Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for kunsthistorie

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Between Nature and Civilisation. Ceramic Art of Torbjørn Kvasbø.
Tidskr: Art and Perception 1993
År:   1994
Hefte:  13
Side(r): 3-7
Språk:  eng
PublID: r95003693
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Bilde og preken. Noen refleksjoner omkring forholdet mellom bilde og p
     reken.
Tidskr: Prekenen - er kunst-håndverk?
År:   1994
Side(r): 145-192
Utgiver: ?, Oslo
Språk:  no
PublID: r95003685
StatKat: f

3
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Den visuelle dimensjon i våre liv.
År:   1994
Side(r): 6-10
UtgSted: Oslo
Konfer: Nasjonal konferanse "Visuelle kunstfag i reform" 1994
Språk:  no
PublID: r95003695
StatKat: f

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
     020520 UiB-HF: IKK - Seksjon for kunsthistorie
Tittel: En atterglans av Guds rikes herlighet. Noen tanker om Sigrid Undset og
     middelaleresn billedkunst.
Tidskr: Nansenskolens årbok 1994: Sigrid Undset, middelalderen - og
     vår egen tid.
År:   1994
Side(r): 25-52
SamNor: middelalderens billedsyn, Sigrid Undset
Språk:  nor
PublID: r96000729
StatKat: f

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Fra symbolets identifikasjon til allegoriens distanse. Noen refleksjon
     er omkring Marianne Heskes festspillutstilling i 1993.
Tidskr: Kunst og kultur
År:   1994
Hefte:  77
Side(r): 72-104
Språk:  no
PublID: r95003681
StatKat: f

6
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: From Bowl to Art. Arne Åse and Modern Norwegian Ceramics.
År:   1994
Utgiver: ?, Stavanger
Språk:  eng
PublID: r95003684
StatKat: f

7
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Guernica og den kunstfaglige forskning. Noen refleksjoner omkring et v
     anskelig tema.
Tidskr: Kunstfaglig forskning og nettverk i lærerutdanningen.
År:   1994
Side(r): 13-14
Utgiver: Lærerutdanningsrådet, Oslo
Språk:  no
PublID: r95003688
StatKat: f

8
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Hvilken maskin er Art Machine?
Tidskr: Kulturnytt
År:   1994
Volum:  16
Hefte:  3
Side(r): 31-33, 62
Språk:  no
PublID: r95003694
StatKat: f

9
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Johanneskirken på St.Hans-haugen.
Tidskr: Johanneskirken 100 år 1894-1994
År:   1994
Side(r): 37-41
Språk:  no
PublID: r95003696
StatKat: f

10
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Kirke og kunst.
Tidskr: Kirke og kultur
År:   1994
Hefte:  99
Side(r): 303-315
Språk:  no
PublID: r95003698
StatKat: f

11
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Kunst som næring. Seminarrapport.
År:   1994
Side(r): 6-10
Utgiver: NK Nord-Norge
Språk:  no
PublID: r95003697
StatKat: f

12
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Noen refleksjoner omkring bildet som historisk kilde.
Tidskr: Vi ser på kunst
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): 4-17
Språk:  no
PublID: r95003699
StatKat: f

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Medforf: Enerstvedt, Åse
     UiB-HF: Institutt for kunsthistorie og kulturvitenskap Seksjon for e
Tittel: Når barns kultur møter voksenkulturen. En evalueringsrapport.
År:   1994
Utgiver: Norsk kulturråd
Språk:  nor
PublID: r95003690
StatKat: f

14
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Medforf: Enerstvedt, Åse
     UiB-HF: Institutt for kunsthistorie og kulturvitenskap Seksjon for e
Tittel: Når barns kultur møter voksenkulturen. En evalueringsrapport.
År:   1994
Utgiver: Norsk kulturråd
Språk:  nor
PublID: r95005577
StatKat: f

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Danbolt, Gunnar
Tittel: Når klassisisme møter barokk. Nicolas Poussins og Giovanni Lorenzo Ber
     ninis forhold til 1600-tallets kunstteoretiske debatt.
Red:   Arisholm, Torstein
Red:   Laugerud, Henning
År:   1994
Side(r): 11-64
Emneord: kunstteori, barokk, klassisisme
Språk:  nor
PublID: r96000728
StatKat: f

16
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Hommedal, Alf Tore
Tittel: Munkeby kloster.
Tidskr: En reise gjennom byggekunst. Fortidsminneforeningens eiendo
     mmer gjennom 150 år.
Red:   Forseth, Terje
År:   1994
Utgiver: ?, Oslo
Språk:  no
PublID: r95003700
StatKat: f

17
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Hommedal, Alf Tore
Tittel: På sporet etter merovingartida på Sola.
Tidskr: Fr haug ok heidni
År:   1994
Hefte:  2
Utgiver: ?, Stavanger
Språk:  nno
PublID: r95003701
StatKat: f

18
PublKat: A15 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Kiilerich, Bente
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Heidegger, Schapiro, Derrida og van Goghs udtrådte støvler
Tidskr: Kunst og Kultur
ISSN:  0023-5415
År:   1994
Volum:  77
Hefte:  4
Side(r): 228 - 233
Språk:  dan
PublID: r01002388
StatKat: f

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Norsk kunsthåndverk 1994.
Tidskr: Kunsthåndverk
Red:   Schjønsby, Sissel Ree
Red:   Bronger, Sigurd
Red:   Hochlin, Elsie-Ann
År:   1994
Volum:  54
Hefte:  3
Side(r): 5-8
Utgiver: Norske kunsthåndverkere
Emneord: Kunsthåndverk
SamNor: Anmeldelse av norske kunsthåndverkeres årsutstilling 1994
Språk:  nor
PublID: r97001621
StatKat: f

20
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
Tittel: Menneske eller maske? Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ.
     (Tilknyttet prosjektet: Individet i den europeiske kulturtradisjonen)
Serie:  dr.art.
År:   1994
Side(r): 197 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen, Kunsthistorisk institutt
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: Subjektets død, Individ, Kunsthistoriens historie, Kunstteori,
     Postmodernisme
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/520001/
Språk:  nor
PublID: r94000213
StatKat: f
ProID:  p94000008

21
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Nordhagen, Per Jonas
Tittel: Das Hanse-Problem in der norwegischen Kunstgeschichte. Der Zusammenbru
     ch der Kunstproduktion in Norwegen im Sptmittelalter.
Tidskr: Norwegen und die Hanse. Wirtschaftliche und kulturelle Asp
     Aspekte im europischen Vergleich.
År:   1994
Side(r): 41-73
UtgSted: Frankfurt am Main
Konfer: Ruhrgasseminar, Kile 1992
Språk:  ger
PublID: r95003691
StatKat: f

22
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Nordhagen, Per Jonas
Tittel: Den store trebyen. Bergensarkitektur i tre før 1850.
År:   1994
Utgiver: ?, Bergen
Språk:  no
PublID: r95003683
StatKat: f

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Nordhagen, Per Jonas
Tittel: The Codex Amiatinus and the Byzantine Element in the Northumbrian Rena
     issance,
Tidskr: The Jarrow lectures 1958-1993, Vol.I-II
År:   1994
Volum:  I
Side(r): 335-362
Utgiver: ?, London
Språk:  eng
PublID: r95003686
StatKat: f

24
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Nordhagen, Per Jonas
Tittel: Vaskerelven, et spesialområde for bevaring.
Serie:  Bygningsvern Rapporter
År:   1994
Hefte:  1
Utgiver: Seksjon for kunsthistorie, UiB
Språk:  no
PublID: r95003692
StatKat: f

25
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
Tittel: Golvskrin og andre vesener.
År:   1994
Utgiver: ?, Fredrikstad
Språk:  no
PublID: r95003706
StatKat: f

26
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
Tittel: Himmelobjekter og andre objekter. Noen refleksjoner rundt John Audun H
     auges kunst.
År:   1994
Utgiver: Bryggens museum
Språk:  no
PublID: r95003704
StatKat: f

27
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
Tittel: Kunst som kulturelt motbilde. Et perspektiv på Magne Vangsnes sin kuns
     t.
År:   1994
Utgiver: Bryggens museum
Språk:  no
PublID: r95003705
StatKat: f

28
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
Tittel: Kunsten å se.
År:   1994
Org:   NRK
Språk:  no
PublID: r95003707
StatKat: f

29
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
Tittel: Morten Kroghs Vinterdvale. Om objekter, dialektikk og assosiasjoner.
Tidskr: Et "Vinterland"-prosjekt
Red:   Barclay, Per
Red:   Krogh, Morten
Red:   Serck-Hanssen, Fin
Red:   Tolaas, Sissel
År:   1994
Utgiver: ?, Lillehammer
Språk:  no
PublID: r95003702
StatKat: f

30
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
Tittel: Om nøytral formidling og kunstverkets åpenhet.
Tidskr: Terskel
År:   1994
Hefte:  12
Side(r): 116-122
Språk:  no
PublID: r95003682
StatKat: f

31
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
Tittel: Rom, mønster og serier. Konstanter i Britt Smelværs nomadiske kunstver
     den.
År:   1994
Utgiver: Bryggens museum
Språk:  no
PublID: r95003703
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->