Enheter uten fakultetstilknytning

Universitetsbiblioteket i Bergen

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Eksamensoppgaver 2. avdeling jus 1980-1993. 3. rev. utg., med litterat
     urtips
Red:   Kongshavn, Halvor
ISBN:  82-417-0345-7
År:   1994
Side(r): 108 s.
Utgiver: Universitetet i Oslo
Språk:  nor
PublID: r96006518
StatKat: f

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Aas, Olav
Tittel: Beiteforgiftning av storfe i hordaland og Sogn og Fjordane
År:   1994
Utgiver: UiB-MatNat: Botanisk institutt
Språk:  nor
PublID: r96006675
StatKat: f

3
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Bakka, Pål H.
Tittel: Auf den Spuren untergegangener Europa
Tidskr: Welt Trends
År:   1994
Utgiver: Potsdam
Språk:  ger
PublID: r96006341
StatKat: f

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Brevik, Thomas
Tittel: Internet for de små.
Tidskr: Bok og Bibliotek
ISSN:  0006-5811
År:   1994
Volum:  61
Hefte:  8
Side(r): s. 34
Språk:  nor
PublID: r96006501
StatKat: f

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Brevik, Thomas
Tittel: Velkommen til verdens største bibliotek: Internet til hverdagsbruk.
Tidskr: Bok og Bibliotek
ISSN:  0006-5811
År:   1994
Volum:  61
Hefte:  8
Side(r): 18-20
Språk:  nor
PublID: r96006500
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Espelid, Knut
Tittel: Bergen historiske forening 1894-1994
Tidskr: Skrifter
ISSN:  0800-062x
År:   1994
Volum:  90
Side(r): 9-54
Utgiver: Bergen Historiske forening
Språk:  nor
PublID: r96006502
StatKat: f

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Espelid, Knut
Tittel: Bernt Lorentzen 1903-1991. En bibliografi.
Tidskr: Skrifter
ISSN:  0800-062x
År:   1994
Volum:  90
Side(r): 103-112
Utgiver: Bergen Historiske forening
Språk:  nor
PublID: r96006503
StatKat: f

8
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Garnes, Kari
Tittel: Er ansvarsbibliotekene overflødige
Tidskr: Fjernlån '94. Konferanserapport
Red:   Butenschøn, Cecilie A.
Red:   Hansen, Åse M.
ISBN:  82-90790-09-0
År:   1994
Side(r): 121-125
Utgiver: Norsk bibliotekforening
UtgSted: Bergen, 2-4 februar
Konfer: Fjenlån '94
Språk:  nor
PublID: r96006676
StatKat: f

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Garnes, Kari
Tittel: Kvalitetsbedømning ved norske forskningsbibliotek
Tidskr: Nordinfo-nytt (temanummer om kvalitet - Special issue on qu
     ality)
ISSN:  0356-9624
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): 54-58
Språk:  nor
PublID: r96006677
StatKat: f

10
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Etterord (til J. Genet: Querelle)
Tidskr: J. Genet: Querelle
År:   1994
Side(r): 265-271
Utgiver: Tiden
Språk:  nor
PublID: r99003669
LokalK: N

11
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Walt Whitman og trongen til kameratar
Tidskr: Bokvennen
ISSN:  0802-1953
År:   1994
Side(r): 12-21
Språk:  nno
PublID: r99003664
LokalK: N

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Hauge, Jostein H.
Tittel: MECANO - Mechanism of automatic Comparision of CD-ROM Answers with
     OPACs.
Tidskr: Synopsis
ISSN:  0332-656x
År:   1994
Hefte:  6
Side(r): 321-322
Språk:  eng
PublID: r96006508
StatKat: f

13
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Jacobsen, Kirsti L.
Medforf: Smørdal, Jarle G.
Tittel: Juridisk fakultetsbibliografi: systematisk og alfabetisk bibliografi o
     ver publikasjoner utgitt ved Det juridiske fakultet. Biografi over ans
     atte ved fakultetet 1969-1994.
Tidskr: Det Juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie.
ISSN:  0802-1589
År:   1994
Hefte:  47
Side(r): 144 s.
Språk:  eng
PublID: r96006678
StatKat: f

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kermit, Hans
Tittel: CD-platen og biblioteket.
Tidskr: Synopsis
ISSN:  0332-656x
År:   1994
Hefte:  1
Side(r): 26-29
Språk:  nor
PublID: r96006510
StatKat: f

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
Tittel: A bibliography of articles in non-Scandinavian languages
Tidskr: International journal of legal information
ISSN:  0731-1265
År:   1994
Volum:  22
Hefte:  3
Side(r): 252-276
Språk:  eng
PublID: r96006514
StatKat: f

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
Tittel: A bibliography of articles in non-Scandinavian languages
Tidskr: Det Juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie. Norwegian le
     gal Festschriften
ISSN:  0802-1589
År:   1994
Hefte:  10
Side(r): 26 s.
Språk:  eng
PublID: r96006515
StatKat: f

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
Tittel: Nye bøker [kort omtale av aktuelle bøker 1993-94, fast spalte]
Tidskr: Kritisk Juss
ISSN:  0800-4099
År:   1994
Hefte:  1-4
Språk:  nor
PublID: r96006498
StatKat: f

18
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
Tittel: Tilleggshefte 1991-1993 til: Norske juridiske festskrift 1970-1990: en
     bibliografi over innholdet.
År:   1994
Side(r): 39 s.
Utgiver: UiB.Jur: Institutt for privatrett
Språk:  nor
PublID: r96006679
StatKat: f

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Nesje, Atle
     UiB-SV: Institutt for geografi
Medforf: McCarroll, Danny
     Department of Geography, University College of Swansea
Medforf: Dahl, Svein Olaf
     UiB: Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB)
Tittel: Degree of rock surface weathering as an indicator of ice-sheet thickne
     ss along an east-west transect across southern Norway.
Tidskr: Journal of quaternary science
ISSN:  0267-8179
År:   1994
Hefte:  4
Side(r): s. 337-347
Utgiver: John Wiley & Sons
Emneord: Surface weathering, ice-sheet reconstruction, measuring, Norway
SamNor: Rock surface weathering, as reflected by rock surface hardness and ro
     ughness, was measured at six mountains along an east-west transect ac
     ross Southern Norway. At most sites the results show siginificant dif
     ferences in rock surface weathering across the autochthonous blockfie
     ld boundary, suggesting that the areas above the boundary have been e
     xposed to subaerial weathering for a considerably longer time span th
     an the areas below. The results are interpreted as reflecting the sur
     face profile of an asymmetric, west-centred, low-gradient ice s heet.
Språk:  eng
PublID: r96006340
StatKat: f

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Nesje, Atle
     UiB-SV: Institutt for geografi
Medforf: Dahl, Svein Olaf
     UiB: Universitetsbiblioteket / UiB-MatNat: Geologisk institutt
Medforf: Løvlie, Reidar
     UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk
Medforf: Sulebak, Jan R.
     UiB-SV: Institutt for geografi
Tittel: Holocene glacier activity at the southwestern part of Hardangerjøkulen
     , central-southern Norway: evidence from lacustrine sediments.
Tidskr: The Holocene
ISSN:  0959-6836
År:   1994
Volum:  4
Hefte:  4
Side(r): side 377-382
Emneord: Glaciers, chronology, lacustrine sediments, Neoglaciation, climate, m
     ethod, Holocene, Hardangerjøkulen
SamNor: Lacustrine sediments from Lake Isdalsvatn downstream from the southwe
     stern margin of the plateau glacier Hardangerjøkulen, central-souther
     n Norway, are analyzed to establish glacier chronology throughout the
     Holocene. Differences in glacier chronologies between the southern a
     nd northern sectors of Hardangerjøkulen may be explained partly by di
     fferent glacier re sponses to the precipitation and wind distribution
     at opposite sides of the ice cap.
Språk:  eng
PublID: r96006490
StatKat: f

21
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Nesje, Atle
     UiB-SV: Institutt for geografi
Medforf: Dahl, Svein Olaf
     UiB: Universitetsbiblioteket / UiB-MatNat: Geologisk institutt
Tittel: Holocene glacier fluctuations at Hardangerjøkulen, central southern No
     rway: a high-resolution composite chronology from lacustrine and terre
     strial deposits.
Tidskr: The Holocene
ISSN:  0959-6836
År:   1994
Volum:  4
Hefte:  3
Side(r): 269-277
Emneord: glaciers, fluctuations, lacustrine sedimentation, glacio-fluvial depo
     sits, glacier extent, Holocene, Hardangerjøkulen, southern Norway
SamNor: Holocene glacier fluctuations at the northern sector of Hardangerjøku
     len, central-southern Norway, are reconstructed from four radiocarbon
     -dated lake and terrestrial sites in the Finse region. For the first
     time, detailed information has been obtained concerning the number, a
     ge and magnitude of Scandinavian glacier variations from the early to
     mid-Holocene.
Språk:  eng
PublID: r96006493
StatKat: f

22
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Nesje, Atle
     UiB-SV: Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Dahl, Svein Olaf
     UiB: Universitetsbiblioteket / UiB-MatNat: Geologisk institutt
Tittel: Lateglacial and holocene glacier fluctations and clima variations in w
     estern Norway: a review.
Tidskr: Quaternary Science Reviews
ISSN:  0277-3791
År:   1994
Volum:  12
Side(r): 255-261
Språk:  eng
PublID: r96006497
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->