Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Fontes Historiae Nubiorum: Textual Sources for the History of the Midd
     le Nile Region between the Eight Century BC and the Sixth Century AD.
     Vol.I: From the Eight to the Mid-Fifth Century BC.
Red:   Eide, Tormod
Red:   Hägg, Tomas
Red:   Pierce, Richard Holton
Red:   Török, László
ISBN:  82-991411-6-8
År:   1994
Volum:  1
Utgiver: University of Bergen, Dept. of Classics
Språk:  eng
PublID: r95007268
StatKat: f

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: I skyggen av Akropolis
Red:   Hägg, Tomas
Red:   Andersen, Øivind
ISBN:  82-991411-8-4
År:   1994
Utgiver: Det norske inst. i Athen
Språk:  nor
PublID: r95003497
StatKat: f

3
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Eide, Tormod
Tittel: BOETHEIA : hjelpehefte for greskstudenter (3. omarb. utg.)
ISBN:  82-991411-7-6
År:   1994
Side(r): 122 s.
Utgiver: Klassisk inst, UiB
Språk:  grc
PublID: r95003592
StatKat: f

4
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Eide, Tormod
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Medforf: Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Medforf: Pierce, Richard Holton
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Fontes Historiae Nubiorum: Textual Sources for the History of the Midd
     le Nile Region Between the Eighth Century BC and the Sixth Century AD.
     Vol. I the Eighth to the Mid-Fifth Century BC
ISBN:  82-991411-6-8
År:   1994
Side(r): 343 s.
Utgiver: Klassisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Nubia, Gresk, Latin, Meroitisk, Egyptisk, Historiske kilder, Antikken
Språk:  eng
PublID: r99003610

5
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hauken, Tor
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Petition and response : an epigraphic study of petitions to Roman
     emperors 181-249.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Misjonshøgskolen
UtgSted: Stavanger
Emneord: innskrift, Romerriket, romersk keisertid, supplikk
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/000002/
Språk:  eng
PublID: r00017855
StatKat: a

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
Tittel: Den opopulära populärlitteraturen - romantiserad biografi och
     historisk roman.
Tidskr: I skyggen av Akropolis
Red:   Hägg, Tomas
Red:   Andersen, Øivind
ISSN:  0802-5231
ISBN:  82-991411-8-4
År:   1994
Side(r): 307-334
Utgiver: Bergen
Språk:  swe
PublID: r95003496
StatKat: f

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
Tittel: Orality, Literacy and the "Readership" of the Early Greek Novel
Tidskr: Contexts of Pre-Novel Narrative: The European Tradition
Red:   Eriksen, R
ISBN:  3-11-013883-2
År:   1994
Side(r): 47-81
Utgiver: Mouton de Gruyter, (Berlin, New York)
Språk:  eng
PublID: r95003177
StatKat: f

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
Tittel: Sayce's Axumite Inscription from Meroe - Again
Tidskr: Meroitic Newsletter
År:   1994
Side(r): 45-48
Språk:  eng
PublID: r95003494
StatKat: f

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Mortensen, Lars Boje
Tittel: Anmeldelse av "Adam av Bremen, beretningen om Hamburg stift, erkebisko
     pens bedrifter og øyrikene i Norden." Overs. og kommentert av B.T. Dan
     ielsen og A.K. Frihagen, Oslo 1993
Tidskr: Klassisk forum
År:   1994
Språk:  dan
PublID: r95003499
StatKat: f

10
PublKat: A23 (Kapittel i leksikon, oppslagsverk utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Mortensen, Lars Boje
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: [Diverse artikler]
Tidskr: Den Store danske encyklopædi
År:   1994
Side(r): div
Utgiver: Gyldendal
UtgSted: København
Språk:  dan
PublID: r00006950
StatKat: f

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Mortensen, Lars Boje
Tittel: The Glorious Past: Entertainment, Example or History? Levels of Twelft
     h-century Historical Culture.
Tidskr: Culture and History
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003502
StatKat: f

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Mortensen, Lars Boje
Tittel: The Printed Dedication: Its Functions and some Danish Statistics from
     the Nordic Neo-Latin Database.
Tidskr: Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis. Proceedings of the Ei
     ghth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhage
     n.
Red:   Schnur, R.
År:   1994
Utgiver: Binghamton, New York
Språk:  eng
PublID: r95003884
StatKat: f

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Pierce, Richard Holton
Medforf: Gjessing, Håkon K.
Tittel: A stochastic model for the presence/absence of readings in Nidrstignin
     gar Saga
Tidskr: World Archaeology
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003495
StatKat: f

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Pierce, Richard Holton
Tittel: Hendrikus Milde: The vignettes in the Book of the Dead of Neferrenpet
Tidskr: Acta Orientalia
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003498
StatKat: f

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Skovgaard-Petersen, Karen
Medforf: Mortensen, Lars Boje
Tittel: Anmeldelse av Allan A. Lund: De etnografiske kilder til Nordens tidlig
     e historie, Århus 1993
Tidskr: Historisk Tidsskrift
År:   1994
Språk:  dan
PublID: r95003500
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Skovgaard-Petersen, Karen
Tittel: The beginnings of Danish History in the Rerum Danicarum Historia (Amst
     erdam 1631) of Johannes Pontanus (1571 - 1639).
Tidskr: Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis. Proceedings of the Ei
     ghth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhage
     n.
Red:   Schnur, R.
År:   1994
Utgiver: Binghamton, New York
Språk:  eng
PublID: r95003503
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->