Det historisk-filosofiske fakultet

Midtøstens språk og kultur

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Midtøstens språk og kultur
Forf:  Bell, Joseph Norment
Tittel: Ethical Motifs in Egyptian Sung Religious Narratives: On Choosing a Sp
     ouse.
Tidskr: Oriens, Journal of the International Society for Oriental R
     esearch
År:   1994
Volum:  34
Side(r): 404-429
Utgiver: E.J. Brill, Leiden, New York, Koeln
Språk:  eng
PublID: r95003883
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->