Psykologisk fakultet

Institutt for samfunnspsykologi

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Velferdssamfunnets barn
Red:   Evans, Tordis Dallland
Red:   Frønes, Ivar
Red:   Kjølsrud, Lise
ISBN:  82-417-0320-1
År:   1994
Side(r): 247 s.
Utgiver: Ad Notam/Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r95002372
StatKat: f
LokalK: KAT 9

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Forebyggende rusmiddelarbeid i Norden. Fremmer det helsen? I: Abstract
     book (=Nordiske Psykologikongress. 22. Oslo, 7.-10. sept. 1994)
Red:   Barth, T.
Red:   Lippe, A. von der
Red:   Ekern, S.F.
Red:   Laberg, J.C.
Red:   Kvalem, I.L.
År:   1994
Utgiver: Oslo : Norsk Psykologforening
Språk:  nor
PublID: r95001791
StatKat: f
LokalK: KAT 7

3
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Aarø, L. E.
Tittel: Forebyggende rusmiddelarbeid i Norden
Tidskr: Psykologisk tenkning i helsefremmende arbeid. Presentasjone
     r fra symposium ved den XVIII Nordiske Psykologikongress. (
     HEMIL-rapport nr. 2 - 1995)
Red:   Andersen, N.
Red:   Wold, B.
År:   1994-09-07
Utgiver: HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
UtgSted: Oslo
Konfer: Symposium ved den XVIII Nordiske Psykologikongress
Språk:  nor
PublID: r95006715
StatKat: f
LokalK: KAT 10

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Health promotion : moderne forebygging med radikal profil
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning : tradisjoner, institusjoner og
     politikk i forebyggende helsearbeid
Red:   Elvebakken, K.T.
Red:   Fjær, S.
Red:   Jensen, T.Ø.
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Side(r): 50-60
Utgiver: Oslo : Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r95001786
StatKat: f
LokalK: KAT 5

5
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Alsaker, F.D.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Early and late pubertal timing as non-normative developmental tasks
År:   1994
UtgSted: Amsterdam
Konfer: Biennal Meeting of the International Society for the Study of B
     ehavioral Development
Språk:  eng
PublID: r95001850
StatKat: f
LokalK: KAT 10

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Alsaker, F.D.
Tittel: The socialization process at puberty
År:   1994
UtgSted: Stockholm
Konfer: Biennal Meeting of the European Association for Research on
     Adolescence
Språk:  eng
PublID: r95001851
StatKat: f
LokalK: KAT 10

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Alsaker, Françoise D.
Tittel: Early and late timing as non-normative developmental tasks
Tidskr: Book of Abstracts
År:   1994
UtgSted: Amsterdam
Konfer: Biennal meeting of The International Society for the Study of B
     ehavioural Development. 12.
Emneord: puberty
Språk:  eng
PublID: r95007244
StatKat: f
LokalK: KAT 10

8
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Anderson, Dag
Medforf: Dysthe, Olga
Medforf: Lid, Kjell
Medforf: Rossvær, Viggo
Tittel: Handbok for ex. phil studentar : omskriving
År:   1994
Utgiver: Tromsø : Institutt for samfunnsvitenskap, UiTø
Språk:  nno
PublID: r95002046
StatKat: f
LokalK: KAT 9

9
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Bru, Edvin
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: The role of psychological factors in neck, shoulder and low back pain
     among female hospital staff.
ISBN:  8272206277
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Rogaland Research
UtgSted: Stavanger
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/313001/
Språk:  eng
PublID: r00018331
StatKat: a

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Dundas, I.
Tittel: Er FACES grunnen til den magnlende støtten til Olsons circumplekse
     modell? En utprøving av modellen med Blooms Familie Fungerings
     Skalaer
Tidskr: Tidsskrift for Norsk psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 385-396
Språk:  nor
PublID: r95006730
StatKat: f
LokalK: KAT 3

11
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Dundas, I.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Er FACES grunnen til den manglende støtten til Olsons circumplekse mod
     ell? En utprøving av modellen med Blooms Familie Fungerings Skalaer
Tidskr: Tidsskrift for Norsk psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 385-396
Språk:  nor
PublID: r95006561
StatKat: f
LokalK: KAT 3

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Dundas, I.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: The family adaptability and cohesion scale III in a Norwegian sample
Tidskr: Family Process
ISSN:  0014-7370
År:   1994
Volum:  33
Side(r): 1-5
Språk:  eng
PublID: r95006560
StatKat: f
LokalK: KAT 1

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Dundas, I.
Tittel: The Family Adaptability and Cohesion Scale III in a Norwegian sample
Tidskr: Family process
ISSN:  0014-7370
År:   1994
Volum:  33
Side(r): 1-5
Språk:  eng
PublID: r95006729
StatKat: f
LokalK: KAT 1

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Dyregrov, Atle
     Senter for krisepsykologi
Medforf: Kristoffersen, Jacob Inge
     Senter for krisepsykologi
Medforf: Matthiesen, Stig Berge
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Mitchell, Jeffrey T.
     University of Baltimore County, Md.
Tittel: Gender differences in adolescents' reaction to the murder of their tea
     cher
Tidskr: Journal of adolescent research
ISSN:  0743-5584
År:   1994
Volum:  9
Hefte:  3
Side(r): 363-383
Språk:  eng
PublID: r95000497
StatKat: f
LokalK: KAT 1

15
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Dysthe, Olga
Tittel: General and cultural-specific conditions for innovations in writing
År:   1994
UtgSted: London : London Institute of Education, University of London, 2.
Konfer: Domains of Literacy. International perspectives
Språk:  eng
PublID: r95002045
StatKat: f
LokalK: KAT 10

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Dysthe, Olga
Tittel: Skriving ved universitetet
Serie:  Rapport
År:   1994
Hefte:  1/94
Utgiver: UNIKOM, UiTø
Språk:  nor
PublID: r95002368
StatKat: f
LokalK: KAT 7

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Dysthe, Olga
Tittel: The role of writing at Norwegian universities
År:   1994
UtgSted: Uppsala : Universitetet, 24. mai
Språk:  eng
PublID: r95002367
StatKat: f

18
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, S.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Raknes, B.I.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Mathiesen, S.B.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Bullying and harassment at work and it's relationship with work enviro
     nment quality
Tidskr: The European Work and Organizational Psychologist
ISSN:  0960-2003
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 381-401
Språk:  eng
PublID: r96003890
StatKat: f
LokalK: KAT 1

19
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, S.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Raknes, B.L.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Matthiesen, S.B.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hellesøy, O.H.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Mobbing og harde personkonflikter : helsefarlig samspill på arbeidspla
     ssen.
ISBN:  82-90373-81-3
År:   1994
Side(r): 256 s.
Utgiver: Bergen : Sigma forlag
Språk:  nor
PublID: r95000496
StatKat: f
LokalK: KAT 9

20
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Sortland, Nils
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Raknes, Bjørn Inge
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Skogstad, Anders
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Matthiesen, Stig Berge
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hellesøy, Odd H.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Klima, ledelse og kultur i BT-redaksjonen
År:   1994
Utgiver: UiB
Språk:  nor
PublID: r95001913
StatKat: f
LokalK: KAT 7

21
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Matthiesen, Stig Berge
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Raknes, Bjørn Inge
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hellesøy, Odd H.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Mobbing i norsk arb.liv
År:   1994
Utgiver: Søreidgrend : Sigma forlag
Språk:  nor
PublID: r95001974
StatKat: f
LokalK: KAT 9

22
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Evans, Tordis Dale
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Knowledge as reasoning : a possibilist interpretion of science
Tidskr: Mexican journal of behavior analysis. Special issue on the
     psychology of science
År:   1994
Hefte:  August
Språk:  eng
PublID: r95002373
StatKat: f
LokalK: KAT 1

23
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Evans, Tordis Dale
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: The gestalt hypothesis : law or structure?
Tidskr: Proceedings from the Sixteenth International Conference of
     Political Science
År:   1994
UtgSted: Berlin, August
Konfer: International Conference of Political Science. 16
Språk:  eng
PublID: r95002374
StatKat: f
LokalK: KAT 10

24
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Fischer, Grete
Medforf: Sortland, Nils
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Innføring i organisasjonspsykologi (2. utg.)
ISBN:  82-518-3259-4
År:   1994
Side(r): 370 s.
Utgiver: Oslo : TANO
Språk:  nor
PublID: r95001912
StatKat: f
LokalK: KAT 9

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Forslin, Jan
Tittel: Lederskap, organisation och teknik
År:   1994
UtgSted: Oslo : Arbeidstilsynet, 18. april
Konfer: Organisatorisk arbeidsmiljø
Språk:  swe
PublID: r95001569
StatKat: f

26
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Forslin, Jan
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Några teman inom ledarskapsforskningen i ett arbeidsmiljøperspektiv
År:   1994
Utgiver: Arbetsmiljöfonden, Stockholm
Språk:  swe
PublID: r95001572
StatKat: f
LokalK: KAT 7

27
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Forslin, Jan
Tittel: Om kunnskapsbildning i rådgivningsprocessen
År:   1994
Utgiver: Centrum för Ekonomisk Rådgivning, Skövde - Red.: CER:s
     vetenskapliga råd
Språk:  swe
PublID: r95001571
StatKat: f
LokalK: KAT 7

28
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Forslin, Jan
Tittel: Velferdsmessige og helsemessige sider ved økt turbulens i
     arbeidslivet
År:   1994
UtgSted: Bodø : Arbeidstilsynet, 18. april
Konfer: Arbeidstid og Stillingsvern
Språk:  swe
PublID: r95001570
StatKat: f

29
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Grønningsæter, H.
Medforf: Mykletun, R.J.
Medforf: Endresen, Inger M
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Ursin, Holger
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: Helsemessig effekt av fysisk aktivitet og psykologisk trening
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Hefte:  4
Side(r): 443-445
Språk:  nor
PublID: r95002022
StatKat: f
LokalK: KAT 3

30
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Haug, K.
     UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag
Medforf: Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Fugelli, P.
Tittel: Pregnancy - a golden opportunity for promoting the cessation of smokin
     g
Tidskr: Scandinavian journal of primary health care
ISSN:  0281-3432
År:   1994
Volum:  12
Hefte:  3
Side(r): 184-189
Emneord: pregnancy, smoking
Språk:  eng
PublID: r95001780
StatKat: f
LokalK: KAT 3

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Haugli, L.
Medforf: Skogstad, A.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hellesøy, O.H.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Health, sleep and mood perception reported by airline crews flying
     short and long hauls
Tidskr: Aviation, space, and environmental medicine
ISSN:  0095-6562
År:   1994
Volum:  65
Side(r): 27-34
Språk:  eng
PublID: r95001679
StatKat: f
LokalK: KAT 1

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Haugli, Liv
     Department of Occupational Safety and Health, SAS, Norway
Medforf: Skogstad, Anders
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hellesøy, Odd Henning
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Health, Sleep and Mood Perceptions reported by Airline Crews flying
     Long and Short Hauls.
Tidskr: Aviation, Space, and Environmental Medicine
År:   1994
Side(r): 27 - 34
Språk:  eng
PublID: r00010217
StatKat: a

33
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Hellesøy, O.H.
Medforf: Einarsen, S.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Skogstad, A.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Perceptions and conseqences at work organization, orgazinational
     climate and superisory practices among health care personell.
Tidskr: TemaNord (serie)/ Research on work organization and
     well-being among health care personnel : proceedings from
     the Workshop for Nordic researchers in Helsinki, 18-19
     November 1993 (hefte)
Red:   Lindström, Karl
Red:   ... [et al.],
ISSN:  09086692
ISBN:  92 9120507 9
År:   1994
Hefte:  581
Språk:  eng
PublID: r95000495
StatKat: f
LokalK: KAT 5

34
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Iversen, Erik
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Laberg, Jon Chr.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Oppfatning av venners alkoholbruk og egen drikking
År:   1994
UtgSted: Oslo, 8. september
Konfer: Nordiske Psykologkongress. 28.
Språk:  nor
PublID: r95001848
StatKat: f
LokalK: KAT 10

35
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Iversen, Erik
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Skutle, Arvid
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Rusmiddelbruk blant ungdom og unge voksne. Evalueringsprosjekt. Årsrap
     port 1993.
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95000485
StatKat: f
LokalK: KAT 7

36
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Iversen, Erik
Medforf: Skutle, Arvid
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Utprøving og evaluering av en modell for lokalsamfunnbasert
     rusforebygging.
År:   1994
UtgSted: Oslo, 8. sept.
Konfer: Nordisk psykologkongress. 28
Språk:  nor
PublID: r95001849
StatKat: f
LokalK: KAT 10

37
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Jakobsen, R.
Medforf: Mæland, J.G.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og
     helsefremmende arbeid
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 1711-1715
Språk:  nor
PublID: r95001952
StatKat: f
LokalK: KAT 3

38
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Johnsen, B.H.
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Laberg, J.C.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Cox, W.M.
Medforf: Vaksdal, A.
Medforf: Hugdahl, K.
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: Alcoholic subjects' attentional bias in the processing of alcohol-rela
     ted words
Tidskr: Psychology of addictive behaviors
År:   1994
Volum:  8
Språk:  eng
PublID: r95002601
StatKat: f
LokalK: KAT 1

39
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Johnsen, Tom Backer
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: The relation between scores and latencies in a computerized Test Anxie
     ty Inventory
År:   1994
UtgSted: Madrid, Spain, July
Konfer: International Conference of the STAR. 15
Språk:  eng
PublID: r96003896
StatKat: f
LokalK: KAT 10

40
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Jøsendal, Ola
Medforf: Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Skolebasert forebygging av røyking.
År:   1994
Hefte:  5
Utgiver: Hemil-senteret
Emneord: røyking
Språk:  nor
PublID: r95001592
StatKat: f
LokalK: KAT 7

41
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Kaufmann, G.
Tittel: Dekanal uforstand
Tidskr: På høyden
År:   1994
Hefte:  18
Side(r): 6
Språk:  nor
PublID: r95000492
StatKat: f
LokalK: KAT 6

42
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Kaufmann, G.
Tittel: From Buffalo to Bergen : celebration of a year of academic exchange.
Tidskr: Sykepleiens grunnprinsipper
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 1-2
Språk:  eng
PublID: r95000490
StatKat: f
LokalK: KAT 8

43
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Kaufmann, G.
Tittel: Psykologi - faget som kveler seg selv.
Tidskr: På høyden
År:   1994
Hefte:  16
Side(r): 6
Språk:  nor
PublID: r95000491
StatKat: f
LokalK: KAT 6

44
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Kaufmann, G.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi Seksjon for kognitiv psyko
Tittel: Psykologiske skoleretninger. Kompendium
År:   1994
Side(r): 120 s.
Språk:  nor
PublID: r95000493
StatKat: f
LokalK: KAT 7

45
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Laberg, J.C.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hafstad, A.
Tittel: En eksperimentell undersøkelse av normers betydning for antirøyke-kamp
     anjer
År:   1994
UtgSted: Oslo, 7.-10. september
Konfer: Nordiske Psykologkongress. 28.
Språk:  nor
PublID: r95002209
StatKat: f
LokalK: KAT 10

46
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Martinsen, Ø.
Tittel: Insight with style : cognitive style and its function in solving
     insight problems. (in press)
Tidskr: Problem solving and cognitive processes
Red:   Kaufmann, G.
Red:   Teigen, K.H.
Red:   Helstrup, T.
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95001916
StatKat: f
LokalK: KAT 5

47
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Martinsen, Ø.
Tittel: The effect of individual differences in cognitive style and motives
     in solving insight problems
Tidskr: Scandinavian journal of educational research
ISSN:  0031-3831
År:   1994
Volum:  38
Side(r): 83-96
Språk:  eng
PublID: r95001915
StatKat: f
LokalK: KAT 3

48
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Mæland, John Gunnar
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Jakobsen, Reidar
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Wiik, Johannes
Tittel: Stability in psychical activity levels in young adolescents
Tidskr: European Journal of Public Health
ISSN:  1101-1262
År:   1994
Side(r): 175-180
Språk:  eng
PublID: r95001953
StatKat: f
LokalK: KAT 3

49
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Olweus, D.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Bully/victim problems at school : basic facts and an effective interve
     ntion program
Tidskr: Promotion and education
År:   1994
Volum:  1
Side(r): 27-31
Språk:  eng
PublID: r95001994
StatKat: f
LokalK: KAT 1

50
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Olweus, D.
Tittel: Bullying at school : basic facts and effects of a schoolbased
     intervention program
Tidskr: Journal of child psychology and psychiatry and allied
     disciplines
ISSN:  0021-9630
År:   1994
Volum:  35
Side(r): 1171-1190
Språk:  eng
PublID: r95001976
StatKat: f
LokalK: KAT 1

51
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Olweus, D.
Tittel: Bullying at school: Long-term outcomes for the victims and an
     effective school-based intervention program.
Tidskr: Aggressive behavior: Current perspectives.
Red:   Huesmann, L.R.
År:   1994
Side(r): s. 97-130
Utgiver: Plenum, NY
Språk:  eng
PublID: r94007043
StatKat: f
LokalK: KAT 2

52
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Olweus, D.
Tittel: Farstametoden : en olycka för svensk skola
Tidskr: Lärarnas tidning
ISSN:  1101-2633
År:   1994
Hefte:  13
Språk:  swe
PublID: r95002001
StatKat: f
LokalK: KAT 3

53
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Olweus, D.
Tittel: Farstametoden är otillräcklig
Tidskr: Lärarnas tidning
ISSN:  1101-2633
År:   1994
Hefte:  16
Språk:  swe
PublID: r95002002
StatKat: f
LokalK: KAT 3

54
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Olweus, D.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: School bullying : facts and intervention
Tidskr: Violence update
ISSN:  1052-2689
År:   1994
Volum:  5
Hefte:  3-4
Språk:  eng
PublID: r95001977
StatKat: f
LokalK: KAT 1

55
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skogstad, A.
Tittel: Prevention and reaction of musculoskeletal disorders among elderly
     care personell through leader behavior and quality control
Tidskr: TemaNord
ISSN:  0908-6692
ISBN:  92-9120-542-7
År:   1994
Hefte:  616
Språk:  eng
PublID: r95001262
StatKat: f
LokalK: KAT 5

56
PublKat: D33 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skogstad, Anders
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Burnout among health professionals.
År:   1994
Konfer: XVII Nordisk Psykologkongress.
Sted:  Oslo, 7.-10. September 1994
Språk:  eng
PublID: r00010556
StatKat: a

57
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, A.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Evaluering innen rusfeltet. Hvor står vi nå? Hva er fremtidens utfordr
     inger?
År:   1994
UtgSted: Oslo
Konfer: XVIII Nordiske psykologikongress
Språk:  nor
PublID: r95008867
StatKat: f

58
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, A.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Vandeskog, A.
     Bergensklinikkene
Tittel: Implementing treatment evaluation program in clinic for alcohol and
     drug abusers: Three perspectives.
År:   1994
Konfer: The International Conference on "Alcohol-managing our favourite
     drugs"
Sted:  New Zealand
Språk:  eng
PublID: r95008865
StatKat: f

59
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, A.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Self-efficacy Expectancy among Male and Female Problem Drinkers: The
     importance of marital status and educational level
År:   1994
Konfer: 9th Conference of the European Health Psychology Society
Sted:  New Zealand
SamNor: Aim of the study: The present study focuses on self-efficacy
     expectancies concerning possible relapse situations for problem
     drinkers and how they are related to socio-demographic factors like
     gender, marital/partnership status and educational level.
     Conclusions: In sum, the study has shown a complex and differentiated
     picture of the relationship between some socio-demographic factors
     and self-efficacy expectancies in a group of male and female problem
     drinkers. The importance of focusing on socio-demographic factors has
     been documented, and some clinical implications are presented.
     Important group differences should be considered when matching
     treatment to specific patient needs.
Språk:  eng
PublID: r95008868
StatKat: f
LokalK: KAT 10

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, Arvid
Medforf: Iversen, Erik
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Community based substance abuse prevention among young adults in
     Western Norway.
År:   1994
UtgSted: York (England), 24 mars
Konfer: International Conference on Innovations in Community
     Psychiatry. 4.
Språk:  eng
PublID: r95000484
StatKat: f

61
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, Arvid
Tittel: Drinking and "the good life" : the relationship between alcohol
     consumption and well-being among male and female patients in primary
     health care.
År:   1994
UtgSted: Alicante : 13-15 juli
Konfer: Conference of the European Health Psychology Society
Språk:  eng
PublID: r95000478
StatKat: f

62
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, Arvid
Tittel: Hazardeous drinking and intoxication among male and female patients
     in primary health care. Is it more difficult for female hazardeous
     drinkers to admit their problems and seek professional help?
År:   1994
UtgSted: York (England) : 24 mars
Konfer: International conference on Innovations in Community
     Psychiatry. 4.
Språk:  eng
PublID: r95000479
StatKat: f

63
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, Arvid
Medforf: Iversen, Erik
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Health promotion and substance use prevention among young adults in
     Western Norway - a community based action research program.
År:   1994
UtgSted: Alicante, 13. juli
Konfer: Conference of the European Health Psychology Society. 8.
Språk:  eng
PublID: r95000482
StatKat: f
LokalK: KAT 10

64
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, Arvid
Medforf: Vandeskog, Abbi
Tittel: Implementering av behandlingsrutiner i bergensklinikkene.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Språk:  nor
PublID: r95000486
StatKat: f
LokalK: KAT 3

65
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skutle, Arvid
Tittel: Kirsebergprosjektet : noen refleksjoner omkring evaluering.
År:   1994
UtgSted: Malmö : 19-20 april
Konfer: Forskarkonferans om utvärdering av folkhälsarbete
Språk:  nor
PublID: r95000476
StatKat: f

66
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Sortland, Nils
Medforf: Hellesøy, Odd H.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Arbeidsgledens kilder og frukter
År:   1994
Utgiver: UiB
Språk:  nor
PublID: r95001914
StatKat: f
LokalK: KAT 7

67
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Thuen, F.
Tittel: Helsepsykologiens bidrag til det ulykkesforebyggende arbeidet
Tidskr: Nordisk psykologi
ISSN:  0029-1463
År:   1994
Volum:  46
Hefte:  2
Side(r): 124-137
Språk:  nor
PublID: r95002003
StatKat: f
LokalK: KAT 3

68
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Ursin, Holger
     UiB-Psyk: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Endresen, Inger M
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Lund, A.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt
Medforf: Mjellem, N.
Tittel: Psychological and behavioural aspects of pain
Tidskr: Brain control of responses to trauma
Red:   Rothwell, N.J.
Red:   Berkenbosch, F.
ISBN:  0-521-41939-5
År:   1994
Side(r): 183-201
Utgiver: Cambridge : Cambridge University Press
Språk:  eng
PublID: r95002037
StatKat: f
LokalK: KAT 2

69
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Vollmer, Fred
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Action and agents
År:   1994
UtgSted: Oxford : Universitetet, mai
Språk:  eng
PublID: r95002370
StatKat: f

70
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Vollmer, Fred
Tittel: Remarks on the psychologic of action
Tidskr: Scandinavian journal of psychology
ISSN:  0036-5564
År:   1994
Volum:  35
Side(r): 86-90
Språk:  eng
PublID: r95002369
StatKat: f
LokalK: KAT 3

71
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Wilhelmsen, B.U.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Laberg, J.C.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Adolescent alcohol expectancies and alcohol use : moderations with imp
     lications for primary prevention
År:   1994
UtgSted: Alicante, 13.-15. juli
Konfer: Conference of the European Health Psychology Society. 8.
Språk:  eng
PublID: r95002207
StatKat: f
LokalK: KAT 10

72
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Wilhelmsen, B.U.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Laberg, J.C.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Evaluation of two alcohol prevention programs for seventh grade studen
     ts
Tidskr: Addiction
ISSN:  0965-2140
År:   1994
Volum:  89
Side(r): 1157-1165
Språk:  eng
PublID: r95002277
StatKat: f
LokalK: KAT 1

73
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Wilhelmsen, I.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Bakke, A.
Medforf: Haug, T. Tangen
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Endresen, Inger M
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi Seksjon for personlighetsp
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Psychosocial adjustment to illness scale (PAIS-SR) in a Norwegian mate
     rial of patients with functional dyspepsia, duodenal ulcer, and urinar
     y bladder dysfunction.
Tidskr: Scandinavian Journal of Gastroenterology
ISSN:  0036-5521
År:   1994
Volum:  29
Side(r): s. 611-617
Emneord: Clean intermittent catheterization, construct validity, duodenal ulce
     r, functional dyspepsia, psychosocial adjustment, quality of life.
SamNor: Background: There is an increasing interest in the psychosocial impac
     t of a disease, but few instruments available to measure it. Methods:
     The internal consistency and construct validity of the Norwegian tra
     nslation of the Psycosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR) was
     examined in a total of 557 patients. Results: The seven dimensions o
     f the psychosocial adjustment to medical illness from the original te
     st were represented in the Norwegian translation. Psychologic distres
     s, social environment, and vocational environment explained most of t
     he variance. The instrument had high internal consistency with Cronba
     ch's alpha coefficients of > 0.75 on six of seven subscales. The PAIS
     -SR differentiated between groups of pa tianets with urologic and upp
     er gastrointestinal disease and seemed to give meaningful and useful
     clinical data. Patients with functional dyspepsia (n = 97) had higher
     score on psychologic distress than the other patients. Conclusions:
     The Norwegian translation of the PAIS-SR had high internal consistenc
     y, acceptable construct validity, and good discriminating va l idity.
Språk:  eng
PublID: r95003726
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->