Psykologisk fakultet

Program for læringsforskning

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Tittel: Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen
Tidskr: UPED-skrift
Red:   Guldbrandsen, Arild
ISSN:  0805-2557
År:   1994
Hefte:  3, 4, 5
Språk:  nor
PublID: r95002049
StatKat: f
LokalK: KAT 3

2
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Gulbrandsen, Arild
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Hva er læring?
År:   1994
UtgSted: Bergen, 9.-10. juni
Konfer: Nasjonal konferanse om gruppeledelse og studiekvalitet
Språk:  nor
PublID: r95002165
StatKat: f
LokalK: KAT 10

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Gulbrandsen, Arild
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Høyskolepedagogikk
År:   1994
UtgSted: Bergen : Haraldsplass og Betanien sykepleierhøgskole, 8.-9. mars
Språk:  nor
PublID: r95002163
StatKat: f

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Gulbrandsen, Arild
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Høyskolepedagogikk
År:   1994
UtgSted: Bergen : Helsefag hovedfag, SEVU, UiB, 24. juni
Språk:  nor
PublID: r95002164
StatKat: f

5
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Gulbrandsen, Arild
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Oppsummerende kommentarer
År:   1994
UtgSted: Trondheim, 7.-8. november
Konfer: Nettverkskonferansen om universitets- og høyskolepedagogikk
Språk:  nor
PublID: r95002052
StatKat: f
LokalK: KAT 10

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Gulbrandsen, Arild
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Paradigmeskifte i lærerutdanningen?
Tidskr: Norsk pedagogisk tidsskrift
ISSN:  0029-2052
År:   1994
Hefte:  5
Språk:  nor
PublID: r95002047
StatKat: f
LokalK: KAT 3

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Gulbrandsen, Arild
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Trenger vi et paradigmeskifte i lærerutdanningen?
År:   1994
UtgSted: Trondheim, 10. juni
Konfer: Samrådingsmøte, praktisk pedagogisk utdanning 1994
Språk:  nor
PublID: r95002048
StatKat: f

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Guldbrandsen, Arild
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Paradigmeskifte i lærerutdanningen
År:   1994
UtgSted: Malmö, 30. nov.
Konfer: Lärarhögskolan i Malmö
Språk:  nor
PublID: r95002051
StatKat: f

9
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Guldbrandsen, Arild
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Utgangspunktet er praksis, - hva ellers?
År:   1994
UtgSted: Asker, 22. nov.
Konfer: FoU-konferanse Lærerutdanningsrådet
Språk:  nor
PublID: r95002050
StatKat: f
LokalK: KAT 10

10
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Hauge, H.
Tittel: Godt læringsmiljø - nøkkelen til studiemestring. Kronikk
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95001748
StatKat: f
LokalK: KAT 8

11
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Hauge, H.
Medforf: Raaheim, A.
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Health value and health behavior. A study of relationship between the
     value of health and health behavior. Result from a survey of 2182
     schoolchildren aged 13-15 years in Bergen, Norway
År:   1994
UtgSted: Alicante, 13.-15. juli
Konfer: Conference of the European Health Psychology Society. 8
Språk:  eng
PublID: r95001744
StatKat: f

12
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Hauge, H.
Medforf: Raaheim, A.
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Spørreskjemaundersøkelse ved Det juridiske fakultet ved Universitetet
     i Bergen - høsten 1993
Serie:  Rapportserie
År:   1994
Volum:  1
Utgiver: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95001741
StatKat: f
LokalK: KAT 7

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Hauge, H.
Medforf: Raaheim, A.
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Spørreskjemaundersøkelse ved det juridiske fakultet ved Universitetet
     i Bergen
Serie:  Rapportserie
År:   1994
Volum:  3
Utgiver: Program for Læringsforskning, Universitettet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95001743
StatKat: f
LokalK: KAT 7

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Raaheim, A.
Tittel: Fra elev til student. Kronikk
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-12-13
Språk:  nor
PublID: r95001747
StatKat: f
LokalK: KAT 8

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Raaheim, A.
Medforf: Hauge, H.
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Rapport om tiltak for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved
     Universitetet i Bergen
Serie:  Rapportserie
År:   1994
Volum:  2
Utgiver: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95001742
StatKat: f
LokalK: KAT 7

16
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Raaheim, A.
Medforf: Hauge, H.
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å
     øke gjennomføringen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen
År:   1994
UtgSted: Oslo, 7.-10. sept.
Konfer: Den norske Psykologkongress
Språk:  nor
PublID: r95001745
StatKat: f

17
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Raaheim, A.
Medforf: Hauge, H.
     UiB-Psyk: Program for læringsforskning
Tittel: Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å
     øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen
Serie:  Rapportserie
År:   1994
Volum:  4
Utgiver: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95001746
StatKat: f
LokalK: KAT 7