Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Tittel: Disiplin og nyskapning
Serie:  AHS serie B 1989-4
Red:   Korsnes, Olav
År:   1994
Side(r): 144 s.
Språk:  nor
PublID: r97005537
StatKat: f
LokalK: N
ProID:  p95000930

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Tittel: En uke i Israel og Palestina. Rapport fra studietur okt.94
Serie:  Skr.serie
Red:   Jerdal, Else
År:   1994
Volum:  20
Språk:  nor
PublID: r95003772
StatKat: f

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Birkeland, Gunn Elisabeth
Tittel: Main trends and variations in modern female labour market behaviour: M
     odels, results and challenges for future work.
År:   1994-12
UtgSted: Oslo, INAS
Konfer: Ph.D.-workshop on Comparative Labour Market and Welfare State S
     ociology
PublID: r96002146
StatKat: f

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Birkeland, Gunn Elisabeth
Tittel: Rosemary Crompton: Class and Stratification. An introduction to Curren
     t Debates. Bookreview.
Tidskr: Acta Sosiologica
År:   1994
Volum:  37
Hefte:  2
Språk:  eng
PublID: r96002127
StatKat: f

5
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Birkelund, Gunn E.
Tittel: Class and Stratification: An Introductory to Current Debate (Bokanmeld
     else)
Tidskr: Acta sociologica
Red:   Crompton, R.
ISSN:  0001-6993
År:   1994
Utgiver: Cambridge Policy Press
Språk:  eng
PublID: r95003797
StatKat: f

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Birkelund, Gunn Elisabeth
Medforf: Goodman, Leo A.
     University of California, Berkeley
Medforf: Rose, David
     University of Essex, England
Tittel: The Latent Structure of Job-characteristics of Men and Women
År:   1994-10
UtgSted: University of Kent, England
Konfer: Conference on Work, Employment and Sociology
Språk:  eng
PublID: r96002294
StatKat: f

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Broch-Due, A. -K.
Medforf: Ødegård, T.
Tittel: Det ekstreme må (kan) forstås utfra det vanlige - en modell for kjønns
     spesifikk forståelse i forebyggende arbeid
Tidskr: SLT-rapport
År:   1994
Utgiver: Det krim. foreb. Råd
Språk:  nor
PublID: r95003492
StatKat: f

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Broch-Due, A. -K.
Tittel: Det kommer an på - når kvinneliv planlegges
Tidskr: Norden - kvinners paradis? i Nord
Red:   Fougner,
Red:   Larsen Asp,
År:   1994
Hefte:  14
Språk:  nor
PublID: r95003491
StatKat: f

9
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Broch-Due, A. -K..
Medforf: Ødegård, T.
Tittel: Nytelse og destruksjon: Det paradoksale ved seksualitetens kulturelle
     fremtredelses former
Tidskr: Psyke & logos
ISSN:  0107-1211
År:   1994
Hefte:  1
Utgiver: Dansk psyk. forlag, Kbn
Språk:  nor
PublID: r95003490
StatKat: f

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Broch-Due, A.
Medforf: Ødegård, T.
Tittel: Sexuality and Eroticism, Desire and Destruction
Tidskr: NWSA Journal
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95003814
StatKat: f

11
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Flick, Marian
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: I år kan du våge alt, prøve alt... : en studie om kjønnsroller i
     norsk ukebladreklame, fra 1965 til 1985. 2. utg.
ISBN:  8257801291
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Emneord: reklame, diskriminering, kjønnsroller, kvinner, reklameforskning,
     ukepresse
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/710001/
Språk:  nor
PublID: r00018338
StatKat: a

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
Tittel: Bank centrality in networks of intercorporate relations. (Paper)
År:   1994-04
UtgSted: Arizona State University
Språk:  eng
PublID: r95003774
StatKat: f

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
Tittel: Forbruksforskjeller som social ulikhet: Perspektiver og problemer
År:   1994-01-14
UtgSted: Gausdal
Konfer: Norsk sosiologiforenings vinterseminar
Språk:  nor
PublID: r95003818
StatKat: f

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Jerdal, E.
Tittel: Anthony GIddens - kritisk sosiologi elelr samfunnfilosofi?
Tidskr: Sosiologi i dag
ISSN:  0332-6330
År:   1994
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r95003493
StatKat: f

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Jerdal, Else
Tittel: The content ans structure of educational programs at the regional coll
     eges in Norway. (Paper)
År:   1994-09-12
Konfer: Forskn.seminar om høyere utdanning
Språk:  eng
PublID: r95003769
StatKat: f

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Korsnes, Olav
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Yrkessosialisering og former for yrkesidentitet. En presentasjon av en
     artikkel av Claude Dubar
Serie:  AHS - Serie B 1994-3
ISSN:  0801-6083
År:   1994
Side(r): 14 s.
Utgiver: AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB
Tilgang: Studia
Emneord: yrke, sosialisering, identitet, sosiologisk teori
Språk:  nor
PublID: r98002277
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Møen, Atle
Tittel: Auchwitz og det moderne samfunnet
Tidskr: Syn & segn
ISSN:  0039-7717
År:   1994
Utgiver: Samlaget
Språk:  nno
PublID: r95003716
StatKat: f

18
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Møen, Atle
Tittel: Nokre samtidssosiologiske blikk på Georg Simmel
År:   1994
Språk:  nno
PublID: r95003715
StatKat: f

19
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
Tittel: Forelesning om kropp og kultur
År:   1994-10-12
UtgSted: Fysioterapi hovedfag, UIB
Språk:  nor
PublID: r95003812
StatKat: f

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
Tittel: Forelesning om kropp og kultur
År:   1994-06-16
UtgSted: Hemil-senteret
Konfer: Seminar. Mikro-makro-problematikk i sosiologi
Språk:  nor
PublID: r95003813
StatKat: f

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
Tittel: Forskerkurs, allmennmedisin
År:   1994-10-14
UtgSted: Oslo
Konfer: Primærmedisinsk uke 94
Språk:  nor
PublID: r95003811
StatKat: f

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
Tittel: Forskning om feltarbeid
År:   1994-03
UtgSted: Inst. f. medievit. UIB
Språk:  nor
PublID: r95003808
StatKat: f

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
Tittel: Innføringskurs, kvalitativ forskning
År:   1994-04-20
UtgSted: Norske Fysioterapauters Forb. Skien
Språk:  nor
PublID: r95003809
StatKat: f

24
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
Tittel: Innføringskurs, kvalitativ forskning
År:   1994-10-26
UtgSted: do. Kongsberg
Språk:  nor
PublID: r95003810
StatKat: f

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
Tittel: Sosialpolitisk seminar
År:   1994-10-27
UtgSted: Høgskolen i Finmark, Alta
Språk:  nor
PublID: r95003842
StatKat: f

26
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
Tittel: En framtid for kvinneforskningen?
Tidskr: Bok publisert etter NFR's konferanse om grunnleggende
     kvinneforskning
År:   1994
Konfer: NFR's konferanse om grunnleggende kvinneforskning
Språk:  nor
PublID: r95003768
StatKat: f

27
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
Tittel: "Hovedfagsseminar som undervisningsform"
Red:   Gulbrandsen, Arild
ISBN:  0805-2557
År:   1994
Side(r): 83-91
Utgiver: Program for læringsforskning Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r97001724
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
Tittel: Kvinnelige lærere og ingeniørers yrkestilpasninger i Norge
År:   1994
UtgSted: Åbo, Finland
Konfer: Nordisk forum
Språk:  nor
PublID: r97001726
StatKat: f
LokalK: A

29
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
Tittel: Life Histories in the Study og Gender Relations and Employment
År:   1994
UtgSted: University of Kent at Canterbury
Konfer: Gender Relations and Employment
Språk:  eng
PublID: r97001727
StatKat: f
LokalK: A

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
Tittel: "Life -lines": - A Methodological Approach
Tidskr: "Life-Lines": -An approach to the study of social change an
     d gender
Red:   Bjerén, Gunilla
ISBN:  1-85628-846-3
År:   1994
Side(r): 101-113
Utgiver: Avery Press
Språk:  eng
PublID: r97001719
StatKat: f

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
Tittel: Life Stories in Context. A Discussion of the Linguistic Turn in Contem
     porary Sociological Life Story Research
Tidskr: Journal of Sociology
ISBN:  0804-0486
År:   1994
Volum:  2
Side(r): 139-152
Språk:  eng
PublID: r95003717
StatKat: f

32
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
Tittel: Noen refleksjoner over kvinneforskning og kjønnsforskning, og om forsk
     jeller og ulikheter mellom kvinner
År:   1994
UtgSted: Oslo
Konfer: Sluttkonferansn for NAVF's program for kvinneforskning
Språk:  nor
PublID: r97001725
StatKat: f
LokalK: N

33
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
Tittel: Doktorgradsprogram, forskeridentitet og sosiologisk fantasi (Paper)
År:   1994-06-17
UtgSted: Røros
Konfer: Den 4. nasjonale sosiologikonferansen
Språk:  nor
PublID: r95003831
StatKat: f

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
Tittel: Facharbeiter oder Techniker? Neue Qualifikationstypen und Gewerkschaft
     spolitik am Beispiel Chemieindustrie in Norwegen.
Tidskr: Jenseits von Individualisierung und Angleichung. Die Ensteh
     ung neuer A rbeitnehmergruppe in vier europäischen Ländern.
Red:   Drexel, Ingrid
År:   1994
Utgiver: Campus
Språk:  ger
PublID: r95003830
StatKat: f
ProID:  p95000941

35
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
Tittel: Hva med den intellektuelle sosiologiens forpliktelser?
Tidskr: Sosiolognytt
ISSN:  0333-3205
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95003720
StatKat: f

36
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
Tittel: I forskerutdanningens jernbur?
Tidskr: Sosiologisk tidsskrift
ISSN:  0804-0486
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95003718
StatKat: f

37
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
Tittel: Sosiologiens visjon - og virkelighet?
Tidskr: Materialisten
ISSN:  0801-3055
År:   1994
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r95003719
StatKat: f

38
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
Tittel: Teori og fortelling. Paul Ricoeur om historisk forståelse
Tidskr: Materialisten
ISSN:  0801-3055
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r95003721
StatKat: f

39
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
Tittel: Yrkesfag eller organisasjon som rettesnor for kompetanseutvikling?
Serie:  AHS Serie B
År:   1994
Hefte:  4
Utgiver: Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, UIB
Språk:  nor
PublID: r95003770
StatKat: f
ProID:  p95000941

40
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
Tittel: Yrkesutdanning og nye kompetansekrav
År:   1994-04-20
UtgSted: NOPEF, Stavanger
Språk:  nor
PublID: r95003789
StatKat: f

41
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
Medforf: Lundberg, Svante
Tittel: 68-or. En politisk generation (Stocholm 1993)
Tidskr: Finsk tidskrift
ISSN:  0015-248x
År:   1994
Hefte:  5
Språk:  swe
PublID: r95003839
StatKat: f

42
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
Medforf: Arvola, Maija
Tittel: Disparity in Roman Catholic and University Views. Parisian Sociology o
     f religion 1920-1970. (Helsingfors universitetet 1993)
Tidskr: Sociologia
År:   1994
Volum:  3
Språk:  eng
PublID: r95003840
StatKat: f

43
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
Tittel: Landet som icke är? Om det moderna livets patologier och møjligheter
     (Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 22, Vasa 1993)
Tidskr: Finsk tidskrift
Red:   Fors, Mikael
ISSN:  0015-248x
År:   1994
Hefte:  1
Språk:  swe
PublID: r95003780
StatKat: f

44
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
Tittel: Religionen som etnisk faktor bland finlandssvenskarna
Serie:  Ser.A:419, Ser.A:420 (Prosj. Finl.svenska kulturindk. rap.4)
År:   1994
Utgiver: Den ekonomisk- statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.
     Inst. f. off. forv.
Språk:  swe
PublID: r95003779
StatKat: f

45
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
Tittel: Sosiologi och religion i jakten på Europas sjel
År:   1994-11-05
Konfer: Alver-seminaret v/Sos.inst.
Språk:  swe
PublID: r95003791
StatKat: f

46
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
Tittel: Statskirken - en anakronisme
År:   1994-09-08
UtgSted: Studentersamfunnet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r95003790
StatKat: f

47
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
Tittel: TV-tittande och den finlandssvenska identiteten
Serie:  Ser. A: 419 (Prosj. Finlandssvenska kulturindikatorer, rap.3)
År:   1994
Utgiver: Ekonomisk- statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ins
     t. f. off. forv.
Språk:  swe
PublID: r95003777
StatKat: f

48
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Syltevik, Liv Johanne
Medforf: Wærness, Kari
Tittel: Bare for karriereforeldre? (Kronikk)
Tidskr: Aftenposten
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003792
StatKat: f

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
Tittel: Aksjonsforskning for å fremme likestilling mellom kjønnene i skolen
År:   1994-05-27
UtgSted: Kvinner Kan-messen, Østersund
Språk:  nor
PublID: r95003793
StatKat: f

50
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
Tittel: Aksjonsforskning og likestilling i grunnskolen
År:   1994-04-08
UtgSted: Krokelvdal skole, Tromsø
Språk:  nor
PublID: r95003795
StatKat: f

51
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
Tittel: De likeverdige (Bokomtale)
Tidskr: Sosiologisk tidsskrift
Red:   Frønes, I.
ISSN:  0804-0486
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003783
StatKat: f

52
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
Tittel: Holdninger hos lærere som opprettholder et tradisjonelt kjønnsrollemøn
     ster
År:   1994-04-28
UtgSted: Utd.dir i Buskerud
Språk:  nor
PublID: r95003794
StatKat: f

53
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
Tittel: Socialization, Identity, Gender and Postmodernismn
Tidskr: Rapport fra III. Nordiske konferanse om kjønnssosialisering
     sforskning
År:   1994
Utgiver: Senter for kvinneforskning, UIO
Konfer: III. Nordiske konferanse om kjønnssosialiseringsforskning
Språk:  eng
PublID: r95003782
StatKat: f

54
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Werness, Kari
Tittel: A Gender Perspective on Becoming Care - Recipient in Old Age
Tidskr: Experiencing Aging, SSKH Skrifter 4
Red:   Öberg, Peter
År:   1994
Utgiver: Helsingfors
Språk:  eng
PublID: r95003841
StatKat: f

55
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
Medforf: Næss, Sturle
Tittel: Arbeidssituasjonen i hjemmebasert omsorg
Serie:  SEFOS Notat
År:   1994
Hefte:  102
Utgiver: Senter for samfunnsforskning, UIB
Språk:  nor
PublID: r95003785
StatKat: f

56
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
Tittel: Den uformelle omsorgen
Tidskr: Backlash i Norge? Konferanserapport fra NFRs Senter for kvi
     nne-forskning
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003786
StatKat: f

57
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
Tittel: Hva er en "slafsete" begrepsbruk?
Tidskr: Nytt norsk tidsskrift
ISSN:  0800-336x
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r95003787
StatKat: f

58
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
Tittel: Women and the Welfare State: Common and Conflicting Interests in the Y
     ears to Come
Tidskr: När gränserna flyter
Red:   Simonen, Lejla
ISSN:  0804-0486
År:   1994
Utgiver: STAKES, Helsingfors
Språk:  eng
PublID: r95003776
StatKat: f

59
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Øyen, Ørjar
Tittel: Like a Phoenix from the Ashes: The Inter-University Centre in Dubrovni
     k will Live
Tidskr: The Power of Educational Exchange: Essays in Honor of Jack
     Eagle
År:   1994
Utgiver: Council on International Educational Exchange, New York
Språk:  eng
PublID: r95003799
StatKat: f

60
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Øyen, Ørjar
Tittel: Sosiologien i Bergen. Oppsummering 1994
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95003800
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->