Psykologisk fakultet

Institutt for klinisk psykologi

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Arefjord, Kjersti
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Psykoterapi med eldre. En undersøkelse med henblikk på behov, tilbud o
     g etterspørsel.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk psykologforening
År:   1994
Volum:  9
Side(r): 919-925
Språk:  nor
PublID: r95002971
StatKat: f
LokalK: KAT 3

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Axelsen, E.
Medforf: Nielsen, Geir Høstmark
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Tittel: Om formidling av psykologisk praksiskunnskap.
Tidskr: Psykologi i forandring.
År:   1994
Side(r): 45-55
Språk:  nor
PublID: r94007831
StatKat: f
LokalK: KAT 5

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Bjørkly, Stål
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Tittel: The scale for the prediction of aggression and dangerousnes on psychot
     ic patiens. PAD: A protective pilot study.
Tidskr: Criminal Justice and Behaviour
År:   1994
Volum:  21
Side(r): 341-356
Språk:  eng
PublID: r94007651
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Bruseth, M.
Medforf: Finnøy, O.J.
Medforf: Eide, M.
Medforf: Gjøsund, G.E.
Medforf: Starheim, G.
Medforf: Sørdal, O.J.
Medforf: Valderhaug, R.
Medforf: Nielsen, Geir Høstmark
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Tittel: Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn. Noen foreløpige kl
     iniske erfaringer.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 494-501
PublID: r94007829
StatKat: f
LokalK: KAT 3

5
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Dundas, Ingrid
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Wormnes, Bjørn
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Differences between enmeshment and extremely close families.
År:   1994
Utgiver: 020308
Språk:  eng
PublID: r95002972
StatKat: f
LokalK: KAT 7

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Haugland, Bente Storm
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Video som hjelpemiddel i forelesning om klinisk-psykologisk arbeid med
     barn.
Serie:  UPED-skrift nr. 6.
Red:   Guldbrandsen, A.
År:   1994
Hefte:  6
Utgiver: Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95002974
StatKat: f
LokalK: KAT 7

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Havik, Odd E.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Programnotat. Program for forskning om mental helse 1995-1999.
Serie:  Medisin og helse
År:   1994
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r95002973
StatKat: f
LokalK: KAT 7

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Håland, Wenche
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: "Behov - et sentralt begrep i Brundtlandrapporten."
Tidskr: Alternativ framtid
ISSN:  0804-3213
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 27-39
Språk:  nor
PublID: r94007820
StatKat: f
LokalK: KAT 3

9
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Kvale, Gerd
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Cardiovaskular conditioning and anticipatory nausea and vomiting in ca
     ncer patients.
Tidskr: Behavioral Medicine
År:   1994
Volum:  20
Side(r): 78-83
Språk:  eng
PublID: r95004208
StatKat: f
LokalK: KAT 1

10
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Kvale, Gerd
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Får engstelige kreftpasienter mer omfattende behandlingsbivirkninger?
Tidskr: Abstract 54
År:   1994-09-07
Side(r): 60-61
UtgSted: Rezo Oslo Plaza Hotel
Konfer: XVIII Nordiske psykologikongress.
Språk:  nor
PublID: r95004212
StatKat: f
LokalK: KAT 10

11
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Kvale, Gerd
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Nielse, Geir Høstmark
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Wormnes, Bjørn
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Psykologen og tannlegen: Et merkelig par?
Tidskr: Abstract 54
År:   1994-09-07
Side(r): 62
UtgSted: Reso Oslo Plaza Hotel
Konfer: XVIII Nordiske Psykologikongress
Språk:  nor
PublID: r95004214
StatKat: f
LokalK: KAT 10

12
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Kvale, Gerd
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Raadal, M.
Tittel: Tannlegeskrekk kan kureres
Serie:  UiB-Magasinet
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): 20-23
Utgiver: 020308
Språk:  nor
PublID: r95004209
StatKat: f
LokalK: KAT 6

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Løberg, Tor
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Innføring av kurs om rusmidler i studieplanen i psykologi.
Serie:  UPED-skrift nr. 6.
Red:   Guldbrandsen, A.
År:   1994
Hefte:  6
Utgiver: Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95002975
StatKat: f
LokalK: KAT 7

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Løberg, Tor
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Rourke, S.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Neuropsychological findings in alcoholism.
Tidskr: Neuropsycholical Assesment of Neuropsychiatric Disorders: C
     linical Methods and Empirical Findings.
Red:   Grant, I.
Red:   Adams, K.M.
År:   1994
Utgiver: Oxford University Press
Språk:  eng
PublID: r95000069
StatKat: f
LokalK: KAT 2

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Manger, Terje
Medforf: Nielsen, Geir Høstmark
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Medforf: Laberg, J.C.
Tittel: Etikkopplæring i psykologstudiet : en omtale av
     undervisningsopplegget i Bergen.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 630-633
Språk:  nor
PublID: r94007828
StatKat: f
LokalK: KAT 3

16
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Monsen, Sidsel Bugge
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Tittel: Eldres humor.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 285-290
Språk:  nor
PublID: r94007825
StatKat: f
LokalK: KAT 3

17
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Monsen, Sidsel Bugge
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Tittel: Validering av aldersdemente med utgangspunkt i livshistorier.
Tidskr: Aldring & eldre, gerontologisk magasin
ISSN:  0801-9991
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r94007826
StatKat: f
LokalK: KAT 6

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Tittel: Historier om sjeler: Fra det terapeutiske rom (av Haldis Hjorth).
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 509-510
Språk:  nor
PublID: r94007827
StatKat: f
LokalK: KAT 3

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
Medforf: Havik, Odd E.
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Tittel: Integrert teknikkbruk i korttidsdynamisk psykoterapi.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 197-204
Språk:  nor
PublID: r94007834
StatKat: f
LokalK: KAT 3

20
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Kompendium i korttids dynamisk psykoterapi.
År:   1994
Side(r): 85
Utgiver: Inst. for klinisk psykologi, UiB
Språk:  nor
PublID: r95002976
StatKat: f
LokalK: KAT 7

21
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Medforf: Sundberg, Håkan
Tittel: Psykologutdanningen i Bergen 25 år.
År:   1994
Utgiver: Institutt for klinisk psykologi
Språk:  nor
PublID: r94007832
StatKat: f
LokalK: KAT 7

22
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
Tittel: Sammendrag av Norges Forskningsråds rapport om: Alvorlige psykiske
     lidelser - med særlig vekt på funksjonelle psykoser.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 140-149
Språk:  nor
PublID: r94007833
StatKat: f
LokalK: KAT 3

23
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nordhus, Inger Hilde
Tittel: Functional ability and depression in the elderly.
År:   1994
Side(r): 233
UtgSted: Jönköping, Sverige
Konfer: Nordisk kongress i gerontologi. 12
Språk:  eng
PublID: r94007837
StatKat: f
LokalK: KAT 10

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nordhus, Inger Hilde
Tittel: Parter i samspill - pårørende i demensprosessen.
Tidskr: Psykologiske perspektiver på aldersdemens.
Red:   Solem, P.E.
Red:   Ingebretsen, R.
Red:   Lyng, L.
Red:   Nygård, Aa-M.
ISBN:  82-00-03911-0
År:   1994
Side(r): 170-182
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo.
Språk:  nor
PublID: r94007835
StatKat: f
LokalK: KAT 5

25
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nordhus, Inger Hilde
Tittel: Psykoterapi med eldre - en meningsfull modell for klinisk
     gerontopsykologi?
Tidskr: Nordisk Psykologi
ISSN:  0029-1463
År:   1994
Volum:  46
Side(r): 47-58
Språk:  nor
PublID: r94007836
StatKat: f
LokalK: KAT 3

26
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Seland, Hermund
Tittel: Studier av autoritet og lederskap ved hjelp av
     grupperelasjonskonferanser.
Tidskr: Tidsskrift for organisasjonspsykologi
ISSN:  0804-466x
År:   1994
Volum:  2
Hefte:  1
Side(r): 23-27
Utgiver: Organisasjonspsykologisk Selskap
Språk:  nor
PublID: r94007652
StatKat: f
LokalK: KAT 3

27
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Seltzer, Wencke J.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: "Changes and development in the field of systemic therapy".
Tidskr: Six Aspects of Family Therapy.
År:   1994-06-30
UtgSted: Oslo, Norway
Konfer: 1th European Congress (under the auspices of the European regio
     nal council of the world federation of mental helth).
Språk:  eng
PublID: r95004218
StatKat: f
LokalK: KAT 10

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Seltzer, Wencke J.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Concepts of origin and kinship among the young in family-like living a
     rrangements: Universal myths and therapeutic implications.
Tidskr: Csalad, gyermek, ifjusag
År:   1994
Side(r): 3-4, 16-22
Språk:  eng
PublID: r95002977
StatKat: f
LokalK: KAT 1

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Seltzer, Wencke J.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Editorial
Tidskr: International Family Therapy Assosiation: The International
     Connection.
År:   1994
Volum:  7
Hefte:  1
Språk:  eng
PublID: r95002978
StatKat: f
LokalK: KAT 8

30
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Seltzer, Wencke J.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Editorial
Tidskr: International Family Therapy Assosiation: The International
     Connection.
År:   1994
Volum:  7
Hefte:  2
Språk:  eng
PublID: r95002979
StatKat: f
LokalK: KAT 8

31
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Seltzer, Wencke J.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: "Lost and found: Identity, Belongingness and Relatedness afloat; The a
     pplication of Macrocultural Mythology as Points of Anchorage in Therap
     y with children and their families.
År:   1994-09-02
UtgSted: Oslo, Norway
Konfer: International Congress in Family Therapy and Mediation.
Språk:  eng
PublID: r95004219
StatKat: f
LokalK: KAT 10

32
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Seltzer, Wencke J.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: "Universal Mythology and Narrative Therapy with Children in Family Con
     text".
Tidskr: Six Aspects of Family Therapy.
År:   1994-06-30
UtgSted: Oslo, Norway
Konfer: 1th European Congress(under the auspies of the European regiona
     l council of the world federation of mental helth).
Språk:  eng
PublID: r95004217
StatKat: f
LokalK: KAT 10

33
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Seltzer, Wencke J.
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: "Universal Myths in Uprooted Families: Therapeutic Implications".
Tidskr: Family Therapy on the edge: Finding relevance for communiti
     es in turmoil.
År:   1994-08-20
UtgSted: Budapest, Hungary
Konfer: 6th Family Therapy World Conference
Språk:  eng
PublID: r95004216
StatKat: f
LokalK: KAT 10

34
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Skjerve, Jan
Tittel: Evaluering av studentenes praksis ved Poliklinikk for barn.
År:   1994
Utgiver: Institutt for klinisk psykologi, UiB
Språk:  nor
PublID: r94007840
StatKat: f
LokalK: KAT 7

35
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Skjerve, Jan
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Medforf: Reichelt, Sissel
     Universitetet i Oslo Psykologisk inst.
Tittel: Skal kliniske psykologer være eksperter?
Tidskr: Psykologi i forandring : jubileumsbok : Norsk psykologforen
     ing 60 år
Red:   Reichelt, Sissel
ISBN:  82-91473-00-5
År:   1994
Utgiver: Norsk Psykologforening
Språk:  nor
PublID: r94007838
StatKat: f
LokalK: KAT 5

36
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Skjerve, Jan
Tittel: Studenters skikkethet for psykologisk yrkesutøvelse. Om
     utdanningsinstitusjoners ansvar og forpliktelser.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
ISSN:  0332-6470
År:   1994
Volum:  31
Side(r): 687-694
Språk:  nor
PublID: r94007839
StatKat: f
LokalK: KAT 3

37
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Støylen, Inge Jarl
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Gilles de la Tourette syndrome og tvangsnevroser - en grenseoppgang
År:   1994
Utgiver: Inst. for klinisk psykologi
Språk:  nor
PublID: r95002980
StatKat: f
LokalK: KAT 7

38
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Winje, Dagfinn
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Late effects of trauma: A longitudinal study of parents' and children'
     s reactions after a major road traffic accident in Norway.
Tidskr: Book of Abstracts, 4th Intern. Conference on Grief and Bere
     avement
År:   1994-06-12
Side(r): 1 s. s.
UtgSted: Stockholm, Sweden
Konfer: 4th International Conference on Grief and Bereavement in Contem
     porary Society
Språk:  eng
PublID: r97009304
StatKat: f
LokalK: s

39
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Wormnes, Bjørn
Tittel: Differences between enmeshment and extremely close failies.
År:   1994
Utgiver: Institutt for samfunnspsykologi
Språk:  eng
PublID: r94007824
StatKat: f
LokalK: KAT 7

40
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Wormnes, Bjørn
     UiB - Inst. for klinisk psykologi Poliklinikk for barn
Tittel: Hypnose under fødsel.
Tidskr: Jordmorbladet
ISSN:  0805-0562
År:   1994
Volum:  7
Side(r): 5-8
Språk:  nor
PublID: r94007821
StatKat: f
LokalK: KAT 3

41
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Wormnes, Bjørn
     UiB - Inst. for klinisk psykologi
Tittel: Motparadoksmodellen. Erfaringer etter systematisk utprøving.
År:   1994
Utgiver: 020308
Tilgang: 020308
Språk:  nor
PublID: r94007823
StatKat: f

42
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Wormnes, Bjørn
Tittel: Prestasjoner og mental trening.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r94007822
StatKat: f
LokalK: KAT 8


<- forrigeinnholdneste ->