Det historisk-filosofiske fakultet

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Norges handelshøyskole, Avdeling for allmenne fag, Institutt for språk
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet
Tittel: Applications and Implications of Current LSP Research. Proceedings of
     The 9th European Symposium on LSP.
Red:   Brekke, Magnar
Red:   Andersen, Øivin
Red:   Dahl, Trine
Red:   Myking, Johan
ISBN:  82-7674-118-5
År:   1994
Volum:  1-2
Side(r): 969 s.
Utgiver: Fagbokforlaget
UtgSted: Bergen
Språk:  eng
PublID: r00026236
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->