Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for religionsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Finnestad, Ragnhild Bjerre
Tittel: Apparitions, Icons and Photos: a Study of Modern Coptic Visions of the
     Holy World
Tidskr: Temenos
År:   1994
Volum:  30
Side(r): 7-34
Språk:  eng
PublID: r95003882
StatKat: f

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
Tittel: Is a phenomenology of religion possible ? A response to Jeppe Sinding
     Jensen.
Tidskr: Method ad Theory in the Study of Religion
År:   1994
Side(r): 163-171
Språk:  eng
PublID: r95003504
StatKat: f

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
Tittel: Trimorphic Proternia
Tidskr: Searching the Scriptures: A Feminist Commentary
Red:   Schüssler, Elisabeth
År:   1994
Volum:  2
Side(r): 55-65
Utgiver: Fiorenza, Crossroad, New York
Språk:  eng
PublID: r95007276
StatKat: f

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hopland, Karstein
Tittel: Gud i moderne teologi
Tidskr: Agora
Red:   Rønning, Geir Olav
ISSN:  0800-7136
ISBN:  82-03-17462-0
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): 115-127
Utgiver: Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r95003591
StatKat: f

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard
Tittel: Den hellige mor. Maria-skikkelsen i islam
År:   1994-01-28
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Faglig-pedagogisk dag UiB
Språk:  nor
PublID: r95005186
StatKat: f

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard
Tittel: Islam in Schools of Western Europe. An Example of Intercultural Educat
     ion and Preparation for Interreligious Understanding.
Red:   Schulze, Herbert
År:   1994
Utgiver: Bhlau Verlag, Kln
Språk:  eng
PublID: r95005187
StatKat: f

7
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Begreper og tenkemåter i religionsvitenskapen (Fjernundervisning Relig
     ionsvitenskap. Lydkassett 1B)
År:   1994
Org:   Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: religionsvitenskap, metode
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag
Språk:  nor
PublID: r99002963
LokalK: N

8
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
Tittel: Exodus 1-15, exempelvis
Tidskr: Tro & tanke
ISSN:  1101-7937
År:   1994
Hefte:  5: Om t
Side(r): 91-104
Utgiver: Svenska kyrkans forskningsråd
Emneord: Hermeneutikk
Språk:  swe
PublID: r94007772
StatKat: f

9
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
Tittel: Gnostic Semiotics: The Valentinian Notion of the Name
Tidskr: Temenos
Red:   Ahlbäck, Tore
ISSN:  0497-1817
ISBN:  951-95235-9-6
År:   1994
Volum:  29
Side(r): 141-156
Utgiver: Åbo Akademi
Språk:  eng
PublID: r95003506
StatKat: f

10
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
Tittel: Islam
År:   1994
Utgiver: AL Biblioteksentralen
Tilgang: AL Biblioteksentralen
Emneord: Islam
Språk:  nor
PublID: r94007771
StatKat: f

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
Tittel: J. Zandee: The Teachings of Sylvanus
Tidskr: Bibliotheca Orientalis
År:   1994
Volum:  50
Språk:  eng
PublID: r95003507
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->