Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for helse- og sosialpolitiske studier

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Øyen, Else                                  
Sosiale indikatorer er våre øyne inn i det komplekse. Levekår i storby. En  
artikkelsamling om levekårsforskjeller i kommunal fordelingspolitikk. KS   
Forskning, Oslo, s. 23-34 1993                   A05    
 

<- forrigeinnholdneste ->