Publikasjoner ved UiB. Kortformat 1993

Sortering    : Inst-navn / Forfatter         
Antall poster  : 3056
Produksjonsdato : 98-05-06

Vær obs på produksjonsdatoen. Senere rettelser er ikke med her, direkte søk i basen anbefales.

Tall etter institusjonsnavn indikerer antall poster.
Tilbake til FORSKDOK-siden.Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten               65
Engelsk institutt                            23
Etno-folkloristisk institutt (til 1993)                 14
Filosofisk institutt                          34
Germanistisk institutt                         16
Historisk institutt                           60
IKK, Seksjon for etnologi                        1
IKK, Seksjon for folkloristikk                      1
IKK, Seksjon for kunsthistorie                     21
IKK, Seksjon for teatervitenskap                    15
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi              28
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  40
IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur              4
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon             30
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              47
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                   11
Nordisk institutt                           147
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  10
Romansk institutt, Seksjon for italiensk                 2
Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier    2
Senter for europeiske kulturstudier (SEK)                20
Senter for humanistisk kvinneforskning                 18
Senter for vitskapsteori (SVT)                     68
Wittgensteinarkivet                           14

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet                         30

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                           95
Fysisk institutt                             8
Geofysisk institutt                           4
Geologisk institutt, avdeling A (til 1993)               33
Geologisk institutt, avdeling B (til 1993)                1
Geologisk institutt                           24
Institutt for den faste jords fysikk                  69
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 206
Institutt for informatikk                        68
Institutt for mikrobiologi                       59
Kjemisk institutt                            81
Matematisk institutt                           4
Senter for miljø- og ressursstudier                   12
Zoologisk institutt                           19

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)38
Avdeling for patologi                          48
Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)             28
Fysiologisk institutt                         104
Hudavdelingen                              10
Institutt for anatomi og cellebiologi                  49
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               55
Institutt for farmakologi                        19
Institutt for klinisk biokjemi                     53
Institutt for klinisk biologi, Endokrinologisk seksjon (til 1996)    12
Institutt for klinisk biologi, Fysiologisk seksjon (til 1993)      7
Institutt for nevrologi                         19
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    52
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin    38
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 29
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri        7
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse35
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     5
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap  13
Kirurgisk institutt                           70
Medisinsk avdeling A                          79
Medisinsk avdeling B                          35
Medisinsk avdeling B, Seksjon for onkologi               21
Medisinsk fødselsregister                        25
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                   52
Pediatrisk institutt                          46
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus            13
Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus             9
Senter for epidemiologisk forskning                   1
Senter for internasjonal helse                     61
Øre-nese-halsavdelingen                         36
Øyeavdelingen                              15

Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet                       14
Institutt for kariologi og endodonti (til 1996)             5
Odont. inst. - biomaterialer                       7
Odont. inst. - kjeveortopedi                      11
Odont. inst. - lab. for odont. forskning                 4
Odont. inst. - oral kirurgi og oral medisin               5
Odont. inst. - pedodonti                         6
Odont. inst. - periodonti                        7
Odont. inst. - protetikk                         3
Odont. inst. - røntgendiagnostikk                    2
Odont. inst. - samfunnsodontologi                    8

Det Psykologiske fakultet

HEMIL-senteret                             46
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             77
Institutt for generell psykologi (til 1993)               10
Institutt for klinisk psykologi                     58
Institutt for praktisk pedagogikk                    3
Institutt for samfunnspsykologi                     95

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap          1
Institutt for informasjonsvitenskap                   70
Institutt for medievitenskap                      43
Institutt for sammenliknende politikk                  3
Institutt for sosialantropologi                     19
Institutt for økonomi                          1
Senter for helse- og sosialpolitiske studier               1
Senter for Midt-Østen- og islamske studier                3
Senter for utviklingsstudier (SFU)                   24
Sosiologisk institutt                          40

Annet

Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB)                  1