Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Allegori, myte og roman (Om Svein Eirik Fauskevågs bok "Allégorie et
     tradition")
Tidskr: Edda
Red:   Gimnes, Steinar
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 380-382
Språk:  nor
PublID: r95003159
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Diktningens moralitet. Om Arild Haalands skjønnlitterære interesse
Tidskr: Festskrift til Arild Haalands 75-årsdag, 13.12.94
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003152
StatKat: f

3
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: "Don Juan" - tragedie eller tragi-komedie? Kronikk 27.5.94
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003155
StatKat: f

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: En moralsk tenker (om Georg Johannesen: "Moralske tekster" (Cappelen,
     1994)) 28.11.94
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003158
StatKat: f

5
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Forførelsens ironi (Om Bentein Baardsons oppsetning av "Don Juan" på D
     en Nationale Scene, med premiere 25.5.94.(Festspillforestilling)).
Tidskr: DNS' program for oppsetningen "Don Juan"
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003154
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Georges Bataille og litteraturens oppgave
Tidskr: Bøk
Red:   Fosse, Jon
Red:   Kjærstad, Jan
ISSN:  0804-3019
År:   1994
Volum:  3
Side(r): 32-42
Språk:  nor
PublID: r95003143
StatKat: f

7
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Intimiteten (Om Kai Johnsens oppsetning av Botho Strauss' "Hennes bryl
     lupsbrev" og Jon Fosses "Og aldri skal vi skiljast" på Den Nationale S
     cene.(Premiere 25.2.94)).
Tidskr: DNS' program for forestillingene ("Ingen annen. To europeis
     ke stemmer", redigert av Sverre Chr. Wilhelmsen)
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003153
StatKat: f

8
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Litteraturens voktere (Om Nils Johan Ringdal: "Ordenes pris Den
     norske Forfatterforening 1893 - 1993", Aschehoug, 1993).
Tidskr: Vinduet
Red:   Morken Andersen, Merete
År:   1994
Volum:  1
Side(r): 56-58
Språk:  nor
PublID: r95003156
StatKat: f

9
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Nytt lys på Kristiania-bohemen (Om Halvor Fosli: "Kristianiabohemen. B
     yen, miljøet, menneska", Det Norske Samlaget).
Tidskr: Dag og Tid, 18.11.94
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003157
StatKat: f

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Omkring tre referanser i "Sangen om den røde rubin"
Tidskr: Norsk Litterær Årbok
Red:   Skei, Hans H.
Red:   Vannebo, Einar
År:   1994
Side(r): 167-185
Språk:  nor
PublID: r95003151
StatKat: f

11
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Oversettelse til norsk av Georges Batailles essay "Et dødelig menneske
     s kjærlighet" ("L' Amour d'un être mortel").
Tidskr: Bøk
Red:   Fosse, Jon
Red:   Kjærstad, Jan
År:   1994
Volum:  3
Side(r): 43-51
Språk:  nor
PublID: r95003150
StatKat: f

12
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: André Breton og surrealismens filosofi
Serie:  EST
År:   1994
Volum:  IX
Side(r): 37-45
Utgiver: Norges Forskningsråd
Språk:  nno
PublID: r95005396
StatKat: f

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: Dekonstruktion og lyrikinterpretation. Eksempel: Henrik Wergelands
     dødslejedikt.
Tidskr: Til værks - dekonstruktion som læsemåde
Red:   Ørum, Tania
År:   1994
Side(r): 35-55
Utgiver: Tiderne Skifter (København)
Språk:  dan
PublID: r95003161
StatKat: f

14
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: Historia y modernidad en la novela noruega contemporánea
Tidskr: Plural 275. Revista Cultural de Excelsion (Mexico)
År:   1994
Side(r): 20-29
Språk:  spa
PublID: r95005397
StatKat: f

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: Kenneth Burke og retorikken
Tidskr: Den retoriske vending?
Red:   Meyer, Siri
Red:   Ågotnes, Knut
År:   1994
Side(r): 33-46
Utgiver: Bergen: Senter for europeiske kulturstudier
Språk:  nno
PublID: r95005398
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: Knut Hamsun et le nazisme
Tidskr: Présence de Knut Hamsun
Red:   Boyer, R#/gis
Red:   Paul, Jean-Mari
År:   1994
Side(r): 165-180
Utgiver: Presses Universitaires de Nancy
PublID: r95005273
StatKat: f

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: La mort - m#'ere du roman. Le traival du négatif dans "Les Parents
     pauvres" de Balzac
Tidskr: Revue Romane
År:   1994
Volum:  29
Hefte:  2
Side(r): 213-248
Språk:  fre
PublID: r95005399
StatKat: f

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: Moderne litteraturteori og praktisk litteraturundervisning
Tidskr: Norsklæraren
År:   1994
Volum:  3
Side(r): 10-15
Språk:  nno
PublID: r95005270
StatKat: f

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: Olav H. Hauge og sonetten.
Tidskr: Tunn is. Om Olav H. Hauges forfattarskap.
Red:   Tønnesen, Terje
År:   1994
Side(r): 112-123
Utgiver: LNU/J.W. Cappelens Forlag (Oslo)
Språk:  nno
PublID: r95003163
StatKat: f

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: S'évader, s'expliqer
Tidskr: Dix études sur Une saison en enfer, recueillies par
     André Guyaux
År:   1994
Side(r): 127-136
Utgiver: Éditions de la Baconni#'ere
Språk:  fre
PublID: r95003165
StatKat: f

21
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: Subjectivity, Individuality, and the Text
Serie:  EST
År:   1994
Volum:  VIII
Side(r): 37-45
Utgiver: Norges Forskningsråd
Språk:  eng
PublID: r95005395
StatKat: f

22
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
Tittel: Tanke og kunst. Nokre estetikk-historiske betraktningar.
Tidskr: Uten tittel. Tekster fra Vestlandets kunstakademi
År:   1994
Volum:  1
Side(r): 5-15
Språk:  nno
PublID: r95003160
StatKat: f

23
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Linneberg, Arild
Tittel: Bastardforsøk. Essays i utvalg
År:   1994
Side(r): 300 s
Utgiver: Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r95005282
StatKat: f

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Linneberg, Arild
Tittel: Retorikkens status i Adornos estetikk
Tidskr: Kulturtekster
År:   1994
Volum:  4
Språk:  nor
PublID: r95005274
StatKat: f

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Linneberg, Arild
Tittel: Surrealisme og avantgarde
Serie:  EST
Red:   Linneberg, Arild
År:   1994
Volum:  IX
Utgiver: Norges Forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r95005400
StatKat: f

26
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Linneberg, Atle
Tittel: Skihoppets estetikk i norsk diktning. Eller: svevets metafysikk
Tidskr: Samtiden
År:   1994
Volum:  1
Språk:  nor
PublID: r95005276
StatKat: f

27
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Mortensen, Ellen
Tittel: Luce Irigaray og spørsmålet om seksuell differens
Tidskr: Vinduet
År:   1994
Volum:  2
Side(r): 21-28
Språk:  nor
PublID: r95005285
StatKat: f

28
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Mortensen, Ellen
Tittel: The Feminine and Nihilism: Luce Irgaray with Nietzsche and Heidegger
År:   1994
Utgiver: Universitetsforlaget (Oslo)/Oxford University Press
Språk:  nor
PublID: r95005286
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Mortensen, Ellen
Tittel: Womans's (Un)truth and "le féminin"
Tidskr: Engaging with Irigaray
Red:   Schor, N.
Red:   Burke, C.
Red:   Withford, M.
År:   1994
Utgiver: New York: Colombia University Press
Språk:  eng
PublID: r95005288
StatKat: f

30
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Selnes, Gisle
Medforf: Picado, Manuel
Tittel: Colón y Borges: Lo banal y atroz de los descubrimientos
Tidskr: Corriente del Golfo
ISSN:  0804-7383
År:   1994
Språk:  spa
PublID: r95005339
StatKat: f

31
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Selnes, Gisle
Tittel: Cortázar: La poética monstruosa de "Los reyes"
Tidskr: Corriente del Golfo
År:   1994
Språk:  spa
PublID: r95005340
StatKat: f

32
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Sætre, Lars
Tittel: Highways til litteraturen? Eller Spurv og kanon? (Om Berseth Nilsen
     et al., "Veier til teksten")
Tidskr: Norsklæraren
År:   1994
Volum:  5
Språk:  nno
PublID: r95005437
StatKat: f

33
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Sætre, Lars
Tittel: "Innbilling har du gjort." "Fuglane" (1957) av Tarjei Vesaas som
     desillusjonsroman
År:   1994
Org:   Fjernord (Nordisk grunnfag som fjernundervisning)
Språk:  nno
PublID: r95005436
StatKat: f

34
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Sætre, Lars
Tittel: Maurice Blachots essay "From Dread to Language" - ei lesing
År:   1994
Side(r): 13 s
Utgiver: Litteraturvitskapleg institutt
Språk:  nno
PublID: r95005338
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->