Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for utviklingsstudier

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Tittel: Nasjonalstaten under press
Red:   Gjerdåker, S.
Red:   Skålnes, T.
Red:   Tvedt, T.
ISBN:  82-02-14139-7
År:   1994
Side(r): 299 s.
Utgiver: Cappelen, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95006657
StatKat: f

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Tittel: Short Cut to Decay: the Case of the Sudan
Red:   Sharif, Harir
Red:   Tvedt, Terje
ISBN:  91-7106-346-3
År:   1994
Utgiver: Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala
Språk:  eng
PublID: r95006653
StatKat: f

3
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Tittel: Short-cut to decay : the case of the Sudan
Red:   Sharif, Harir
Red:   Tvedt, Terje
ISBN:  91-7106-346-3
År:   1994
Side(r): 274 s.
Utgiver: Uppsala : Scandinavian Institute of African Studies
Språk:  eng
PublID: r96002986
StatKat: f

4
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Manger, Leif
Tittel: From the Mountains to the Plains: the Integration of the Lafofa Nuba i
     nto Sudanese Society
ISBN:  91-7106-336-6
År:   1994
Side(r): 173 s.
Utgiver: Scandinavian Institute for African Studies, Uppsala
Språk:  eng
PublID: r95006670
StatKat: f

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Manger, Leif
Tittel: Hadendowa Pastoralism in the Red Sea Hills, the Sudan
År:   1994-11-23
UtgSted: Adis Ababa
Konfer: Stabsseminar, Department of Social Antropology, Addis Ababa Uni
     versity
Språk:  eng
PublID: r95006669
StatKat: f

6
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Manger, Leif
Tittel: Jemen i krise. Kronikk
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-05-13
Språk:  nor
PublID: r95006667
StatKat: f

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Manger, Leif
Tittel: Managing Pastoral Adaptions in the Red Sea Hills of the Sudan: Challen
     ges and Dilemmas. In: Improved Natural Resource Management - the Role
     of the State versus that of the Local Community
Serie:  Occasional paper Series no. 11, Int. Develop. Stud./Ph.D prog
Red:   Secher-Marcusse, H.
År:   1994
Utgiver: Roskilde University
Språk:  eng
PublID: r95006671
StatKat: f

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Manger, Leif
Tittel: The Future of Red Sea Hills Pastoralism
År:   1994-01-08
UtgSted: Erkowit
Konfer: The Read Sea Province Development Conference (Sudanese Red Cres
     cent)
Språk:  eng
PublID: r95006668
StatKat: f

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Sharif, Harir
Tittel: Divided lands, United "Peoples". -The Sudan/Chad Borders from a Zashaw
     a Perspective
År:   1994
UtgSted: Boston
Konfer: The International Sudan Studies Conference
Språk:  eng
PublID: r95006654
StatKat: f

10
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Sørbø, Gunnar
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Tittel: Micro-macro issues in rural development : a study of economic
     adaptation and environmental problems in eastern Sudan.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/712001/
Språk:  eng
PublID: r00018360
StatKat: a

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
Tittel: A chronology of the Sudan 1972-1992
Tidskr: A short cut to decay: the case of the Sudan
Red:   Harir, Sharif
Red:   Tvedt, Terje
ISBN:  91-7106-346-3
År:   1994
Side(r): s. 256-277
Utgiver: Nordiske Afrikainstituttet, Uppsala
Språk:  eng
PublID: r95006656
StatKat: f

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
Tittel: Et motstykke til "postmodernismen" - bilder av Kenya i fire norske avi
     ser
Tidskr: Norsk medietidsskrift
ISSN:  0804-8452
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r95006662
StatKat: f

13
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
Tittel: Formens innhold. Svar til Randi Rønning Balsviks opponentinnlegg
Tidskr: Historisk Tidsskrift
ISSN:  0345-469x
År:   1994
Hefte:  3
Språk:  nor
PublID: r95006660
StatKat: f

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
Medforf: Skålnes, T.
Tittel: Nasjonalstatens gullalder eller overnasjonalitetens tidsepoke
Tidskr: Nasjonalstaten under press
Red:   Gjerdåker, Svein
Red:   Skålnes, T.
Red:   Tvedt, Terje
År:   1994
Side(r): 9-27
Språk:  nor
PublID: r96000093
StatKat: f

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
Tittel: NGO's role at "the End of History": Norwegian Policy and the New Parad
     igm
Tidskr: Forum for development studies
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  eng
PublID: r95006665
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
Tittel: The collapse of the state in Southern Sudan after the Addis Ababa agre
     ement. A study of internal causes and the role of the NGOs
Tidskr: A short cut to decay: the case of the Sudan
Red:   Harir, Sharif
Red:   Tvedt, Terje
ISBN:  91-7106-346-3
År:   1994
Side(r): s. 69-105
Utgiver: Nordiske Afrikainstituttet, Uppsala
Språk:  eng
PublID: r95006655
StatKat: f

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
Tittel: Vann og samfunn
Tidskr: Vann
År:   1994
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r95006659
StatKat: f

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
Tittel: Økologihistoriske betraktninger: Om natur og meningsbærende materiale
Tidskr: Historisk Tidsskrift
ISSN:  0345-469x
År:   1994
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r95006661
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->