidskr: International Dictionary of Theatre
Red:   Hawkins-Dady, Mark
År:   1994
Volum:  2
Side(r): s. 508-510
Utgiver: Playwrights, Detroit, London, Washington DC
Språk:  eng
PublID: r95005383
StatKat: f

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
Tittel: Ibsen og vitenskapen
Serie:  Senter for høyere studier, Informasjonsblad
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 6-8
Utgiver: Senter for høyere studier ved Det norske vitenskapsakademi
Språk:  nor
PublID: r95005380
StatKat: f

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
Tittel: Ibsen's dramatic apprenticeship
Tidskr: The Cambridge Companion to Ibsen
Red:   McFarlane, James
ISBN:  0-521-41166-1
År:   1994
Side(r): s. 1-11
Utgiver: Cambridge University Press, Cambridge
Språk:  eng
PublID: r95005379
StatKat: f

7
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: Kvinneskikkelser i Ibsens dramatikk
Tidskr: Litteratur og kjønn i Norden
Red:   Kress, Helga
ISBN:  9979-54-124-5
År:   1994-08-07
Side(r): 238-247
UtgSted: Reykjavík
Konfer: Studiekonferanse i International Association for Scandinavian S
     tudies (IASS) nr. 20
Emneord: Ibsen Mimetisk dramaanalyse Feminisme
SamNor: Bidraget gjennomgår ulike oppfatninger av Ibsen som kvinneskildrer, o
     g disse oppfatningenes relasjon til kvinnefrigjøringen som politisk p
     rogram. Videre betraktes rekken av sterke kvinneskikkelser i den ibse
     nske dramatikken ikke som uttrykk for at dramatikeren ser på kvinner
     i og for seg som "sterkere" enn menn, men som et retorisk virkemiddel
     i dramaet. Det skapte gjerne en viss effekt i en tid da det var vanl
     ig å betrakte kvinner som "det svake kjønn", at skikkelser som Lona H
     essel, Nora, fru Sørby, Rebekka West, Hedda Tesman, Hilde Wangel etc.
     viser seg å ha en viljestyrke eller en moralsk overbevisningskraft s
     om gjør dem overlegne eller særlig handlekraftige i forhold til deres
     mannlige motparter. Synspunktet er å betone kvinneskikkelsenes drama
     tiske funksjon mer enn deres representativitet som bilder på kvinner
     i det borgerlige samfunnet som Ibsen levde i og kjente.
Språk:  nor
PublID: r97000465
StatKat: f
LokalK: D96

8
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: Kvinneskikkelser i Ibsens dramatikk
Tidskr: Litteratur og kjønn i Norden
Red:   Kress, Helga
ISBN:  9979-54-124-5
År:   1994-08-07
Side(r): 238-247
UtgSted: Reykjavík
Konfer: Studiekonferanse i International Association for Scandinavian S
     tudies (IASS) nr. 20
Emneord: Ibsen Mimetisk dramaanalyse Feminisme
SamNor: Bidraget gjennomgår ulike oppfatninger av Ibsen som kvinneskildrer, o
     g disse oppfatningenes relasjon til kvinnefrigjøringen som politisk p
     rogram. Videre betraktes rekken av sterke kvinneskikkelser i den ibse
     nske dramatikken ikke som uttrykk for at dramatikeren ser på kvinner
     i og for seg som "sterkere" enn menn, men som et retorisk virkemiddel
     i dramaet. Det skapte gjerne en viss effekt i en tid da det var vanl
     ig å betrakte kvinner som "det svake kjønn", at skikkelser som Lona H
     essel, Nora, fru Sørby, Rebekka West, Hedda Tesman, Hilde Wangel etc.
     viser seg å ha en viljestyrke eller en moralsk overbevisningskraft s
     om gjør dem overlegne eller særlig handlekraftige i forhold til deres
     mannlige motparter. Synspunktet er å betone kvinneskikkelsenes drama
     tiske funksjon mer enn deres representativitet som bilder på kvinner
     i det borgerlige samfunnet som Ibsen levde i og kjente.
Språk:  nor
PublID: r97000577
StatKat: f
LokalK: D96

9
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: Kvinneskikkelser i Ibsens dramatikk
Tidskr: Litteratur og kjønn i Norden
Red:   Kress, Helga
ISBN:  9979-54-124-5
År:   1994-08-07
Side(r): 238-247
UtgSted: Reykjavík
Konfer: Studiekonferanse i International Association for Scandinavian S
     tudies (IASS) nr. 20
Emneord: Ibsen Mimetisk dramaanalyse Feminisme
SamNor: Bidraget gjennomgår ulike oppfatninger av Ibsen som kvinneskildrer, o
     g disse oppfatningenes relasjon til kvinnefrigjøringen som politisk p
     rogram. Videre betraktes rekken av sterke kvinneskikkelser i den ibse
     nske dramatikken ikke som uttrykk for at dramatikeren ser på kvinner
     i og for seg som "sterkere" enn menn, men som et retorisk virkemiddel
     i dramaet. Det skapte gjerne en viss effekt i en tid da det var vanl
     ig å betrakte kvinner som "det svake kjønn", at skikkelser som Lona H
     essel, Nora, fru Sørby, Rebekka West, Hedda Tesman, Hilde Wangel etc.
     viser seg å ha en viljestyrke eller en moralsk overbevisningskraft s
     om gjør dem overlegne eller særlig handlekraftige i forhold til deres
     mannlige motparter. Synspunktet er å betone kvinneskikkelsenes drama
     tiske funksjon mer enn deres representativitet som bilder på kvinner
     i det borgerlige samfunnet som Ibsen levde i og kjente.
Språk:  nor
PublID: r97000744
StatKat: f
LokalK: D96

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
Tittel: Norsk litteratur ut i verda
Tidskr: Norsk litteratur i tusen år. Teksthistoriske linjer
Red:   Fidjestøl, Bjarne
ISBN:  82-02-12830-7
År:   1994
Side(r): s. 277-388
Utgiver: Landslaget for norskundervisning : Cappelen, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95005384
StatKat: f

11
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
Tittel: Saumfaring av Rolf Jacobsen-dikt. (Innlegg som annenopponent ved
     Erling Aadlands doktordisputas 26. mai 1993)
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 3-24
Språk:  nor
PublID: r95005374
StatKat: f

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
Tittel: (Bokmelding) Inge Særheim, Namn og stader. 1. Namnetolkingar
Tidskr: Namn og nemne
År:   1994
Side(r): s. 107-111
Språk:  nno
PublID: r95005464
StatKat: f

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
Tittel: Nokre stadnamn i Voss kommune
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 9-16
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nno
PublID: r95005361
StatKat: f

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
Tittel: Paradigmetransformasjon i sosiolingvistikken. Mot ein post-labovsk
     sosiolingvistikk
Tidskr: Norsk lingvistisk tidsskrift
ISSN:  0800-3076
År:   1994
Hefte:  12
Side(r): s. 153-180
Språk:  nno
PublID: r95005362
StatKat: f

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
Tittel: Phenomenology, sociolingvistics and sociology
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 26-39
Språk:  eng
PublID: r95005360
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
Tittel: Språkleg endring og variasjon. Om determinanttilhøve
Tidskr: Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden
Red:   Kotsinas, U. -B.
Red:   Helgander, J.
ISBN:  91-86762-37-0
År:   1994
Side(r): s. 300-308
Utgiver: Institutionen før nordiska språk, Stockholms Universitetet
Språk:  nno
PublID: r95005359
StatKat: f

17
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Andersen, Reidun Oanæs
Medforf: Borgen, E.
Tittel: Dørene åpnes - egenprodusert lydmateriale. 2 lydkassetter
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005559
StatKat: f

18
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Andersen, Reidun Oanæs
Medforf: Manne, Gerd
Tittel: Innenfor dørene - Pedagogisk brukerveiledning, et multimediaprogram i
     norsk som andrespråk. 15 s.
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005562
StatKat: f

19
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Andersen, Reidun Oanæs
Medforf: Høyte, Tore
Tittel: Test i norsk for fremmedspråklige - mellomnivå. Eksempeltest
     (lydkassett til teksthefte)
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95005560
StatKat: f

20
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Andersen, Reidun Oanæs
Medforf: Høyte, Tore
Tittel: Test i norsk for fremmedspråklige - mellomnivå. Eksempeltest
År:   1994
Side(r): 24 s. + lydkasse
Utgiver: Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005561
StatKat: f

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bendt, Dagmar
Tittel: Egentlig subjekt -en egen funksjonskategori?
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 40-60
Språk:  nor
PublID: r95005363
StatKat: f

22
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bendt, Dagmar
Tittel: Norsk syntaks, av Lars Vassenden (Bokmelding
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 168-182
Språk:  nno
PublID: r95005364
StatKat: f

23
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Pål
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: The Woman Question in Sweden. Review of Ulla Manns, Kvinnofrågan 1880
     -1921.
Tidskr: Nora. Nordic Journal of Women's Studies
År:   1994
Volum:  2
Hefte:  1
Side(r): 78-80
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  eng
PublID: r97001603
StatKat: f

24
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Pål
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: Women's Literature in Norway. Review of Janet Garton, Norwegian Women
     's Writing
Tidskr: Nora. Nordic Journal of Women's Studies
År:   1994
Volum:  2
Hefte:  2
Side(r): 133-135
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  eng
PublID: r97001602
StatKat: f

25
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
Tittel: Ein gamal evangelietekst på telemål
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 27-37
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nno
PublID: r95005365
StatKat: f

26
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Stevens
Medforf: Fredsted, Elin
Tittel: Dansk for erhvervsøkonomer, 2. del
År:   1994
Side(r): 50 s.
Utgiver: Flensburg
Språk:  dan
PublID: r95005408
StatKat: f

27
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Stevens
Tittel: Het onderwijs in Denemarken
År:   1994
Side(r): 65 s.
Utgiver: Leuven/Apeldoorn
PublID: r95005409
StatKat: f

28
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Gujord, Heming
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Ultima multis. Den siste dag for mangeŠ Ei horisontal lesing av Olav
     Duuns roman Menneske og maktene
År:   1994
Side(r): 118 s.
Utgiver: Gujord, Heming
Emneord: Duun, narratologi
Språk:  nor
PublID: r98028650
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Hagen, Jon Erik
Tittel: Andrespråksforskning i Norge
Tidskr: Nordens språk som andrespråk 2
Red:   Golden, Anne
Red:   Hvenekilde, Anne
ISBN:  82-91298-01-7
År:   1994
Side(r): s. 62-72
Utgiver: Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005389
StatKat: f

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Hagen, Jon Erik
Tittel: Svake verp på -Vde og -Vte i bokmål og deres paradigmetilhørighet
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 49-57
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nor
PublID: r95005366
StatKat: f

31
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Bjarne Fidjestøl (1937-1994)
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): s. 7-12
Språk:  nno
PublID: r95005376
StatKat: f

32
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Merknader til tekstpensum i norrønt. Utdrag frå Oláfs saga ins
     helga, Den yngre Edda, Strengleikar. 3. utg.
ISBN:  82-7674-041-3
År:   1994
Side(r): 104 s.
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen
Språk:  nno
PublID: r95005411
StatKat: f

33
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: Merknader til tekstpensum i norrønt
ISBN:  82-7674-041-3
År:   1994
Side(r): 104 s.
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r96006273
StatKat: f
LokalK: PN

34
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Minneord om Bjarne Fidjestøl
Tidskr: På høyden
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 1 s.
Språk:  nno
PublID: r95005414
StatKat: f

35
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Minneord om Bjarne Fidjestøl
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 1 s.
Språk:  nno
PublID: r95005415
StatKat: f

36
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Minneord om Bjarne Fidjestøl
Tidskr: Aftenposten
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 1 s.
Språk:  nno
PublID: r95005416
StatKat: f

37
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Minneord om Bjarne Fidjestøl
Tidskr: Firda
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 1 s.
Språk:  nno
PublID: r95005417
StatKat: f

38
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Minneord om Bjarne Fidjestøl (Til islandsk av Jónas Kristjánsson)
Tidskr: Morgunbladid
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 1 s.
Språk:  ice
PublID: r95005418
StatKat: f

39
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Norrøne tekster i utval. Ved Odd Einar Haugen
ISBN:  82-417-0213-2
År:   1994
Side(r): 312 s.
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nno
PublID: r95005410
StatKat: f

40
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Soga om nedstiginga i dødsriket. Den norrøne omsetjinga av Nikodemus-e
     vangeliet.
Tidskr: Agora
ISSN:  0800 7136
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): 30
Utgiver: Aschehoug, Oslo
Emneord: norrøn litteratur, Nikodemus-evangeliet, Nidrstigningar saga
Språk:  nno
PublID: r95007498
StatKat: f
LokalK: A04

41
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Tjukk, snill og litt ekkel?
Tidskr: Norsklæreren
ISSN:  0332-7264
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 53-55
Språk:  nno
PublID: r95005413
StatKat: f

42
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
Tittel: Utgjeving av norrøne tekster i Noreg. Eit historisk overblikk og ei
     metodisk vurdering
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 137-174
Språk:  nno
PublID: r95005375
StatKat: f

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
Tittel: Biografin som genre
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 69-77
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nor
PublID: r95005367
StatKat: f

44
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
Tittel: En 90-talist med 60-talsrötter. (Presentation av Jan Erik Volds
     Ikke. Skillingstrykk fra nittitallet)
Tidskr: Nya Wermlands Tidningen
År:   1994-03-05
Hefte:  1
Språk:  swe
PublID: r95005422
StatKat: f

45
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: K#:onens narrativisering
Tidskr: Litteratur og kjønn i Norden
ISBN:  9979-54-124-5
År:   1994-08
Side(r): 662-671
UtgSted: Islands Universitet, Reykjavik
Konfer: IASS, XX
Språk:  swe
PublID: r97001516
StatKat: f
LokalK: A

46
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
Tittel: Maskspel, självreferens och metaromanesk reflektion (recension av
     Dag Solstads 14 artiklar på 12 år)
Tidskr: Hufvudstadsbladet
ISSN:  0356-0724
År:   1994-05-29
Hefte:  1
Side(r): 23 s.
Språk:  swe
PublID: r95005423
StatKat: f

47
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
Tittel: Medverkan i Bokspeilet 13/94
År:   1994
Emneord: Uttalande om Solstads betydelse som författare i en skandinavisk och
     internationell kontext.
Språk:  swe
PublID: r95008722
StatKat: f

48
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
Tittel: (Recension av) Beata Agrell, Romanen som forskningsresa.
     Forskningsresan som roman
Tidskr: Edda
ISSN:  0013-0818
År:   1994
Volum:  94
Side(r): s. 285-287
Språk:  swe
PublID: r95005420
StatKat: f

49
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
Tittel: (Recension av) Paal Brekke, Men barnet i meg spør
Tidskr: Horisont
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 94 f.
Språk:  swe
PublID: r95005421
StatKat: f

50
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
Tittel: Representation och kontext. Skiss till en analys av Dag Solstads
     Roman 1987
Tidskr: Edda
ISSN:  0013-0818
År:   1994
Volum:  94
Side(r): s. 254-265
Språk:  swe
PublID: r95005419
StatKat: f

51
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kristoffersen, Gjert
Tittel: Gefahr im Verzug? (Omsett til tysk av Raimund Wolfert)
Tidskr: Nordeuropa-Forum
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 16-18
Språk:  ger
PublID: r95005424
StatKat: f

52
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kristoffersen, Gjert
Tittel: The Nordic quantity shift and the question of extrametricality
Tidskr: Proceedings of The XIVth Scandinavian Conference of
     Linguistics and The VIIIth Conference of Nordic and
     General Linguistics. Gothenburg Papers in Theoretical
     Linguistics 69
Red:   Allwood, Jens
ISSN:  0349-1021
År:   1994
Side(r): s. 219-231
Utgiver: Lingvistiskal institutionen, Göteborgs universitet
Konfer: The XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and The VIIIth
     Conference of Nordic and General Linguistics
Språk:  eng
PublID: r95005425
StatKat: f

53
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: (Bokmelding) Janet Garton, Norwegian Women's Writing 1850-1990
Tidskr: Scandinavica
ISSN:  0036-5653
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 238 f.
Språk:  eng
PublID: r95005431
StatKat: f

54
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: Et dramatisk sluttkapittel. Kristian Schelderup og 1930-årenes 'Fritt
     Ord' III
Tidskr: Nansenskolens årbok 1994
ISSN:  0804-2063
År:   1994
Side(r): s. 239-248
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005434
StatKat: f

55
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: Nasjonal konsolidering og nye signaler 1905-1945
Tidskr: Norsk litteratur i tusen år. Teksthistoriske linjer
Red:   Fidjestøl, Bjarne
ISBN:  82-02-12830-7
År:   1994
Side(r): s. 389-524
Utgiver: Landslaget for norskundervisning : Cappelen, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005388
StatKat: f

56
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: Nordahl Grieg - midt i sin tid
Tidskr: Program for Nederlaget
År:   1994
Side(r): s. 36-44
Utgiver: Den Nationale Scene, Bergen
Språk:  nor
PublID: r95005435
StatKat: f

57
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: Om studenter som bør gjøre noe annet
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-06-18
Språk:  nor
PublID: r95005432
StatKat: f

58
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: Opprørar, leiar - eller språkfornyar? Diktaren som politikar i norsk
     tradisjon
Tidskr: Syn & segn
ISSN:  0039-7717
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): s. 104-115
Språk:  nno
PublID: r95005428
StatKat: f

59
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: Psykoanalysen i Norge - lettvint historieskrivning
Tidskr: Nytt norsk tidsskrift
ISSN:  0800-336x
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 84-86
Språk:  nor
PublID: r95005429
StatKat: f

60
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: Studiefaget 'Norsk' - på leting etter en ny identitet?
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 109-115
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nor
PublID: r95005368
StatKat: f

61
PublKat: A18 (Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Longum, Leif
Tittel: Vitenskapelige stillinger - 'Untatt fra offentlighet'?
Tidskr: Forskerforum
ISSN:  0800-1715
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): s. 21
Språk:  nor
PublID: r95005430
StatKat: f

62
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Michelsen, Per Arne
Tittel: Eksamen i støpeskjeen
Tidskr: Norsklæraren
ISSN:  0332-7264
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 64 f.
Språk:  nor
PublID: r95005427
StatKat: f

63
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Michelsen, Per Arne
Tittel: Randbemerkninger om Jan Kjærstads Rand.
Tidskr: Noen forelesninger fra Fosse-Kjærstad-seminaret. Verdal Vid
     eregående Skole 28.-29. oktober 1994.
År:   1994-10-29
Utgiver: Verdal
UtgSted: Verdal
Konfer: Fosse-Kjærstad-seminaret
Språk:  nor
PublID: r95008782
StatKat: f

64
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
Tittel: Byen som litterært sentrum
Serie:  Onsdagskvelder i Bryggens museum: By og land i mellomalderen
Red:   Øye, Ingvild
ISSN:  0804-3280
År:   1994
Hefte:  XI
Side(r): s. 64-85
Utgiver: Bryggens museum, Bergen
Språk:  nno
PublID: r95005450
StatKat: f

65
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
Tittel: Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike, alvíssmál
Tidskr: Forschung zur mittelalterlichen Kultur Scandinaviens
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): s. 63-72
PublID: r95005447
StatKat: f

66
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
Tittel: Kvinner som vitne i norske og islandske lover i mellomalderen
Tidskr: Sagnaþing helgað Jónasi Krisjánssyni sjötugum 10.
     apríl 1994
Red:   Sigurðsson, G#isli
Red:   Kvaran, Guðrún
Red:   Steingrímsson, Sigurgeir
År:   1994-04-10
Side(r): s. 593-602
UtgSted: Reykjavik
Konfer: Sagnaþing helgað Jónasi Krisjánssyni sjötugum 10.
     apríl 1994
Språk:  nor
PublID: r95005448
StatKat: f

67
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
Tittel: Mytar og dikting
Tidskr: Ritual i det førkristne Norden (Sandbjerg-symposiet)
Red:   Schjødt, Jens Peter
År:   1994
Side(r): s. 63-71
UtgSted: Odense
Konfer: Sandbjerg-symposiet
Språk:  nno
PublID: r95005452
StatKat: f

68
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
Tittel: Soga om Margreta (omsett frå norrønt)
Tidskr: Norrøne tekster i utval
Red:   Haugen, Odd Einar
ISBN:  82-417-0213-2
År:   1994
Side(r): s. 266-276
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95005433
StatKat: f

69
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
Tittel: The position of women in Old Norse Society and the basis for their
     power
Tidskr: Nora. Nordic Journal of Women's Studies
ISSN:  0803-8740
År:   1994
Volum:  2
Hefte:  1
Side(r): s. 3-11
Språk:  eng
PublID: r95005426
StatKat: f

70
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
Tittel: Women and Old Norse narrative
Tidskr: Contexts og Pre-Novel Narrative. The European Tradition
Red:   Eriksen, Roy
ISBN:  3-11-013883-2
År:   1994
Side(r): s. 135-151
Utgiver: Mouton de Gruyter, Berlin; New York
Språk:  eng
PublID: r95005446
StatKat: f

71
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundt, Marina
Tittel: Ór h#ooll Kjárs
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 117-121
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
PublID: r95005369
StatKat: f

72
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundt, Marina
Tittel: Souvenirs from the Silk Road - as reflected in Icelandic Sagas from
     the Early Middle Ages
Tidskr: Sagnaþing helgað Jónasi Krisjánssyni sjötugum 10.
     apríl 1994
Red:   Sigurðsson, Gísli
Red:   Kvaran, Guðrun
Red:   Steingrímsson, Sigurgeir
År:   1994-04-10
Side(r): s. 603-609
UtgSted: Reykjavik
Konfer: Sagnaþing helgað Jónasi Krisjánssyni sjötugum 10.
     apríl 1994
Språk:  eng
PublID: r95005451
StatKat: f

73
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Myking, Johan
Tittel: Genus ved språkhandlingstermar med suffikset +iv
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 123-132
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nno
PublID: r95005370
StatKat: f

74
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nedrelid,
Tittel: Om slektnamn av gardsnamn i 1801.
År:   1994
Side(r): 20 s.
Språk:  nor
PublID: r94006377
StatKat: f

75
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nes, Oddvar
Tittel: (Bokmelding) Kjell Venås, Den fyrste morgonblånen. Tekster på norsk fr
     å dansketida
Tidskr: Maal og minne
ISSN:  0024-855x
År:   1994
Hefte:  1-2
Side(r): s. 100-112
Språk:  nno
PublID: r95005461
StatKat: f

76
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nes, Oddvar
Tittel: Ei ordsamling frå Tinn i Telemark
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 141-150
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nno
PublID: r95005371
StatKat: f

77
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nesse, Agnete
     Universitetet i Bergen
Tittel: Kollektiv og individuell variasjon i bergensdialekten.
År:   1994
Utgiver: Målføresamlinga, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99017209
StatKat: a

78
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nymoen, Ingrid
Tittel: Sissel Solbjørg Bjugns forfattarskap
Tidskr: Norsk litterær årbok 1994
ISSN:  0078-1266
År:   1994
Side(r): 45-70
Språk:  nno
PublID: r95005453
StatKat: f

79
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
Tittel: Kognitiv fonologi
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 3-25
Språk:  nor
PublID: r95005377
StatKat: f

80
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
Tittel: Namnet Bjørnsund
Tidskr: Nordvesten
År:   1994
Side(r): 3 s.
Språk:  nno
PublID: r95005455
StatKat: f

81
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
Tittel: Språkbrevet 1-12
År:   1994
Org:   NRK
Språk:  nor
PublID: r95005463
StatKat: f

82
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
Tittel: Stavilsisberandi n í føroyskum
Tidskr: Málting
År:   1994
Volum:  11
Hefte:  2
Side(r): s. 12-19
PublID: r95005462
StatKat: f

83
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
Tittel: Talesyntaks og dialektsyntaks
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 195-206
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nno
PublID: r95005372
StatKat: f

84
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
Tittel: Tradisjon og brot i nynorsk ordtilfang
Tidskr: Språklig samling
ISSN:  0333-0362
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 10-16
Språk:  nno
PublID: r95005454
StatKat: f

85
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
Tittel: Utan kontakt og endring?
Tidskr: Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i
     Norden. Føredrag från ett forskarsymposium
Red:   Kotsinas, U. -B.
Red:   Helgander, J.
ISBN:  91-86762-37-0
År:   1994
Side(r): s. 38-51
Utgiver: Institutionen før nordiska språk, Stockholms universitetet
Konfer: Forskarsymposium
Språk:  nno
PublID: r95005456
StatKat: f

86
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen
Tittel: Egentlig subjekt i en syntaktisk beskrivelse av norsk
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): s. 61-87
Språk:  nor
PublID: r95005386
StatKat: f

87
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen
Tittel: EIliv Vinje: Tekst og tolking. Innføring i litterær analyse.
     (Bokmelding)
Tidskr: Nordica Bergensia
ISSN:  0804-5372
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 141-147
Språk:  nno
PublID: r95005378
StatKat: f

88
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
Tittel: La literatura en neonoruego
Tidskr: Plural
År:   1994
Hefte:  275
Side(r): s. 76-84
Språk:  spa
PublID: r95005390
StatKat: f

89
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
Tittel: Medierevolusjon og modernisme
Tidskr: Norsk litteratur i tusen år. Teksthistoriske linjer
Red:   Fidjestøl, Bjarne
ISBN:  82-02-12830-7
År:   1994
Side(r): s. 525-659
Utgiver: Landslaget for norskundervisning : Cappelen, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005387
StatKat: f

90
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
Tittel: Skrift og landskap i diktinga til Olav H. Hauge
Tidskr: Tunn is. Olav H. Hauges forfattarskap
Red:   Tønnesen, Terje
ISBN:  82-02-14273-3
År:   1994
Side(r): s. 31-45
Utgiver: Landslaget for norskundervisning : Cappelen, Oslo
Språk:  nno
PublID: r95005393
StatKat: f

91
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Svanes, Bjørg
Tittel: Sånn kan du si det. Norske uttrykksmåter i forskjellige situasjoner
ISBN:  82-7674-040-5
År:   1994
Side(r): 112 s.
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen
Språk:  nor
PublID: r95005392
StatKat: f

92
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tenfjord, Kari
Tittel: Andrespråkslingvistikken - en prepardiagmatisk forskningsdisiplin?
Tidskr: Nordens språk som andrespråk 2
Red:   Golden, Anne
Red:   Hvenekilde, Anne
ISBN:  82-91298-01-7
År:   1994
Side(r): s. 73-82
Utgiver: Oslo
Språk:  nor
PublID: r95005391
StatKat: f

93
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tenfjord, Kari
Tittel: Historisk presens' i norrønt - tom anafori?
Tidskr: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen
Red:   Myking, Johan
Red:   Sandøy, Helge
Red:   Utne, Ivar
ISBN:  82-90500-18-1
År:   1994
Side(r): s. 207-215
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nor
PublID: r95005373
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->